Menu

Autodesk AutoCAD Utility Design

Oprogramowanie AutoCAD Utility Design przeznaczone do projektowania sieci energetycznych w oparciu o model, jest rozwiązaniem łączącym projektowanie i dokumentowanie z możliwością wykonywania analiz. Zapewnia inżynierom i projektantom sieci energetycznych zwiększenie produktywności. Pozwala analizować i optymalizować projekty sieci pod kątem wydajności i niezawodności, a także tworzyć bardziej spójną i skoordynowaną dokumentację budowlaną – wszystko w znanym środowisku AutoCAD.

  • Projektowanie napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych
  • Łatwe w użyciu szablony i wstępnie zdefiniowane standardy
  • Analizy inżynieryjne wspomagające projektowanie
  • Zintegrowane zamawianie materiałów i zarządzanie pracą Integracja projektów z istniejącymi systemami i procesami w trakcie całego cyklu życia obiektu – od planu, poprzez projekt i budowę po eksploatację
  • Możliwość powiązania projektów z systemem GIS
  • Bardziej spójna i skoordynowana dokumentacja.

Projektuj inteligentne modele sieci energetycznych tworząc jednocześnie zlecenia wykonania robót budowlanych na potrzeby planowania, projektowania, budowy i prac konserwacyjno-remontowych.

Oprogramowanie AutoCAD Design Utility przeznaczone jest do projektowania napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych w oparciu o model w technologii BIM. Łączy on w sobie elementy projektowe oraz dokumentację opartą o normy i standardy branżowe. Pozwala inżynierom i projektantom efektywniej tworzyć, analizować i realizować bardziej spójne projekty sieci energetycznych wraz z dokumentacją – wszystko w znanym środowisku AutoCAD.

Oprogramowanie idealnie nadaje się dla inżynierów w firmach pracujących z mapami, a dzięki szablonom i standardom projektowym program pozwala na uproszczenie procedur w projektowaniu. Pozwala ponadto analizować plany sieci w celu zoptymalizowania wyboru urządzeń i wymiarowania, a także szacować koszty i tworzyć bardziej spójną i skoordynowaną dokumentację budowlaną oraz zestawienia materiałów.

Korzyści

Projektowanie napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych w dwóch i trzech wymiarach

Oprogramowanie Autodesk® AutoCAD® Utility Design 2015 pozwala użytkownikom pracować w znanym środowisku Autodesk® AutoCAD®, łatwiej oceniać alternatywne rozwiązania oraz szybciej generować rysunki konstrukcyjne i zestawienia materiałów. Pomaga również podejmować lepsze decyzje, umożliwiając posługiwanie się zaawansowanymi narzędziami dostępu do danych i tworzenie inteligentnych map bazowych na podstawie rysunków podwykonawców, danych z systemów informacji geografi cznych (GIS) oraz zewnętrznych obrazów i źródeł danych. Dzięki opartym o standardy, łatwym w użyciu szablonom i procesom, tworzenie projektów i rozmieszczanie obiektów przebiega szybciej i łatwiej.
Rezultat: Oparte o reguły procesy projektowe i standardy techniczne pomagają członkom zespołu projektować inteligentniej i pracować w sposób bardziej konsekwentny i uporządkowany

Optymalizacja projektów pod kątem niezawodności, kosztów i wykonalności
Stosowanie w procesie projektowania zdefiniowanych reguł technicznych usprawnia wybieranie i rozmieszczanie urządzeń. Przeprowadzanie analiz inżynieryjnych umożliwia szacowanie ilości potrzebnych materiałów, już w trakcie projektowania. Analizy obejmują spadek napięcia i migotanie światła; wymiarowanie okablowania, transformatorów i kanałów; siłę naciągu podziemnego kabla oraz uginanie się linii napowietrznych pod wpływem wiatru, lodu i temperatury (uwzględniane są dane dotyczące terenu). Możliwe jest również obliczanie obciążenia dla punktów odbioru mediów.
Rezultat: Składanie precyzyjniejszych zamówień na materiały i odpowiednie wymiarowanie urządzeń pozwala tworzyć lepsze projekty, a udostępnianie danych z trójwymiarowych wizualizacji i analiz pomaga zminimalizować ilość poprawek wprowadzanych w terenie.

Tworzenie wysokiej jakości zleceń wykonania robót i inteligentnych modeli sieci energetycznych
Dane projektowe stają się bardziej dostępne dla większej liczby uczestników przedsięwzięcia we wspólnym i bezpieczniejszym środowisku. Można też defi niować procesy projektowe i rodzaj powiadomień na potrzeby rewizji i zatwierdzania projektu, co ułatwia dostęp do danych. Zautomatyzowane tworzenie skoordynowanych zleceń wykonania robót, które lepiej odzwierciedlają koszty i szacunkową ilosć materiałów ułatwia opracowywanie dokumentacji budowlanej. Raporty o zestawieniu materiałów można generować automatycznie, co pomaga powiązać kompatybilne jednostki z unikalnymi numerami z systemu inwentaryzacji materiałów. Dzięki odpowiednim symbolom i atrybutom inteligentne modele projektowe stają się lepiej dostępne dla działów GIS i zarządzania dokumentacją. Pozwala to zminimalizować opóźnienia i usprawnić wprowadzanie danych powykonawczych.
Rezultat: Tworzenie wysokiej jakości zleceń wykonania robót budowlanych przy jednoczesnym usprawnieniu procesów projektowych, automatyzacji doboru materiałów i udostępnieniu inteligentnego modelu w całym przedsiębiorstwie pomaga ograniczyć ilość niepotrzebnych inspekcji w terenie, poprawek i prac konserwacyjno-remontowych.

Konfigurowanie planów, modeli, reguł i dokumentacji budowlanej
Oprogramowanie umożliwia konfigurację modeli sieci energetycznych w oparciu o wymogi biznesowe danego przedsiębiorstwa. Można defi niować zarówno modele konstrukcyjne (np. słupy, stopy fundamentowe i kanały), jak i modele instalacji elektrycznych (np. transformatory, złącza, druty i kable). Konfiguracja zamówień materiałów pozwala uwzględnić reguły biznesowe dla odpowiednich kombinacji materiałów, stanu i wymaganych atrybutów materiałów (np. centrum kosztów, rachunkowość i zaangażowanie klienta). Konfiguracje obejmujące szablony rysunkowe, opisy, bloki, materiały i style można zapisywać i udostępniać.
Rezultat: Łatwiejsze zarządzanie projektami sieci energetycznych, analizami i procesem doboru materiałów. Tworzenie szablonów, dzięki którym projekty są spójne i bardziej czytelne zarówno dla nowych, jak i bardziej doświadczonych członków zespołu oraz współpracowników zewnętrznych.

 

 

autocad-utility-design-1
Projektowanie sieci napowietrznych w 2D i 3D.
autocad-utility-design-2
Inżynieryjne analizy sieci napowietrznych umożliwiające automatyczne pozycjonowanie głowic słupów.
autocad-utility-design-3
Projektowanie sieci podziemnych w 2D i 3D.
autocad-utility-design-4
Konfiguracja stylizacji, funkcji i symboli.
autocad-utility-design-5
Obliczanie wymaganego obciążenia w punktach odbioru mediów.
autocad-utility-design-6
Aktualizowanie danych GIS w oparciu o dane projektowe.

 

Filmy

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wystarczy wypełnić formularz:

Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Firma
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO