Menu

Autoprofil

autoprofil

Program ułatwia przygotowanie projektu w postaci rysunków profili podłużnych, planu sytuacyjnego i schematu tej sieci. AutoPROFIL generuje rysunki po wprowadzeniu niezbędnych parametrów do tabel obliczeniowych aplikacji, lub z arkuszy kalkulacyjnych innych aplikacji, np. z EXCEL’a przez schowek WINDOWS’owski. Innym sposobem wprowadzania danych jest import informacji z map wektorowych przez pliki z formatu DXF. Po automatycznym wygenerowaniu projektu rysunki przekazywane są do druku lub dalszej modyfikacji w niezależnej aplikacji typu CAD. Z pomocą aplikacji AutoPROFIL można przygotowywać projekty zarówno na etapie opracowań koncepcyjnych, jak i wykonawczych.Program posiada podstawowy moduł obliczeń hydraulicznych. Możemy między innymi wyliczyć: średnice projektowanego przewodu, prędkość przepływu w kanałach dla sieci bez pętli, spadek przewodu, a także wykonać bilans dopływów i odpływów w węzłach i na odcinku.

Program pozwala wygenerować:

 • rysunki profili kanałów i rurociągów w zadanej podziałce,
 • rysunek planu sytuacyjnego całej wprowadzonej sieci w zadanej podziałce,
 • rysunek schematu sieci wraz z naniesionymi dopływami,
 • tabele sprawozdawcze z wprowadzonymi parametrami,
 • zestawienia przyłączy, wpustów, rur osłonowych, mas ziemnych oraz otworów w ścianie studni.

AutoPROFIL zaopatrzony jest w funkcje ułatwiające szybkie, dokładne i bezbłędne wprowadzenie potrzebnych parametrów:

 • jeżeli projektowany przewód koliduje z istniejącą już instalacją to program wyświetla stosowne ostrzeżenie,
 • położenie węzłów można definiować podając współrzędne w lokalnym prostokątnym lub biegunowym układzie współrzędnych. Dodawanie węzłów staje się bardzo proste, gdyż lokalny układ współrzędnych można dowolnie przesuwać i obracać na schemacie sieci,
 • trasowanie sieci można przeprowadzać bezpośrednio na wczytanym i skalibrowanym podkładzie,
 • węzły mogą być lokalizowane na podstawie domiarów,
 • dostępny jest także tryb, w którym zamiast współrzędnych węzłów zadaje się jedynie odległości między węzłami oraz kąty załamania,
 • program oblicza pozorny (w płaszczyźnie planu) oraz rzeczywisty kąt załamania przewodu w każdym węźle,
 • automatycznie dobierany jest także poziom porównawczy,
 • na podstawie informacji o dopływach i odpływach obliczane są przepływy i prędkość we wszystkich odcinkach projektowanej sieci. Funkcja ta dostępna jest tylko dla sieci bez pętli,
 • w sieciach kanalizacji grawitacyjnej możliwe jest oszacowanie wypełnienia w przewodzie na podstawie modelu Manninga. Funkcja ta dostępna jest tylko dla sieci bez pętli.

Informacje do AutoPROFIL u możemy wprowadzać ręcznie, jak również korzystając z możliwości:

 • importowania geometrii sieci oraz elementów (istn. uzbrojenie, warstwice) z rysunków w formacie DXF,
 • importowania informacji o profilu z programu KANSAN wersja 2.10,
 • kopiowania danych z arkuszy kalkulacyjnych przez schowek bezpośrednio do tabel obliczeniowych programu AutoPROFIL.

Dodatkowe funkcje

 • AutoPROFIL importuje współrzędne z pliku zapisanego w formacie dxf, np. do tabel obliczeniowych, które to parametry natychmiast lokalizują instalację na schemacie sieci i planie sytuacyjnym,
 • Drugim sposobem wprowadzania współrzędnych jest wskazanie węzła (studni) i odcinka łączącego te punkty bezpośredniego na mapie, czyli rysowanie przewodu w oknie schematu sieci wraz z podkładem bitmapy (mapy skanowanej). Obsługiwane mogą być pliki map skanowanych z rozszerzeniem *.bmp, *.jpg i *.jpeg.
 • W opcji DRUKUJ TABELE | PODGLĄD użytkownik może obejrzeć tabele i zestawienia przed drukowaniem oraz drukować wygenerowane rysunki bezpośrednio z aplikacji AutoPROFIL.
 • Program przenosi pliki *.prf z wersji poprzedniej. Pliki rysunkowe z aplikacji AutopROFIL zapisywane są z rozszerzeniem *.dxf, które można eksportować do innych środowisk typu CAD, pod warunkiem że te środowiska importują pliki dxf.

Aplikacja AutoPROFIL posiada przejrzystą strukturę tworzenia projektu. W sposób dynamiczny generuje rysunki projektu. AutoPROFIL jest doskonałym narzędziem inżynierskim dla osób, jednostek projektowych i firm, które tworzą i eksploatują instalacje zewnętrzne.

 

  Skontaktuj się z nami.

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.

  Interesuje mnie:
  Imię (nazwisko mile widziane)
  Telefon
  E-mail
  Firma (opcjonalna)
  W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


  Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO