Menu

Autodesk Civil 3D 2007 – Jeszcze więcej, jeszcze szybciej, jeszcze prościej

Nowa wersja Autodesk Civil 3D zawiera szereg nowych funkcji i narzędzi, które rozszerzają możliwości programu i zwiększają szybkość i łatwość tworzenia projektu i dokumentacji technicznej.
Autodesk Civil 3D  w wersji 2007 to druga odsłona nowej generacji oprogramowania dla geodetów, urbanistów i inżynierów lądowych. Od 21 kwietnia dostępna jest wersja angielska, a polska dostępna będzie niebawem. Wszyscy użytkownicy programu Autodesk Civil 3D 2006 z aktywną subskrypcją otrzymają nową wersję programu nieodpłatnie, w ramach kontraktu subskrypcyjnego. Warto przyjrzeć się zatem bliżej nowym funkcjom i narzędziom, oferowanych przez nową wersję programu Civil 3D i ocenić jakie mogą przynieść korzyści podczas projektowania.

01s (1)

 

Geodezyjne dane pomiarowe
Poprzednia wersja programu oferowała, oprócz standardowych funkcji AutoCAD-a i Autodesk Map 3D, całą gamę narzędzi do zarządzania punktami, powierzchniami i działkami, funkcje projektowania struktur liniowych (linie trasowania, profile, przekroje), struktur powierzchniowych (skarpy, powierzchnie) oraz narzędzia do projektowania infrastruktury podziemnej. W nowej wersji programu wprowadzono dodatkowo moduł do obróbki i analizy geodezyjnych danych pomiarowych. Program umożliwia import pliku obserwacji z większości używanych w kraju rejestratorów polowych i utworzenie na jego podstawie kompletnego odwzorowania szkicu polowego. Moduł obróbki danych pomiarowych pozwala na wyrównanie ciągu metodą najmniejszych kwadratów, następnie wprowadza na mapę punkty obserwacyjne, wcięcia wstecz, wcięcia w przód (wraz z wcięciami kombinowanymi), łączy odpowiednie punkty pomiarowe tworząc linie nieciągłości i dodatkowo umożliwia rozróżnianie na mapie różnych punktów i linii.Obsługa danych pomiarowych znacznie przyspiesza obróbkę geodezyjnych danych pomiarowych i upraszcza tworzenie wszelkich map geodezyjnych, trójwymiarowych modeli terenu oraz opracowywanie planów warstwicowych.

02s

 

Projekty drogowe
Civil 3D 2007 zawiera mnóstwo nowych i ulepszonych narzędzi do projektowania struktur liniowych. Wśród nich znajdziemy nowe funkcje do automatycznego tworzenia łuków i krzywych złożonych i odwrotnych na sytuacji oraz ulepszone narzędzia do edycji elementów linii trasowania. Pojawiły się również nowe funkcje do tworzenia niwelety – teraz możemy ją tworzyć dwiema metodami: według punktów przecięcia lub według elementów niwelety.
W nowej wersji programu znalazły się również ulepszone narzędzia do modelowania korytarza drogowego, tworzenia powierzchni z modelu korytarza, funkcje przyspieszające tworzenie i opisywanie przekrojów drogowych, nowe elementy do tworzenia przekrojów normalnych oraz nowe tabele obliczeń robót ziemnych.
Warte uwagi są nowe funkcje umożliwiające opisywanie punktów geometrii trasy na profilu i punktów geometrii profilu na trasie.

Modelowanie obiektów powierzchniowych
Wersja 2007 programu Autodesk Civil 3D znacznie usprawnia tworzenie skarp i modelowanie powierzchni. Pojawiły się zupełnie nowe funkcje do szybszego tworzenia i edycji linii charakterystycznych: nowy edytor rzędnych, wygładzanie krzywych, łączenie wierzchołków, dopasowywanie łuków i wiele innych. Opcje te czynią z linii charakterystycznych bardzo potężne i wygodne w użyciu elementy służące do modelowania powierzchni i generowania skarp.
Civil 3D 2007 zawiera nowe algorytmy obliczeniowe, dzięki którym znacznie lepiej i szybciej tworzone są duże i skomplikowane powierzchnie. Pojawiła się również możliwość tworzenia szybkich przekrojów przez wiele powierzchni na podstawie linii charakterystycznych, polilinii i linii trasowania.
Wszelkie zadania związane z modelowaniem obiektów powierzchniowych znacznie ułatwiają nowe narzędzia do dynamicznego sprawdzania i opisywania parametrów punktów na powierzchniach: rzędnych, współrzędnych i spadków.

03s

 

Zarządzanie projektem
Autodesk Civil 3D 2006 wprowadził narzędzia do równoległej pracy zespołu projektowego, które umożliwiały współdzielenie danych projektowych takich jak: punkty, powierzchnie, linie trasowania, profile i sieci rurowe. W wersji 2007 programu funkcje te zostały zintegrowane z zaawansowanym mechanizmem zarządzania danymi projektowymi Autodesk Vault, który dodaje do możliwości poprzedniej wersji zarządzanie plikami, śledzenie ich wersji, komentarze, etapowanie projektu oraz kontrolę praw dostępu do plików i danych projektowych.
Na uwagę zasługuje fakt, że mechanizm zarządzania danymi projektowymi i plikami Autodesk Vault może być używany również do kontroli innych formatów plików, a nie tylko DWG. Możemy zarządzać plikami rastrowymi (TIFF, JPG itp.), plikami Office (DOC, XLS itp.).
Zarządzanie projektem Autodesk Vault oparte jest o bazę danych MS SQL i może być dowolnie skalowane do potrzeb biura projektowego.

Kreślenie
Autodesk Civil 3D 2007 zawiera również wiele nowych funkcji znacznie przyspieszających proces kreślenia i obróbki końcowej dokumentacji technicznej. Wszystkie dynamiczne etykiety Civil 3D mają teraz możliwość maskowania obiektów znajdujących się pod nimi, mogą również zawierać formuły arytmetyczne parametrów obiektów, a nie tylko same parametry.
Pojawiła się również możliwość dołączania do etykiet parametrów obiektów innego typu (np. etykieta punktu na linii trasowania może zawierać również parametr rzędnej powierzchni oraz parametr rzędnej niwelety) oraz tworzenia zwykłych etykiet tekstowych (różniących się od zwykłego tekstu AutoCAD-a tym, że pozostają czytelne po obrocie rysunku i zmianie skali).
Bardzo pożyteczne mogą się okazać dynamiczne etykiety obiektów AutoCAD-a: linii, polilinii i łuków. Mogą one zawierać takie parametry jak długość, kierunek, współrzędne wierzchołków, promień i inne parametry łuku, a ponadto uaktualniają się dynamicznie po zmianie geometrii lub położenia obiektu i pozostają czytelne po obrocie rysunku i zmianie skali.

Nowe funkcje i zmiany w programie Autodesk Civil 3D 2007 oraz zawarty w nim AutoCAD 2007 zwiększają jego możliwości jednocześnie przyspieszając i upraszczając zarówno proces projektowania jak i tworzenia końcowej dokumentacji technicznej. W nowej wersji programu pracuje się łatwiej i szybciej, a co za tym idzie koszty wykonania kompletnego projektu są znacznie niższe.