Menu

Autodesk AutoCAD MEP

AutoCAD MEP służy do kreślenia instalacji MEP czyli mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Oprogramowanie automatyzuje zadania kreślarskie, co pomaga zwiększyć wydajność i dokładność oraz umożliwia płynne wykorzystanie branżowych narzędzi do projektowania i tworzenia dokumentacji.

Niezależnie od tego, czy projekt nadzorowany jest przez architekta czy opracowywany przez zespół inżynierów, oprogramowanie AutoCAD MEP pozwala zespołom projektowym usprawnić koordynację, oszczędzić czas poświęcany na powtarzające się zadania, szybciej realizować projekty i tworzyć wysokiej jakości dokumentację.

Precyzja w projektowaniu

Od specjalistów MEP nieustannie wymaga się wprowadzania zmian w ostatniej chwili, dlatego muszą oni tworzyć i edytować projekt bardzo efektywnie. Oprogramowanie AutoCAD MEP ułatwia rzetelną ocenę projektu, a zintegrowane kalkulatory gwarantują dokładność wszystkich obliczeń. Automatyzacja badań kreślarskich i wbudowane kalkulatory znacznie zmniejszają też ilość błędów w projekcie.

Koordynacja projektu

Oprogramowanie AutoCAD MEP umożliwia tworzenie dokładniejszej i bardziej spójnej dokumentacji, a tym samym pozwala ograniczyć liczbę zapytań o informacje (RFI) i ilość kosztownych zmian projektowych, dokonywanych na miejscu budowy. Projektowanie instalacji z wykorzystaniem wyposażenia i części, które rzeczywiście zostaną użyte na etapie produkcji i podczas budowy – pozwala zaoszczędzić czas i znacznie zredukować koszty inwestycji.

Efektywna współpraca

Korzystanie z planów architektonicznych i budowlanych opracowanych w programach opartych o platformę AutoCAD, ułatwia zespołowi koordynację projektu i współpracę ze specjalistami z innych branż.
Oprogramowanie AutoCAD MEP usprawnia koordynację i współpracę, a tym samym pomaga ograniczyć ilość potencjalnych kolizji jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Znajome środowisko AutoCAD

Oprogramowanie AutoCAD MEP zbudowane jest na platformie AutoCAD®, co zapewnia dostęp do wszystkich znajomych poleceń. Pozwala chronić wcześniejsze inwestycje w szkolenia, umożliwiając jednocześnie wykorzystywanie narzędzi do projektowania instalacji mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych.

Obszary robocze dostosowane do konkretnych zadań i norm branżowych

Obszary robocze są szczególnie przydatne w firmie wielobranżowej, kiedy do wykonania jest szereg różnych zadań, takich jak: projektowanie systemów HVAC i instalacji rurowych. Przy ich pomocy można bowiem zachować konfiguracje interfejsu użytkownika dopasowane do konkretnych zadań. Po stworzeniu obszarów roboczych można łatwo przechodzić z jednego na drugi, w zależności od rodzaju wykonywanego zadania.

Tworzenie schematów

Ulepszone palety narzędziowe, obejmujące logicznie pogrupowane zestawy najczęściej używanych narzędzi ułatwiają tworzenie przekrojów pionowych i rzutów poziomych. Paleta Właściwości stanowi centralne miejsce, gdzie przegląda się, dodaje i modyfikuje właściwości obiektu lub elementu instalacji. Użytkownik może przeglądać informacje lub zmieniać dane dotyczące stylu, wymiaru, umiejscowienia i innych ważnych cech, a także przekształcać podstawowe właściwości samego obiektu. Łatwy dostęp do elementów wyposażenia i urządzeń oraz możliwość ich modyfikacji pomagają zwiększyć dokładność i wydajność pracy.

Wytwarzanie

Dzięki lepszej integracji narzędzi producentów partnerskich z oprogramowaniem AutoCAD MEP, projektanci, kreślarze i producenci z branży MEP mogą wykorzystać projekt stworzony w programie AutoCAD MEP podczas produkcji blachy, armatury wodociągowej i rur. Ułatwia to tworzenie rysunków warsztatowych.

Linie pojedyncze i obrysy

Na początkowym etapie projektowania można sporządzać plany instalacji mechanicznych, wykorzystując pojedyncze linie, a następnie przy użyciu narzędzi do wymiarowania przekształcać projekt w obrys. Ulepszone narzędzia do wymiarowania pozwalają zwiększyć wydajność pracy kreślarskiej na etapie przechodzenia od wstępnego projektu do opracowania dokumentacji technicznej.

Opisywanie obiektów

W programie AutoCAD MEP można jednocześnie dołączać opisy we wszystkich skalach. Tekst i symbole opisowe uaktualniają się automatycznie dla poszczególnych widoków, zależnie od ich skali. Można także opisywać obiekty etykietami zawierającymi tekst lub definicję bloku. Informacje na etykiecie pochodzą z właściwości obiektu, takich jak: wymiary połączeń.

Motywy wyświetlania

Właściwości obiektu, jak np.: straty wskutek tarcia lub prędkości przepływu nie są zazwyczaj widoczne na rysunku. Motywy wyświetlania umożliwiają wprowadzenie tych niegraficznych danych przy pomocy kolorów, wypełnień lub kreskowania i oznaczenie w ten sposób obiektów spełniających kryteria sprecyzowane w stylu motywu wyświetlania. Program ułatwia obliczenia projektowe dla instalacji HVAC w oparciu o straty wskutek tarcia lub prędkość przepływu, by zweryfikować wydajność systemu dla danego obszaru lub pomieszczenia. Umożliwia również użycie motywu Klasa ciśnienia, aby zwizualizować wysokie, średnie lub niskie ciśnienie w instalacji rurowej, w celu łatwej identyfikacji potencjalnych wad w projekcie.

Zsynchronizowane zestawienia

Projektanci i kreślarze mogą obecnie planować dane systemów technicznych, obliczać wartości i stosować nowe style tabel do sporządzania planów pomieszczeń i zestawień analitycznych. Wprowadzanie zmian w projekcie powoduje automatyczną aktualizację zestawień, ograniczając liczbę błędów w dokumentacji budowlanej. Zestawienia można tworzyć w trakcie projektowania i obserwować jak się wypełniają, co pozwala zaoszczędzić czas. Można także tworzyć zestawienia o różnym stopniu szczegółowości, definiując i załączając zestawy właściwości do stylów obiektów lub do poszczególnych obiektów, a następnie wyodrębniać i wyświetlać dane w tabeli zestawienia.

Przekroje i rzuty

Nie trzeba obecnie czekać do zakończenia procesu projektowania, by tworzyć przekroje i rzuty – można je teraz generować w dowolnym momencie, kontrolując rozmiar i kształt generowanego przekroju oraz przypisując do niego materiały. Dzięki temu uzyskuje się optymalną wizualną reprezentację obiektów znajdujących się na przekroju.

Zarządzanie rysunkami

Funkcja zarządzania rysunkami formalizuje i automatyzuje procesy związane z projektowaniem instalacji w budynku i tworzeniem dokumentacji. Zautomatyzowane narzędzia wspomagają zarządzanie, przeglądanie i konstruowanie systemów. Funkcja zarządzania rysunkami gwarantuje większą spójność we wszystkich aspektach projektu, a scentralizowane środowisko projektowe umożliwia wszystkim członkom zespołu dostęp do aktualnej dokumentacji. Rozbudowane opcje tworzenia powiązań umożliwiają dystrybucję plików źródłowych do wielu miejsc w pojedynczym komputerze lub w całej sieci, dzięki czemu kilka osób może jednocześnie pracować nad tym samym projektem.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wystarczy wypełnić formularz:

Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Firma
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO