Menu

Autodesk AutoCAD Electrical

Dla projektantów maszyn lub urządzeń ruchomych, sterowanie elektryczne jest prawdopodobnie kluczowym składnikiem wymagań projektu.

Zespoły projektantów długo musiały polegać na aplikacjach ogólnego użytku, w których schematy elektryczne były tworzone ręcznie, co stwarzało możliwość powstawania błędów i nie umożliwiało łatwego współużytkowania danych.

Teraz mają do dyspozycji narzędzie umożliwiające szybsze i bardziej dokładne projektowanie i modyfikowanie przemysłowych systemów sterowania.

AutoCAD Electrical, część rodziny AutoCAD, jest wiodącą na rynku aplikacją zaprojektowaną specjalnie do tworzenia i modyfikowania projektów sterowania elektrycznego. Umożliwia ona zwiększenie produktywności projektów, zmniejszenie liczby błędów, zautomatyzowanie najważniejszych zadań projektowania systemów sterowania i ułatwienie współpracy, oferując przy tym pełne zintegrowanie ze środowiskiem AutoCAD. Zawiera narzędzia umożliwiające szybsze i bardziej dokładne projektowanie i modyfikowanie przemysłowych systemów sterowania.

Projektuj i modyfikuj elektryczne systemy sterowania szybciej niż do tej pory za pomocą programu AutoCAD Electrical, wiodącej aplikacji 2D zaprojektowanej specjalnie w celu tworzenia i modyfikowania projektów elektrycznych systemów sterowania.

AutoCAD Electrical utworzony przez projektantów elektrycznych systemów sterowania umożliwia zwiększenie wydajności projektowania, zmniejszenie liczby błędów, zautomatyzowanie kluczowych zadań projektowania systemów sterowania i ułatwienie współpracy przy jednoczesnej pełnej integracji ze środowiskiem AutoCAD.

Zalety

Niezależne testy pokazują przewagę AutoCAD Electrical (ACE) nad zwykłym AutoCADem:

 • Tworzenie nowych projektów w ACE szybsze o 84%
 • Edytowanie istniejących projektów w ACE szybsze o 77%
 • 30% mniej używanych komend w ACE (mniejsza ilość kliknięć

 

1. Ponad 2.000 standaryzowanych symboli schematów
AutoCAD Electrical bazuje na prostym, opartym na menu, systemie wstawiania symboli urządzeń elektrycznych i pneumatycznych, co umożliwia szybkie tworzenie projektów sterowania przez wybieranie standardowych urządzeń z menu. Biblioteka symboli obejmuje takie urządzenia, jak: symbole elektryczne (przyciski, przełączniki, lampki kontrolne, przekaźniki, styki, bezpieczniki, zaciski i inne), symbole hydrauliczne i pneumatyczne (zawory, regulatory, filtry), symbole orurowania i oprzyrządowania (zbiorniki i naczynia, zawory, pompy, dysze, strzałki przepływu).

2. Funkcje projektowania właściwe dla elektryki
Skraca czas projektowania dzięki zastosowaniu komend opracowanych specjalnie dla projektantów sterowania elektrycznego. Specjalne funkcje, takie jak przycinanie przewodów, kopiowanie i usuwanie komponentów lub obwodów oraz funkcje ustawiania i dopasowywania komponentów znacznie ułatwiają tworzenie rysunków.

3. Automatyczne numerowanie znaczników przewodów i komponentów
AutoCAD Electrical umożliwia automatyczne przypisywanie znaczników numerów przewodów i komponentów w rysunkach, co skraca czas potrzebny na śledzenie zmian projektów i zmniejsza liczbę błędów. Numery kolejne lub oparte na odwołaniach, są automatycznie przypisywane do przewodów i komponentów, zgodnie z wybraną konfiguracją. Program wykrywa konflikty wstawianych numerów z innymi elementami i automatycznie poszukuje wzdłuż przewodu wolnego miejsca na umieszczenie numeru. Jeśli wyszukiwanie się nie powiedzie, program poszukuje wolnego miejsca oddalonego od przewodu, a po jego znalezieniu automatycznie rysuje drabinkę do przewodu.

4. Automatyczne tworzenie raportów
Funkcja automatycznego tworzenia raportów umożliwia znaczne skrócenie potrzebnego czasu, zmniejszając przy tym liczbę błędów. Tworzenie raportów w programie AutoCAD Electrical jest proste; można automatycznie tworzyć wszystkie rodzaje raportów, od zestawień komponentów (BOM) po listy przewodów Od/do. Funkcja tworzenia raportów daje ponadto użytkownikom opcję tworzenia wielu raportów za pomocą pojedynczej komendy.

5. Sprawdzanie błędów w czasie rzeczywistym
Kosztownych błędów można uniknąć przed fazą budowy, identyfikując je i eliminując podczas projektowania. AutoCAD Electrical na bieżąco monitoruje i powiadamia użytkowników o potencjalnych błędach w projekcie, nieustannie porównując żądane zmiany z aktualnym projektem.

6. Odniesienia krzyżowe cewek i styków w czasie rzeczywistym
AutoCAD Electrical umożliwia zmniejszenie ryzyka przypisania zbyt wielu styków do przekaźnika i ograniczenie czasu spędzonego na ręcznym śledzeniu przypisań poprzez określenie związków nadrzędności/podrzędności między cewkami i stykami, śledzenie liczby styków przypisanych do danej cewki lub urządzenia z wieloma stykami i powiadamianie użytkowników o przekroczeniu limitu.

7. Tworzenie rysunków z inteligentnym układem paneli montażowych
Upraszcza tworzenie rysunku układu paneli montażowych tak, aby zmniejszyć liczbę błędów i zapewnić, że wszystkie części są umieszczone, a rysunki są automatycznie aktualizowane. Po zakończeniu tworzenia schematów AutoCAD Electrical tworzy listę komponentów schematu, które można umieścić w rysunkach układu paneli montażowych. Użytkownik wybiera położenie na panelu montażowym, a reprezentacja fizyczna każdego z urządzeń jest wstawiana na panel, po czym tworzone jest „połączenie” pomiędzy urządzeniem i jego reprezentacją montażową. Zmiany jednego z powiązanych elementów będą wywoływały aktualizację drugiego. Istnieje możliwość automatycznego łączenia elementów niezapisanych w schematach, takich jak korytka na przewody i osprzęt mocujący, znajdujących się w panelu montażowym z inteligentnym zestawieniem materiałów panelu montażowego.

8. Automatyczne tworzenie rysunków we/wy PLC z arkuszy kalkulacyjnych
Automatycznie tworzy rysunki we/wy PLC z danych arkuszy kalkulacyjnych. AutoCAD Electrical umożliwia automatyczne tworzenie kompletnych zestawów rysunków przez definiowanie przypisań we/wy projektu na podstawie wybranego programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Program następnie automatycznie tworzy rysunki (wraz z drabinkami dla poszczególnych konfiguracji rysunki), moduły we/wy, adresy, teksty opisów oraz symbole komponentów i terminali połączonych z poszczególnymi punktami we/wy.

9. Udostępnianie rysunków klientom i dostawcom oraz śledzenie ich zmian
Łatwo wymienia dane z klientami i dostawcami we wbudowanym formacie DWG. Rysunki programu AutoCAD Electrical można przeglądać i edytować przy użyciu każdego programu obsługującego format DWG, np. AutoCAD lub AutoCAD LT. Po otrzymaniu rysunków z powrotem z zewnętrznego źródła można utworzyć raport zmian wprowadzonych w rysunku. Ponadto w momencie, gdy proces projektowania osiąga punkt, w którym wydana ma zostać nowa wersja, AutoCAD Electrical może utworzyć raport zmian rysunku od ostatniej wersji.

10. Ponowne wykorzystanie istniejących rysunków
Ponowne wykorzystanie rysunków z innych projektów znacznie przyspiesza pracę nad projektami. Można skopiować wybrany fragment lub ponownie wykorzystać cały zestaw elementów rysunku w momencie tworzenia nowego projektu. Można zapisać najczęściej używane obwody do ponownego wykorzystania w przyszłych projektach; AutoCAD Electrical automatycznie ponumeruje przewody i urządzenia zgodnie z konfiguracją bieżącego rysunku lub projektu, w którym są umieszczane. Można również za pomocą jednej komendy ograniczyć czas projektowania i liczbę błędów poprzez ponowne przypisanie znaczników w projekcie.

  Skontaktuj się z nami

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wystarczy wypełnić formularz:

  Imię i nazwisko
  Telefon
  E-mail
  Firma
  W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


  Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO