Menu

SPI Sheetmetal / Ducting

Maszyny przemysłowe czy urządzenia powszechnego użytku zwykle zawierają jakieś elementy z blachy, np. obudowę, szkielet lub części mechanizmu. Niemiecka firma SPI, będąca od ponad 20 lat producentem przemysłowego oprogramowania przeznaczonego do komputerowego projektowania części z blach oferuje swoje rozwiązania dla konstruktorów używających programów AutoCAD i Autodesk Inventor.

Program SPI Sheetmetal for Inventor

Program SPI Sheetmetal for Inventor jest w 100% zintegrowany z bieżącą wersją programu Inventor i rozszerza znacząco podstawowe możliwości programu Inventor w zakresie projektowania części z blach. Program generuje rozwinięcia nawet bardzo skomplikowanych kształtów w ciągu sekund. Rozwinięcie utworzone przez program jest gotowe do przesłania do oprogramowania CAM, służącego do wycinania blachy lub do oprogramowania sterującego maszynami do gięcia blachy.

SPI Sheetmetal for Inventor zapewnia projektantowi oraz wykonawcy części z blachy wyjątkowo duże skrócenie czasu wytworzenia nowego produktu. Efektem tego jest znaczne obniżenie kosztów części oraz polepszenie jakości produktu końcowego.

 

1spibli3

2spibli4

 

Najważniejsze cechy programu.

 • Generacja rozwinięcia części, które były projektowane z promieniem gięcia = 0.
 • Rozwijanie brył, który były tworzone z użyciem wyciągania złożonego (lofting).
 • Rozwijanie powierzchni zakrzywionych, np. stożkowych, eliptycznych.
 • Rozwijanie powierzchni swobodnych (NURBS).
 • Rozwijanie części, w których kąt gięcia jest większy niż 360°.
 • Rozwijanie odgięć, które nie posiadają podcięć.
 • Wirtualne rozcinanie części w narożnikach – rozcięcie jest zdefiniowane lecz nie prezentowane wizualnie.
 • Modyfikacja rodzaju materiału.
 • Automatyczne generowanie rozwinięcia.
 • Obliczanie rozwinięć z zastosowaniem metody współczynnika liniowego, wzorów lub tabeli skrótów.
 • Atrybuty dla wykonania specjalnych obliczeń rozwinięć.
 • Rozwinięcie generowane jako płaski rysunek IDW
 • Automatyczne wrysowanie w narożnikach podcięć o kształcie okrągłym, kwadratowym lub prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami.
 • Wykrywanie nakładania się fragmentów części podczas tworzenia rozwinięcia.
 • Adaptowalna do własnych potrzeba materiałowa baza danych.
 • Obsługa jednostek metrycznych i calowych
 • Moduł do szacowania kosztów wytwarzania części
 • Transfer poprzez DXF do programów CAM

 

Przykłady zastosowania modułu SPI Sheetmetal for Inventor

Rury, które nie są ucięte prostopadle do powierzchni rury mogą mieć wykonane rozwinięcia dla powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej:

 

1spibli5 2spibli6

Rozwinięcia stożków zawierających wycięcia generowane są w ciągu kilku sekund:

 

1spibli7 2spibli8

Nie ma problemów z wykonaniem rozwinięcia elementu przejściowego z wieloboku do okręgu:

 

spibli9 spibli10

SPI Ducting for Inventor

Oprogramowanie SPI Ducting for Inventor jest przeznaczone do wspomagania projektowania części z blach oraz elementów instalacji rurowych zwijanych z blach, w środowisku programu Autodesk Inventor.

Oprogramowanie SPI Ducting for Inventor zawiera wszystkie możliwości programu SPI Sheetmetal Inventor.

Główne cechy programu:

 • Katalog parametrycznych elementów instalacji rurowych
 • Materiałowa baza danych kontrolowana danymi technologicznymi
 • Części z zespoły jako rzeczywiste modele 3D
 • Precyzyjne rozwinięcia na podstawie technologicznej bazy danych
 • Transfer do aplikacji NC oraz FEM
 • Aplikacja dostępna dla bieżącej wersji programu Inventor

SPI – Ducting for Inventor wspomaga projektowania i generuje rozwinięcia złożonych, trójwymiarowych kształtów rurowych, zaprojektowanych w programie Autodesk Inventor. Ze względu na łatwą obsługę programu, precyzyjną definicję parametrów, automatyczne tworzenie zespołów oraz predefiniowane dane materiałowe, aplikacja ta może być zastosowana jako bardzo wydajne narzędzie praktycznie od zaraz. SPI Ducting Inventor jest wartościowym rozszerzeniem bazowych funkcji programu Inventor.

SPI – Ducting for Inventor oferuje obszerną bibliotekę prefediniowanych komponentów instalacji rurowych: różnych elementów standardowych, łączników i reduktorów, kołnierzy. Jeżeli chcesz rozszerzyć zestaw szablonów elementów rurowych poprzez dodanie własnych modeli to możesz utworzyć pliki opisujące szablony dla nowych modeli. Każda część jest przygotowana do natychmiastowego rozwinięcia, ponieważ zawiera dołączone dane materiałowe konieczne do wykonania obliczeń. SPI Ducting Inventor pozwala na uzyskanie rozwinięcia dowolnej bryły blaszanej, która jest technologicznie rozwijalna. Program zawiera także narzędzia do sprawnego projektowania elementów blaszanych w trybie ostrych krawędzi gięcia jak również w trybie zaokrąglonych krawędzi gięcia.

SPI Ducting for Inventor oferuje zestaw standardowych elementów rurowych:

 • Rura cylindryczna
 • Rura ścięta
 • Stożek
 • Kolanko
 • Połączenie T, symetryczne
 • Połączenie T, niesymetryczne
 • Przejście okrąg – okrąg
 • Przejście okrąg – prostokąt
 • Przejście Y, symetryczne
 • Przejście Y, niesymetryczne
 • Kołnierze

 

Rura cylindryczna jest zdefiniowana przez średnicę, wysokość, grubość blachy i szerokość szczeliny. 1rohr
Rura ścięta jest zdefiniowana przez średnicą, wysokość, grubość blachy, szerokość szczeliny oraz opcjonalnie kąt obrotu górny i dolny w kierunkach X oraz Y. 2rohrschraeg
Stożek jest definiowany przez średnicę podstawy i średnicę wierzchołka oraz wysokość. Parametry odsunięcia w kierunkach X i Y definiują odstęp między punktem środkowym podstawy oraz przesunięciem punktu środkowego podstawy i oba parametry mogą być dodatnie lub ujemne. 1konus
Kolanko składa się z segmentów rurowych (co najmniej trzech). Kolanko definiowane jest przez średnicę, kąt, promień, grubość szerokość szczeliny oraz odsunięcia początku segmentów prostych. 2kruemmer
Połączenie T symetryczne łączy dwie rury o jednakowej średnicy. Wysokość H połączenia definiuje położenie początku bocznej rury. Kąt A definiuje odchylenie osi bocznej rury i musi być różny od 90 stopni. tabzweigers
Połączenie T niesymetryczne łączy dwie rury o różnych parametrach. Rura boczna może mieć inna średnicę oraz odsunięcie od osi centralnej rury głównej. Rura główna może być stożkiem o różnych średnicach dolnej i górnej. tabzweigera
Przejście między okręgami może utworzyć rurę o kształcie okrągłym lub eliptycznym. Element definiowany jest przez średnice okręgów DB oraz DT. Płaszczyzny okręgów mogą być ustawione pod kątem > 0 względem osi rury. 1uebergangrr
Przejście między okręgiem i prostokątem o zaokrąglonych narożnikach. Środek okręgu może być przesunięty względem środka prostokąta w kierunku X lub Y. 2uebergangre
Przejście symetryczne Y stanowi przejście pomiędzy jednym okręgiem oraz dwoma innymi okręgami o jednakowych kształtach. 1yabzweigs
Przejście niesymetryczne Y stanowi przejście pomiędzy jednym okręgiem oraz dwoma innymi okręgami o różnych kształtach i odsunięciach. 2yabzweiga
Kołnierz okrągły jest definiowany przez średnicę, szerokość i grubość. Otwory są definiowane przez średnicę, ilość oraz średnicę podziałową. 1rundflansch
Kołnierz prostokątny jest definiowany przez długość, wysokość, szerokość i grubość. Otwory mogą być określone przez średnicę otworu, ilość w kierunku X i Y oraz odsunięcie od granicy w kierunkach X i Y. 2eckflansch

 

Okno dialogowe wyboru pokazuje wszystkie rodzaje komponentów podzielone na różne kategorie (Connectors, Flange, Standard, Transitions).
Należy wybrać kategorię, a następnie wybrać element.

selection

 

Po kliknięciu OK. wyświetlane jest nowe okno dialogowe, w którym definiujesz odpowiednie parametry.

compcrea

 

Po określeniu wymiarów tworzony jest model 3D (można później modyfikować parametry). Rozwinięcie jest automatycznie generowania z modelu 3D, jako jedna operacja. Podczas obliczania rozwinięcia brane są pod uwagę parametry z bazy danych przypisane do materiału elementu.

Program umożliwia precyzyjne pozycjonowanie wszystkich elementów i drastycznie upraszcza dołączanie modeli do istniejących już elementów. Można wstawić wiele umieszczeń tego samego elementu w złożeniu.

 

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.
Interesuje mnie:
Imię (nazwisko mile widziane)
Telefon
E-mail
Firma (opcjonalna)