Menu

Autodesk Inventor Professional

Autodesk Inventor Professional jest systemem 3D do projektowania mechanicznego o wysokiej wydajności, przeznaczonym dla konstruktorów i inżynierów mechaników, którzy chcą zredukować czas projektowania, wprowadzić na rynek lepsze produkty w krótszym czasie oraz utrzymać swoją przewagę konkurencyjną.

To zaawansowany modelator bryłowy, który służy do zamodelowania projektowanego urządzenia jako modelu 3D, a następnie wygenerowania na podstawie modelu rysunków złożeniowych, wykonawczych, eksplodujących, ofertowych, poglądowych i innych.

Wszystkie zmiany wprowadzone w modelu zostaną automatycznie uwzględnione na wszystkich rysunkach płaskich. Program pozwala na tworzenie własnych bibliotek parametrycznych części, więc łatwo można stworzyć sobie bibliotekę części, które są unikalne dla Państwa firmy i są powszechnie używane w projektach.

Tworząc projekt w Autodesk Inventor Professional, konstruktor przede wszystkim koncentruje się na zbudowaniu kompletnego modelu 3D projektowanego urządzenia. Gdy model jest już gotowy i zatwierdzony to program Inventor Professional pomaga w tworzeniu płaskiej dokumentacji rysunkowej projektu, wykonując w sposób zautomatyzowany rzuty rysunkowe, przekroje, tworząc listę części, numery pozycji, itp. Przy zastosowaniu programu Inventor większość czasu przeznaczonego na przygotowanie projektu jest wykorzystana na działania twórcze, koncepcyjne, sprawdzające, a nie na kreślenie rysunków. Jakiekolwiek zmiany wykonane w modelu 3D są automatycznie przenoszone na dokumentację płaską.

Autodesk Inventor Professional standardowo posiada wszystkie narzędzie niezbędne do tego aby poprawnie wykonać każdy projekt w branży elektromaszynowej. Program ten pozwala na uniknięcie wielu błędów projektowych, sprawdzenie większej liczby koncepcji, a co za tym idzie zaprojektowanie lepszych produktów i skrócenie czasu wprowadzenia ich na rynek.

W skład programu Autodesk Inventor Professional wchodzą narzędzia do modelowania pojedynczych części, narzędzia do budowania zespołów, moduł do tworzenia prezentacji, menedżer rysunków do tworzenia płaskiej dokumentacji rysunkowej, wyspecjalizowane narzędzia do projektowania części z blach oraz części spawanych, a także biblioteki normaliów i profili stalowych zgodne z wieloma standardami.

 

Autodesk Inventor został zaprojektowany specjalnie do pracy z bardzo dużymi zespołami. 

Wszystkie procesy związane z obsługa dużych projektów są odpowiednio zoptymalizowane. Praca z dużym zespołem przebiega według tych samych zasad co praca z małym zespołem. Program wykorzystuje specjalną segmentową bazę danych, która w optymalny sposób przeprowadza operacje wczytania i usuwania z pamięci danych projektowych.

Autodesk Inventor wykorzystuje technikę modelowania parametrycznego.

Parametryzacja zapewnia pełną kontrolę wymiarową nad projektowanym kształtem, natomiast adaptacyjność pozwala sprawnie i szybko projektować części w odniesieniu do innych istniejących już części mając na uwadze to w jaki sposób nowa część ma być dopasowana do reszty, bez potrzeby analizy parametrów i wymiarów – program sam dostosowuje wymiary części do narzuconych warunków dopasowania.

Program Inventor wspomaga projektowanie części z blach oraz konstrukcji spawanych.

Tworząc część z blachy mamy pełen zestaw funkcji, które są specyficzne dla tego rodzaju projektów oraz narzędzie do tworzenia rozwinięć części z blachy. Moduł konstrukcji spawanych udostępnia typowe dla tego rodzaju prac tryby działania polegające na przygotowaniu zestawu do zespawania, spawaniu oraz obróbce po spawaniu. Program zapewnia wykonanie kompletnej dokumentacji projektu, zawierającej rzuty prostokątne, izometryczne, przekroje, wyrwania, przerwania i inne oraz parametryczną listę części i numeratory pozycji.

Autodesk Inventor ma bardzo silnie rozbudowane możliwości graficzne.

Dzięki zastosowaniu unikalnej techniki graficznej projekty wyglądają efektownie i bardzo realistycznie.
Inventor posiada szereg możliwości do zaprezentowania tworzonego projektu, łącznie z pokazaniem ruchu mechanizmu, sposobu montażu, itp. Wbudowane narzędzia do analizy kolizji oraz kontaktu pozwalają na sprawne odszukanie miejsc kolizji komponentów i realistyczne zasymulowanie działania projektowanego mechanizmu.

Przewody i instalacje rurowe (Tube & Piping)

AIP7-1sAplikacja Tube & Piping znacząco przyspiesza projektowanie instalacji rurowych. Moduł zawiera narzędzia do prowadzenia przebiegu instalacji wodnych, olejowych, powietrznych czy innych w przestrzeni 3D. Program automatycznie wstawia elementy armatury i tworzy odpowiednie segmenty instalacji. Aplikacja Tube & Piping jest zaopatrzona w obszerną bibliotekę elementów armatury, zgodnych ze standardami ISO, ANSI, DIN i JIS. Pełna integracja aplikacji z narzędziami programu Inventor automatyzuje tworzenie dokumentacji rysunkowej projektu zawierającego instalacje rurowe.

Kable i wiązki elektryczne (Cable and Harness)
Cable_HarnesssNajważniejszym zadaniem tego narzędzia jest przyspieszenie projektowania dzięki możliwości zastosowania połączeń elektrycznych występujących w urządzeniu oraz zaprojektowania wiązek przewodów na modelu wirtualnym zamiast na prototypie fizycznym i utworzenie określonych list i raportów zgodnych z oczekiwaniami działów przygotowania produkcji. Moduł do projektowania wiązek przewodów elektrycznych pozwala na zdefiniowanie części elektrycznych wyposażonych w punkty przyłączeniowe oraz przewodów, a następnie połączenie tych punktów wybranymi przewodami. Dalej, program umieszcza wybrane przewody w zdefiniowanej wcześniej wiązce, co powoduje automatyczne określenie średnicy wiązki oraz wyliczenie długości poszczególnych przewodów. Na koniec program generuje listy przewodów wraz z odpowiednimi długościami i oznaczeniami połączeń.

Analiza MES (Stress Analysis)

StresssKonstruktor projektując części mechaniczne często zadaje sobie następujące pytanie: czy część, którą właśnie zaprojektował, wytrzyma obciążenia jakie pojawią się podczas normalnej pracy urządzenia?
Aby odpowiedzieć na to pytanie firma Autodesk wyposażyła pakiet Inventor Professional w zintegrowane narzędzie do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych z zastosowaniem metody elementów skończonych.
Moduł obliczeniowy MES został udostępniony przez firmę ANSYS, która jest wiodącym dostawcą rozwiązań do obliczeń z użyciem MES. Możliwości tego narzędzia są skoncentrowane na obliczeniach z zakresu statyki liniowej i obejmują analizę naprężeń oraz analizę drgań własnych pojedynczych części bryłowych. Projektując moduł obliczeniowy zintegrowany z systemem CAD skoncentrowano się na tym aby sposób obsługi narzędzia CAE był bardzo prosty i intuicyjny. Dzięki osadzeniu programu obliczeniowego w dobrze znanym środowisku projektowym konstruktor mechanik nie będący ekspertem CAE jest w stanie bardzo szybko wykonać obliczenia sprawdzające i wprowadzić stosowne poprawki w projektowanej części.

Analiza dynamiczna i kinematyczna (Dynamic Simulation)

DynamicSimulationsModuł Dynamic Simulation, pozwala na przeprowadzanie kinematycznej i dynamicznej analizy działania mechanizmów. W tym module można określić jakie siły, prędkości i przyspieszenia działają na poszczególne komponenty pracującego złożenia. Do określenia relacji pomiędzy współpracującymi komponentami można skorzystać z szerokiej palety dynamicznych wiązań ruchu oraz dodać elementy sprężyste i tłumiące, a także zdefiniować współczynnik tarcia w każdym wiązaniu. Do określenia warunków wymuszenia można zastosować także funkcje czasu utworzone w specjalnym edytorze. Aby zrozumieć istotę zjawisk kinematycznych program pokazuje symulację w postaci wizualizacji 3D bezpośrednio na modelu analizowanego zespołu. Wynik analizy dynamicznej może być przedstawiony w postaci wykresu ruchu ilustrującego to jak zmienia się siła czy przyspieszenie w całym cyklu operacyjnym. Układ działających w danej chwili sił może być od razu wykorzystany do przeprowadzenia analizy naprężeń i odkształceń części w module MES, pakietu Professional uwalniając konstruktora od ponownego definiowania warunków obciążenia do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.

IDF Import

AIP7-2sNarzędzia do importu plików w formacie IDF pozwalają na wprowadzenie do projektu mechanicznego modeli płytek elektronicznych obwodów drukowanych, zaprojektowanych w oprogramowaniu z serii PCB. Model 3D obwodu drukowanego może być w Inventorze wykorzystany do określenia np. otworów montażowych, zaprojektowania przestrzenie do zamontowania płytki, sprawdzenia kolizji z mechanicznymi elementami urządzenia, itp.

Nowości w Autodesk Inventor 2017

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wyślij formularz - wkrótce się skontaktujemy.
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Firma