Menu

Autodesk AutoCAD Structural Detailing

autocad-structural-detailing-2015

AutoCAD Structural Detailing  to wersja AutoCADa wyspecjalizowana w tworzeniu rysunków warsztatowych dla konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz rysunków konstrukcyjnych budynku. Posiada połączenie obustronne do wymiany danych z Revit Structure i Robot Structural Analysis.

Użycie AutoCAD Structural Detailing umożliwia szybsze tworzenie dokumentacji rysunkowej, zwiększenie produktywność oraz automatyzację powtarzalnych czynności. Konstrukcje typowe oraz połączenia definiowane są przy użyciu szerokiej gamy dostępnych makr. Zestawienia materiałów i elementów tworzone są automatycznie, zwiększając tym samym produktywność i zapobiegając powstawaniu błędów w projekcie. Inspektor obiektów to narzędzie ułatwiające prace z modelem oraz utworzonymi rysunkami usprawniające tym samym prace nad projektem.

AutoCAD Structural Detailing nie jest dostępny już w sprzedaży.

Moduł Stal

AutoCAD Structural Detailing – moduł Stal przeznaczony jest do tworzenia kompletnej dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowych (rysunki + zestawienia materiałowe).

Tworzenie rysunków w programie jest procesem zautomatyzowanym. Rysunki generowane są w oparciu o trójwymiarowy model rzeczywistej konstrukcji. Rysunki elementów modelu 3D, po nadaniu im oznaczeń pozycji, tworzone są automatycznie w oparciu o konfigurowalne szablony określające rzuty, skale, stopień szczegółowości wymiarowania, wygląd opisów części, symbole oraz inne parametry dotyczące reprezentacji elementu na rysunku.

Rysunki mogą być edytowane (korygowane) za pomocą dedykowanych narzędzi dostarczonych przez program (np. dodawanie przekrojów) lub też standardowych opcji programu AutoCAD – dodawanie opisów, nietypowych oznaczeń itp. W przypadku zmian w modelu – istnieje możliwość automatycznego uaktualnienia dokumentacji.

 

stal_generacja_rysunkow_warsztatowych_sstal_generacja_rysunkow_warsztatowych2_sstal_makro_do_polaczenia_sstal_przenoszenie_polaczenia_z_robot_do_asd_sstal_zmiana_stylu_rysunku_s

Główne cechy programu:

 • automatyczne tworzenie dokumentacji wykonawczej w oparciu o trójwymiarowy model konstrukcji
 • pełna integracja modelu konstrukcji z programem obliczeniowym Autodesk Robot Structural Analysis
 • automatyczna generacja typowych fragmentów konstrukcji stalowych: kratownice, ramy wielonawowe, stężenia, schody, balustrady, kosze ochronne itp.
 • automatyczne tworzenie połączeń stalowych – rozbudowana biblioteka węzłów przeznaczonych do automatycznego modelowania typowych połączeń stosowanych w konstrukcjach stalowych
 • bogata parametryzacja wymiarowania rysunków oraz tabel zestawczych pozwalająca dostosować wygląd dokumentacji do indywidualnych potrzeb użytkownika

Podstawowe funkcjonalności:

 • zestaw narzędzi do tworzenia trójwymiarowego modelu konstrukcji stalowej – profile, blachy, łączniki, możliwość wstawienia dowolnych elementów prefabrykowanych
 • narzędzia do obróbki elementów stalowych (przycinanie, wiercenie otworów, fazowanie naroży blach, spoiny itd.)
 • bazy danych profili stalowych, w tym możliwość tworzenia profili użytkownika
 • automatyczna generacja rysunków warsztatowych w oparciu o predefiniowane szablony
 • automatyczne tworzenie zestawień materiałowych z możliwością bezpośredniego wydruku z programu, umieszczenia tabeli na rysunku lub zapisu w formacie MS Excel lub MS Word
 • automatyczna aktualizacja dokumentacji po modyfikacji modelu
 • komponowanie wydruku – pojedyncza strona wydruku może zawierać: rysunki dowolnych elementów konstrukcji lub kilka widoków tego samego elementu w różnych skalach, z różnymi stylami wymiarowania i różnymi tabelami zestawczymi
 • możliwość weryfikacji obliczeniowej modelu całej konstrukcji bądź jej fragmentu za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis na dowolnym etapie pracy
 • możliwość dobierania parametrów wybranych połączeń stalowych wg standardu DASt
 • generacja danych dla obrabiarek numerycznych wg standardu DSTV

Moduł Żelbet

AutoCAD Structural Detailing – moduł Żelbet umożliwia wykonywanie szczegółowych rysunków zbrojenia konstrukcji żelbetowych.

Posiada pełny zestaw opcji do rysowania detali rysunku konstrukcji żelbetowej, które są dostosowane do potrzeb inżyniera konstruktora i pozwalają w intuicyjny sposób tworzyć kreślone obiekty.

 

zelbet_kody_zbrojenia_szelbet_rysunek_gotowy_szelbet_rysunek_gotowy2_szelbet_wymiana_danych_z_revit_szelbet_zestawienie_s

Główne cechy programu:

 • współpraca z programami obliczeniowymi pakietu Autodesk Robot Structural Analysis
 • import rysunków żelbetowych (belka, słup, stopa, ława, mur oporowy, płyta) generowanych w programie Autodesk Robot Structural Analysis
 • automatyczne zbrojenie płyt z uwzględnieniem analizy statycznej
 • automatyczne tworzenie rysunków typowych konstrukcji żelbetowych: stóp, ław, słupów, belek wieloprzęsłowych, belek podwalinowych, schodów płytowych, pali fundamentowych typu Franki, attyk, wieńców
 • automatyczne zbrojenie naroży płyt krzyżowo-zbrojonych, otworów
 • deskowanie stóp, ław, schodów itd. z towarzyszącym zestawem wymiarów.

Podstawowe funkcjonalności:

 • możliwość definicji prętów zbrojeniowych o dowolnych kształtach
 • bazy danych prętów i siatek dostosowane do norm z możliwością ich modyfikacji
 • parametryzacja zakładów zbrojenia dla prętów zbrojeniowych dłuższych niż długość handlowa
 • optymalizacja wykorzystania siatek zbrojeniowych (tabele rozkrojów siatek)
 • automatyzacja opisu i rozkładu zbrojenia
 • możliwość dowolnego kształtowania stylu opisów zbrojenia
 • automatyczna generacja tabel zestawczych zbrojenia
 • możliwość dowolnego konfigurowania i kształtowania tabel
 • możliwość umieszczania tabel na rysunku, bezpośredni wydruk lub eksport do programów MS Excel i MS Word
 • automatyczna aktualizacja opisu i zestawień w trakcie modyfikacji parametrów zbrojenia
 • wygodny interfejs (okna dialogowe, linia komend)
 • obsługa wielu rysunków w jednym pliku (zarządzanie całym projektem)

 

Moduł Rysunki Szalunkowe

AutoCAD Structural Detailing – moduł Rysunki Szalunkowe służy do przestrzennego modelowania budynku żelbetowego i generowania rysunków szalunkowych.

Rysunki szalunkowe mogą obejmować wybrane elementy, ich grupy, rzuty kondygnacji oraz przekroje pionowe budynku. Rysunki wygenerowane przez program, mogą zostać automatycznie wyeksportowane do modułu żelbetowego AutoCAD Structural Detailing, stanowiąc podkład do wykonania rysunków zbrojenia konstrukcji.

Zaletą programu jest jego intuicyjność. Automatyczna generacja przekrojów przez budynek, automatyczne pozycjonowanie i wymiarowanie elementów konstrukcyjnych, podręczne bazy elementów i materiałów – to wszystko wpływa na znaczne skrócenie czasu tworzenia dokumentacji z wykorzystaniem programu AutoCAD Structural Detailing.

Główne cechy programu:

 • budowa trójwymiarowego modelu konstrukcji
 • automatyczna generacja rysunków (rysunki szalunkowe konstrukcji żelbetowych, rzuty, przekroje, elewacje, widoki aksonometrycznemodelowanej konstrukcji)
 • automatyczne zestawienia elementów (podsumowujące, szczegółowe itp.)
 • połączenie z modułem AutoCAD Structural Detailing – Żelbet (wysyłanie rysunków szalunkowych elementów w celu wrysowania zbrojenia oraz automatyczne zbrojenie typowych elementów)
 • połączenie z programem CBS Pro (wczytanie modelu lub przesłanie do obliczeń)

Podstawowe funkcjonalności:

 • intuicyjność programu, szybkie definiowanie konstrukcji
 • personalizacja programu (własne ustawienia styli opisów, własne wymiarowania; bazy przekrojów, otworów itp)
 • dowolne przekroje wprowadzanych elementów
 • możliwość tworzenia własnych baz najczęściej stosowanych belek, słupów, ścian, płyt, otworów
 • automatyczne pozycjonowanie elementów
 • automatyzacja opisu i wymiarowania elementów
 • wygodny dostęp do elementów budowanego obiektu i do wygenerowanych rysunków poprzez tzw. inspektor obiektów
 • możliwość rysowania nie tylko elementów betonowych, ale również drewnianych czy stalowych
 • automatyczne definiowanie elementów bryłowych, np. stóp fundamentowych
 • duża dowolność generowanych tabel zestawczych (aranżacje, zawartość, sposób drukowania itp.)
 • automatyczna generacja rysunków elementów pojedynczych, ich grup, rzutów i przekrojów budynku oraz elewacji
 • automatyczna aktualizacja opisu i wymiaru elementów na wygenerowanych rysunkach po ich zmianie w modelu 3D.