Menu

Autodesk AutoCAD Map 3D

AutoCAD Map 3D służy do tworzenia, aktualizacji, prezentacji oraz analizy map. Przyspiesza również wymianę informacji opisowych powiązanych z mapami w środowisku CAD oraz swobodną konwersję danych mapowych pomiędzy różnymi formatami. Oparty na najnowszej wersji AutoCAD’a, AutoCAD Map 3D zawiera wiele narzędzi przyspieszających pracę z mapami i danymi opisowymi z nimi związanymi.

 

Zastosowanie programu AutoCAD Map 3D

Geodezja i mapy:

map3d_1AutoCAD Map 3D posiada szereg funkcji ułatwiających tworzenie, analizę, prezentację oraz współdzielenie map. Poczynając od możliwości wczytywania plików georeferencyjnych poprzez czyszczenie rysunków wektorowych aż po tworzenie map tematycznych i atlasów AutoCAD Map 3D staje się specjalistycznym narzędziem do rysowania i prezentowania wszelkiego rodzaju map. AutoCAD Map 3D to nie tylko opracowywanie map, w programie można tworzyć topologie, na podstawie których użytkownik jest w stanie przeprowadzić szereg analiz dotyczących konkretnego terenu. Wykorzystując obsługę standardu FDO dane źródłowe do projektowane mogą być pobierane z baz danych, plików jak i zasobów internetowych.

Systemy Informacji Przestrzennej:

map3d_sipAutoCAD Map 3D jest bardzo przydatnym narzędziem uzupełniającym do Systemów Informacji Przestrzennej. Posiada on zaawansowane funkcje do wstawiania georeferencyjnych obrazów rastrowych, które automatyzują proces wczytywania rastrów do mapy. Narzędzia do czyszczenia rysunków wektorowych, automatyzują, a tym samym przyspieszają proces korekcji map. Dane potrzebne do tworzenia map można pobierać z różnych źródeł: plików, baz danych oraz zasobów internetowych. Stworzone mapy w łatwy sposób można udostępnić systemie Autodesk MapGuide przy pomocy jednego kliknięcia myszą.

AutoCAD Map 3D zawiera narzędzia do obsługi danych przestrzennych:

  • gotowe branżowe modele danych
  • interfejs do administrowania modelami danych
  • system formularzy do wyszukiwania i edycji atrybutów obiektów
  • system raportów
  • procedury automatyzujące wprowadzanie i edycję danych
  • zasady biznesowe

Obejrzyj prezentację

Możliwości

Swobodna i bezstratna wymiana danych

map3d_3AutoCAD Map 3D pozwala na bezpośredni import i eksport wielu standardów zapisu plików. Oprócz oryginalnych plików AutoCADa typu DWG i DXF, AutoCAD Map czyta pliki typu Shape ESRI, Intergraph DGN, SDF (Spatial Data File), formaty rastrowe: (DEM, DTED, ECW, ESRI GRID, JPEG, JPG2K, MrSID®, TIFF i NITF ) oraz pliki MapInfo MIF/MID. Umożliwia również połączenie z danymi zapisanymi w ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise , ODBC (Open DataBase Connectivity). Program pozwala również na eksport utworzonej mapy bezpośrednio do serwera Autodesk MapGuide.

Wydajne używanie danych

map3d_4AutoCAD Map 3D wyposażony w mechanizm zapytań, umożliwia wczytanie i edycję dowolnego typu i liczby danych nawet z bardzo rozbudowanych plików DWG, bez potrzeby ich otwierania. Przy jego wykorzystaniu możemy z rysunku DWG zawierającego kompletne informacje dotyczące obszaru terenu pobrać tylko dane interesujących nas obiektów (np. konkretne warstwy, punkty, polilinie, tekst, grupy itp.) znajdujących się na wycinku obszaru. Używanie zapytań zamiast zwykłych odnośników AutoCAD nawet kilkukrotnie przyspiesza pracę z mapami i dodatkowo zwiększa czytelność edytowanych danych.

Czyszczenie rysunku wektorowego

map3d_5AutoCAD Map 3D Funkcja czyszczenia mapy wektorowej pozwala usunąć niedokładności rysunkowe, takie jak: niedociągnięcia linii, przecięcia linii, zbyt krótkie linie, zbyt duża ilości wierzchołków, nakładające się obiekty itp. Opcja ta jest praktycznie niezbędna przy tworzeniu topologii obiektowej (budynki, działki) z elementów grafiki (linie, łuki). Doskonale sprawdza się również podczas łączenia dużej liczby linii, polilinii i łuków w jedną polilinię. Ręczne usuwanie niedokładności na mapie lub łączenie polilinii przy użyciu poleceń zwykłego AutoCADa może potrwać kilka godzin lub nawet kilka dni. Ustawiając odpowiednie parametry czyszczenia jesteśmy w stanie połączyć tysiące obiektów w jedną polilinię w klika sekund, a jedynie kilka minut zajmuje przygotowanie mapy do topologii polegające na usunięciu z rysunku setek tysięcy błędów.

Duża wydajność pracy z rastrami

map3d_6AutoCAD Map 3D posiada rozbudowane narzędzia do wczytywania i obsługi obrazów rastrowych. Po pierwsze program obsługuje pliki georeferencyjne Geo-TIFF (zawierające współrzędne geodezyjne). Dzięki temu możliwe jest jednoczesne wczytywanie dowolnej liczby plików rastrowych, które automatycznie umieszczane są w odpowiednich współrzędnych w tworzonym rysunku. Po drugie mechanizm FDO znacznie (kilkukrotnie) zwiększa wydajność programu podczas pracy z rastrami o dużej objętości (ortofotomapy).

FDO – łatwa i intuicyjna praca z danymi różnych rodzajów

map3d_7Technologia FDO (Feature Data Objects) pozwala programowi AutoCAD Map 3D na pobieranie informacji bezpośrednio z zewnętrznych baz danych, plików oraz serwisów sieciowych. Pobrane dane mogą być współużytkowane przez wielu użytkowników z większą wydajnością. Poprzez bezpośredni dostęp do danych unikamy eksportu, importu danych a tym samym powstających w ten sposób błędów i niedokładności. Ponadto AutoCAD Map 3D zunifikował sposób dostępu, edycji i wyświetlania danych pochodzących z różnych źródeł. Dzięki temu praca jest szybsza i łatwiejsza.

Prosta stylizacja – mapy tematyczne i atlasy

map3d_8Narzędzia kartograficzne w AutoCAD Map 3D pozwalają tworzyć mapy tematyczne na podstawie różnych kryteriów. Te same obiekty mogą być różnie wyświetlane w zależności od skali rysunku lub założonych kryteriów, np.: danych o poziomie, spadku lub położeniu powierzchni. Ustawienie przezroczystości umożliwia nakładanie na siebie warstw tematycznych o różnych cechach w celu lepszej ich prezentacji. Dla przykładu teren zalewowy może być wyświetlany jako półprzezroczysty, aby pokazać, jakie działki obejmuje. Różne prezentacje mogą być łatwo włączane i wyłączane (znajdują się w jednym pliku i nie powodują duplikacji obiektów mapy). AutoCAD Map 3D zawiera również narzędzia do automatycznego tworzenia atlasów. Klika kliknięć myszą wystarczy do utworzenia gotowego do wydruku atlasu wraz z indeksem i spisem arkuszy.

Zaawansowane analizy

map3d_9W programie AutoCAD Map 3D można tworzyć topologię węzłów, sieci lub regionów. Topologie te mogą służyć zobrazowaniu sieci wodociągów, sieci ulic, rozkładu działek, rozkładu administracyjnego miasta, okręgów wyborczych itp. Po utworzeniu topologii można je wykorzystać do przeprowadzenia analizy zależności przestrzennych między obiektami. Na przykład, poprzez analizę nakładania się regionów można pokazać nieruchomości zagrożone potencjalnym wpływem linii wysokiego napięcia lub poprzez analizy sieciowe określić najkrótszą drogę pomiędzy dwoma obiektami.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wystarczy wypełnić formularz:

Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Firma
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO