Menu

AutoCAD Civil 3D w EKKOMie

EKKOM praktycznie od początku istnienia korzysta z rozwiązań Autodesk do projektowania. Oprogramowanie dostarczyła firma Aplikom, która przeszkoliła również użytkowników, przygotowała aplikacje na potrzeby klienta i świadczy stałe usługi doradcze w zakresie wykorzystywanego oprogramowania.
 

Trzeci wymiar w drogownictwie
 

Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. jest doświadczonym zespołem specjalistów w wielu dziedzinach: projektowaniu dróg, inżynierii ruchu, ochronie środowiska, dzięki czemu zapewnia profesjonalne rozwiązania w drogownictwie.
 

Powstała w 2000 roku firma zatrudnia ponad 60 osób i posiada swoje oddziały w Krakowie (siedziba główna), Warszawie, Katowicach i Gdańsku. EKKOM specjalizuje się w realizacji projektów interdyscyplinarnych, w czym zdecydowanie pomaga wewnętrzna specjalizacja w wielu dziedzinach.
 

„Naszą ambicją jest wdrażanie i propagowanie najlepszych rozwiązań komunikacyjnych infrastrukturalnych, zapewnianie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników oraz ochrona środowiska.” – mówi Janusz Bohatkiewicz, prezes zarządu EKKOM.
 

W 2008 roku EKKOM został wyróżniony nagrodą „Trzeci Wymiar Innowacji”, przyznawanej firmom efektywnie wykorzystującym nowe techniki projektowe do zwiększania innowacyjności. Nagroda ta jest inicjatywą Autodesk pod patronatem miesięcznika Forbes.
 

Trzeci wymiar w firmie EKKOM
 

EKKOM praktycznie od początku istnienia korzysta z rozwiązań Autodesk do projektowania. W pierwszej fazie był to AutoCAD, od 2006 roku AutoCAD Civil 3D. Oprogramowanie dostarczyła firma Aplikom, autoryzowany partner Autodesk. Aplikom przeszkolił również użytkowników, przygotował aplikacje na potrzeby klienta, świadczy także stałe usługi doradcze w zakresie wykorzystywanego oprogramowania.
 

ekkom_civil_3d_1ekkom_civil_3d_2
Droga DK-79 w Jaworznie. Projekt wykonany w BEiPBK „EKKOM”
Projekt w AutoCAD Civil 3D, wizualizacja Autodesk 3ds Max

 

„Przejście do projektowania trójwymiarowego, które umożliwia korzystanie z tego samego modelu na różnych etapach tworzenia projektu równocześnie przez wiele zespołów specjalistów, było dla nas naturalnym krokiem.” – ocenia J. Bohatkiewicz. „Przyspieszony rozwój infrastruktury w Polsce dla firm takich jak nasza oznacza znaczące podniesienie wymagań co do jakości oraz skrócenie czasu przygotowania projektów. Korzystanie z najnowszych narzędzi projektowych, takich jak AutoCAD Civil 3D daje nam możliwość efektywnej odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku i bycia konkurencyjnym.” – dodaje.
 

EKKOM od początku założył pełne wykorzystanie możliwości jakie daje Civil 3D. Jeden cyfrowy model jest wykorzystywany przez poszczególne zespoły robocze, które dodają do niego swoje dane.
 

„Takie podejście daje nam możliwość wypracowania optymalnego wariantu.” – komentuje J. Bohatkiewicz.
 

Dzięki możliwości łatwego weryfikowania wielu wariantów, a także wykorzystaniu danych projektowych w całym procesie od projektu do wykonania, EKKOM oferuje swoim klientom rozwiązania zoptymalizowane pod wieloma względami: przebiegu trasy, ochrony środowiska, krajobrazu oraz rachunku ekonomicznego. Innowacje w projektowaniu infrastruktury są niezwykle istotne ze względu na dynamiczny wzrost w tym obszarze.
 

Optymalny wariant
 

EKKOM wykonuje kilkanaście projektów, czy też różnego rodzaju analiz w ciągu roku. Przykłady to m.in. droga ekspresowa S12 na terenie województwa lubelskiego, droga S19 i jej połączenie z autostradą A4 w rejonie Rzeszowa.
 

„Droga S19 to jedno z ważniejszych połączeń na Euro 2012. Tu wykorzystujemy niesłychanie intensywnie wszystkie narzędzia. Jest to projekt priorytetowy, zmiany następują z miesiąca na miesiąc, nie raz trzeba zaproponować nowy wariant w bardzo krótkim terminie” – komentuje J. Bohatkiewicz.
 

ekkom_civil_3d_3ekkom_civil_3d_4
Estakada w ciągu DK-79 w Jaworznie. Projekt wykonany w BEiPBK „EKKOM”
Projekt w AutoCAD Civil 3D, wizualizacja Autodesk 3ds Max

 

Przykładem rozwiązania w pełni zaprojektowanego przy wykorzystaniu AutoCAD Civil 3D jest również droga ekspresowa S5 z Wrocławia do granicy czeskiej o długości 105 km. Dane pozyskiwane od właściwych urzędów były transferowane na pliki odczytywane w Civil 3D i stanowiły podstawę do rozpoczęcia projektowania. Specjaliści i projektanci Ekkomu brali pod uwagę szereg czynników, m.in. tereny chronione.
 

„Przy przygotowywaniu tego projektu powstawało wiele wariantów. Ponieważ nowe informacje pojawiały się w trakcie tworzenia projektu, modyfikacje były bardzo częste. Civil 3D umożliwił nam szybką optymalizację przebiegu drogi zgodnie z nowymi warunkami. Cyfrowy model zdecydowanie pozwolił nam na skrócenie czasu przygotowywania kolejnych wariantów.” – ocenia J. Bohatkiewicz.
 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi projektowych EKKOM może zaprezentować różne opcje, pokazując ich wpływ na już istniejący teren. Czas opracowania projektu drogi S5 wyznaczono na 3 miesiące, droga miała przebiegać przez 9 gmin.
 

„Prezentacja projektu w postaci trójwymiarowej skutecznie pomaga w ustaleniu przebiegu drogi. Łatwiej wyobrazić sobie jak będzie ona wyglądała w rzeczywistości, zdecydowanie szybciej, niemalże od ręki, można zweryfikować kolejne opcje.” – ocenia J. Bohatkiewicz.
 

Ambicją zespołu EKKOM było przygotowanie drogi nie tylko bezpiecznej i komfortowej z punktu widzenia jej użytkowników, ale także wyeksponowanie walorów krajobrazowych tej trasy. Z tego powodu powstały trzy platformy widokowe w okolicy góry Ślęży, w rejonie Kłodzka i platforma z widokiem na Śnieżnik.
 

Siła wizualizacji
 

EKKOM do wizualizacji swoich projektów wykorzystuje 3DS MAX. Modele stworzone w AutoCAD Civil 3D są przekazywane do tego programu. Wizualizacje są wykorzystywane na wiele sposobów.
 

„Dobra wizualizacja dokładnie pokazuje nie tylko wygląd drogi, ale również daje możliwość poprawienia ewentualnych niedociągnięć na etapie projektu. Jednocześnie jest doskonałym narzędziem w konsultacjach społecznych, czy chociażby przy pozyskiwaniu dodatkowych środków na realizację projektu.” – ocenia J. Bohatkiewicz.