Menu

Ferrovia

CGS_Ferrovia

Ferrovia jest programem przeznaczonym do projektowania i modernizacji linii kolejowych. Oferuje szeroką gamę funkcji: od wprowadzania danych pomiarowych po wydruk i tworzenie modeli 3D.

Ferrovia wspiera inżyniera w przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji technicznej zawierającej obliczenia robót ziemnych i inne analizy (np. obliczenia geometrii torów kolejowych) oraz dane dla specjalistycznych maszyn kolejowych.

Aktualną wersją oprogramowania jest Ferrovia 2017, która działa na platformach Autodesk, takich jak: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD Map 3D w wersjach 2017–2013, oraz oprogramowaniu BricsCAD V16-V13.

 

Ferrovia to jeden produkt do wszystkich etapów procesu projektowania:

 • wykorzystanie danych pomiarowych, podkładów geodezyjnych, obrazów rastrowych itp.
 • narzędzia do automatyzacji projektowania, obliczeń i kreślenia;
 • połączenie z innymi programami dzięki interfejsom konwersji danych;
 • efektywne przygotowanie modelu 3D oraz arkuszy do wydruku.

Ferrovia jest używana do rozmaitych projektów dowolnej wielkości:

 • projektowanie konwencjonalnych szlaków kolejowych;
 • projektowanie węzłów kolejowych (rozjazdów, zwrotnic, peronów);
 • regulacja istniejących szlaków torowych;
 • obliczanie geometrii torów kolejowych i bezpośredni eksport danych do podbijarek torowych;
 • obliczanie skrajni w przekrojach poprzecznych i na planie sytuacyjnym;
 • projektowanie przemysłowych oraz podziemnych dróg kolejowych;


Korzyści Ferrovii:

 • Aplikacja pracująca na AutoCAD / AutoCAD Civil 3D :
  • Pliki projektów zapisywane są w formacie dwg
  • Nieskomplikowane i intuicyjne menu
  • Wykorzystanie zalet funkcjonalności platformy na której działa;.
  • Użycie danych z istniejącego rysunku CAD
  • Interfejs wymiany danych Ferrovia ‹-› AutoCAD Civil 3D
 • Współpraca z typowymi dla branży formatami danych: LandXML, Plasser&Theurer (formaty danych GEO i VER), formaty ASCII oraz MS Excel
 • Dedykowana dla projektantów układów torowych:
  • Możliwe projektowanie przejazdów
  • Wspiera kontrolę układu słupów trakcyjnych
 • Projektowanie zgodne z Dz. U. 157 oraz warunkami D-1 PKP-PLK
 • Szybkość projektowania:
  • Generatory geometrii osi i niwelety
  • Generator rozjazdów
  • Generator torów równoległych
  • Szybsze tworzenie przekrojów:
   • Automatyzacja w generowaniu i edycji wielu przekrojów jednocześnie
   • Makra z zapisem wykonywanych czynności
   • Wspomaganie AutoCADem
  • Różne możliwości obliczania przechyłek
  • Dynamika pracy
 • Wygoda pracy dzięki:
  • Rzutowaniu niwelet
  • Automatycznym opisom
  • Punktom i liniom przecięć
  • Obliczaniu materiałów i robót ziemnych
  • Reprezentacji obiektów w 3D
 • Automatyczna regulacja torów:
  • Praca bez modelu terenu
  • Obliczenia najlepiej dopasowanej osi
  • Uwzględnianie skrajni
  • Obliczenia przesunięć poziomych i pionowych
  • Komunikacja z podbijarkami torowymi

Zalety Ferrovii

 • Kompleksowa – narzędzia są użyteczne zarówno przy projekcie wstępnym, jak i przy projektowaniu detali.
 • Zautomatyzowana – koncepcja „Projektuj w jednym, rysuj w wielu” pozwala na szybkie generowanie przekrojów poprzecznych.
 • Elastyczna – kilka stopni automatyzacji pozwalają użytkownikowi zachować pełną kontrolę nad procesem projektowania przy zachowaniu wzajemnych zależności pomiędzy elementami.
 • Łatwa do nauki i w użyciu – dobrze rozplanowane menu pozwala na szybką naukę dla początkujących, podczas gdy wstążka i paski narzędzi usprawnią pracę doświadczonych użytkowników.
 • Sprawdzona – Ferrovia jest używana w wielu krajach do tworzenia różnorodnych projektów kolejowych: od krótkich odcinków linii lokalnych do projektów szybkich linii magistralnych oraz modernizacji istniejących torowisk.
 • Kompatybilna – Ferrovia doskonale współpracuje z programem AutoCAD Civil 3D. Łączy się z cyfrowym modelem terenu Civil 3D oraz transferuje geometrię linii kolejowej w obie strony. Interfejs LandXML jest używany do komunikacji z innymi programami.:
 • Szybkość i skuteczność:
  • eliminacja czasochłonnych i powtarzających się operacji;
  • szybka i dokładna wymiana danych pomiędzy planem sytuacyjnym, profilem i przekrojami poprzecznym;
  • przyjazny interfejs i narzędzia do szybkiego i łatwego projektowania.

Moduły w Ferrovia

ferrovia---sytuacja1Plan sytuacyjny – moduł zawiera narzędzia do wprowadzania danych wejściowych i automatyzacji tworzenia planu sytuacyjnego:

 • manipulacja punktami pomiarowymi i ich połączeniami,
 • wstawianie i edycja symboli topograficznych i innych,
 • menedżer rastrów,
 • kreskowanie i kolorowanie skarp,
 • obliczenia i interpolacje,
 • wymiarowanie i edycja widoku planu.

 

 

ferrovia---osie2Osie – moduł zawiera narzędzia do projektowania osi podłużnych i poprzecznych:

 • rozmaite metody tworzenia osi, w tym metoda najlepszego dopasowania (regresji),
 • zautomatyzowane projektowanie osi poprzecznych,
 • etykietowanie osi podłużnych i poprzecznych,
 • nanoszenie osi na model terenu,
 • tworzenie profilu i przekrojów poprzecznych na podstawie punktów pomiarowych,
 • definiowanie linii wzdłuż osi,
 • narzędzia do obliczania skrajni,
 • transfer punktów/linii z przekrojów na plan sytuacyjny lub do modelu 3D,
 • dodatkowe narzędzia do projektowania osi.

ferrovia---profile3Profile podłużne – moduł dedykowany do generowania profili podłużnych:

 • wykreślanie profili linii kolejowych projektowanych i istniejących,
 • obsługa wielu powierzchni,
 • projektowanie i edycja niwelety kolejowej,
 • projektowanie i edycja zastosowanych przechyłek,
 • wstawianie profili rowów z przekrojów poprzecznych lub modelu 3D,
 • dostosowywanie postaci tabeli pod widokiem profilu,
 • tworzenie arkuszy do wydruku (dzielenie profilu na ramki),
 • dodatkowe narzędzia do wstawiania elementów geometrii, linii wymiarowania itp.

 

ferrovia---przekroje4Przekroje poprzeczne – moduł dedykowany do projektowania i przetwarzania przekrojów poprzecznych torów kolejowych:

 • wykreślanie przekrojów powierzchni istniejących i projektowanych,
 • wstawianie pojedynczych, równoległych lub kilku torów kolejowych w jednym przekroju poprzecznym,
 • projektowanie całkowitej geometrii przekroju poprzecznego szlaku kolejowego,
 • ferrovia---przekroje5wstawanie predefiniowanych lub utworzonych przez użytkownika bloków w jednym lub wielu przekrojach poprzecznych,
 • edycja, etykietowanie i wymiarowanie przekrojów poprzecznych,
 • automatyczne lub interaktywne projektowanie skarp, wstawianie z modelu 3D,
 • obliczanie wielkości wyjściowych,
 • dodatkowe narzędzia do wymiarowania, zoom do przekroju, wydruku itp.

 

ferrovia---narzedzia6Narzędzia

Ferrovia zawiera moduły konwersji danych do formatów przemysłowych (LandXML) i obsługiwanych przez specjalistyczny sprzęt i maszyny kolejowe (Plasser&Theurer).

 • Transfer danych osi i profilu do LandXML i vice versa,
 • Transfer geometrii poziomej i pionowej modernizowanych torów do formatu Plasser&Theurer,
 • Transfer geometrii i innych danych projektowych do formatu ASCII i MS Excel

 

Gdzie jest używana Ferrovia?

 

1db-bahn-logo Aplikom, Autoryzowany Partner firmy CGS plus, pomyślnie zakończył transakcję sprzedaży i implementacji oprogramowania Ferrovia w firmie Deutsche Bahn International, której polski oddział mieści się w Bydgoszczy.

Przygotowania do zakupu licencji tego oprogramowania zaczęły się już wiosną 2013 r., zaś cały proces zakończył się we wrześniu 2013 roku.
Wdrożenie oprogramowania, szkolenia oraz usługi wsparcia technicznego zostały również zawarte w ramach sprzedaży, aby w pełni zaspokoić wszystkie wymagania i oczekiwania klienta pokładane w aplikację Ferrovia.

Ta transakcja to kolejny, duży sukces Aplikomu w zakresie dostarczania profesjonalnych rozwiązań do projektowania linii kolejowych dla wymagających projektów, jak i klientów w Polsce.

2ferrovia_ref_sz Od roku 2006, Ferrovia jest używana przez Koleje Słoweńskie – wydziały projektowania i utrzymania linii kolejowych.
3ferrovia_ref_mzi W 2007 roku, Ferrovia została wdrożona w Macedońskim Departamencie Kolejowym w celu usprawnienia procesów projektowania i modernizacji krajowej sieci linii kolejowych.
4ferrovia_ref_zgp W 2008, ŻGP (Żelezinsko Gradbeno Podjetje) – słoweńska firma specjalizująca się w modernizacji linii kolejowych nabyła licencje Ferrovia i używa ich do eksportu geometrii linii kolejowych do specjalistycznych maszyn torowych.
5ferrovia_ref_dp W 2009, Ferrovia została wybrana przez największą firmę projektującą drogi kolejowe na Słowacji Dopravoprojekt. Program wykorzystuje się do wykonywania głównych projektów firmy.

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.
Interesuje mnie:
Imię (nazwisko mile widziane)
Telefon
E-mail
Firma (opcjonalna)