Menu

Autodesk Infrastructure Design Suite

 

Ten pakiet nie jest już dostępny w sprzedaży.

W jego miejsce weszła kolekcja Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection w bardzo atrakcyjnej cenie i o wiele większych możliwościach.


Pakiet Autodesk Infrastructure Design Suite jest kompleksowym rozwiązaniem, pozwalającym zastosować technologię modelowania informacji o budowli (BIM) do tworzenia projektów infrastruktury. Zapewnia dokładne, przystępne i umożliwiające podjęcie konkretnych działań metody zgłębiania projektów infrastruktury transportowej, komunalnej, wodnej i lądowej, na wszystkich etapach cyklu życia obiektu.

Pakiet Autodesk Infrastructure Design Suite obejmuje zarówno klasyczne rozwiązania oparte na AutoCAD, jak i kompleksowy zestaw narzędzi pomagający projektantom infrastruktury drogowej i sieciowej, urbanistom, inżynierom środowiska, analitykom i planistom realizować cały proces – od projektu poprzez wizualizację, symulację, dokumentację oraz budowę. Pakiet ten sprawia, że oferowane programy są łatwiejsze do wdrożenia, użytkowania i utrzymania co w efekcie spowoduje obniżenie kosztów w porównaniu z pojedynczym produktem.

Umożliwiając dostęp do narzędzi opartych o inteligentny model – zarówno w oprogramowaniu stacjonarnym, jak i w chmurze – pakiet Autodesk Infrastructure Design Suite może pomóc:

 • Połączyć ze sobą szereg różnorodnych danych i uzyskać na nie całościowy widok, co pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie obiektu i podejmować bardziej kompetentne decyzje w procesie projektowania i zarządzania.
 • Dokładniej wyobrazić sobie koncepcje projektowe w kontekście istniejącego otoczenia
 • Uzyskać lepszy wgląd w proces planowania, projektowania i budowy dzięki zintegrowanym funkcjom analitycznym, pozwalającym lepiej przewidywać rezultaty projektu
 • Zwiększyć wydajność i spójność projektu dzięki konfigurowalnym standardom technicznym i regułom weryfikacji poprawności
 • Wykorzystywać funkcje synchronicznego projektowania i kreślenia, ułatwiające wprowadzanie zmian projektowych
 • Tworzyć sugestywne ilustracje, które ułatwiają przekazywanie założeń projektowych i pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie obiektu w rzeczywistym otoczeniu
 • Lepiej przewidywać koszty i możliwość wybudowania obiektu oraz precyzyjniej tworzyć harmonogramy
 • Zarządzać informacjami o infrastrukturze w sposób bardziej niezawodny przy pomocy inteligentnych modeli branżowych umożliwiających utrzymanie jakości danych na wysokim poziomie

Porównanie

Autodesk Infrastructure Design Suite Standard to dedykowane rozwiązanie dla urbanistów, inżynierów środowiska i analityków, którzy chcą w pełni wykorzystywać posiadane narzędzia w procesie projektowania i podejmowania decyzji z jednoczesną możliwością animacji obiektów infrastruktury.

Autodesk Infrastructure Design Suite Premium zawiera wszystkie możliwości pakietu Standard z rozszerzeniem o narzędzia dedykowane inżynierom lądowym do projektowania infrastruktury, wizualizacji oraz pracy w technologii BIM.

Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate zawiera wszystkie możliwości pakietów Standard i Premium z rozszerzeniem o narzędzia dedykowane projektantom infrastruktury drogowej i sieciowej oraz konstruktorom do symulacji procesu budowy.

 

 

Autodesk Infrastructure Design Suite StandardAutodesk Infrastructure Design Suite PremiumAutodesk Infrastructure Design Suite Ultimate
Pakiet pozwala:
• projektować w 3D
• tworzyć i przeglądać dokumentację,
• usprawnić proces podejmowania decyzji,
• tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego,
• zarządzać danymi GIS
• dokonywać analiz hydrologicznych i hydraulicznych pod kątem odwodnienia dróg oraz miejskich systemów kanalizacji sanitarnej i burzowej
• dokonywać przeglądu projektowanych i istniejących obiektów w 3D
Pakiet pozwala na to co pakiet Standard oraz dodatkowo:
• tworzyć projekty infrastruktury drogowej i sieciowej
• tworzyć dokumentację projektu budowlanego
• automatycznie aktualizować dokumentację po wprowadzeniu zmian w projekcie
• przeprowadzać zaawansowane analizy i symulacje
• automatycznie tworzyć wizualizację projektu i animację ruchu pojazdów
Pakiet pozwala na to co pakiet Premium oraz dodatkowo:
• tworzyć harmonogram budowy
• dokonywać zaawansowanych symulacji i analiz procesów na budowie
• sprawdzać kolizję obiektów z projektowaną infrastrukturą
• wizualizować projekty różnych branż
• zarządzać projektami z różnych branż
i zawiera:
AutoCADAutoCADAutoCAD
AutoCAD Map 3DAutoCAD Map 3DAutoCAD Map 3D
Navisworks SimulateNavisworks SimulateNavisworks Simulate
  Navisworks Manage
AutoCAD Civil 3DAutoCAD Civil 3D
AutoCAD Utility DesignAutoCAD Utility Design
Autodesk Revit StructureAutodesk Revit:

Robot Structural Analysis Pro
Specjalistyczne moduły (opis poniżej):

– Geotechnical Module
– Rail Layout Module
– Bridge Module
Specjalistyczne moduły (opis poniżej):
– Geotechnical Module
– Rail Layout Module

– Bridge Module
– River & Flood Analysis Module
AutoCAD Raster DesignAutoCAD Raster DesignAutoCAD Raster Design
Autodesk ReCapAutodesk ReCapAutodesk ReCap
plus usługi w chmurze Autodesk 360:
 • Renderowanie
 • Civil Engineering Data Translator
plus usługi w chmurze Autodesk 360:
 • Renderowanie
 • Civil Engineering Data Translator
 • Green Building Studio
 • Structural Analysis for Revit
 • InfraWorks 360 LT
plus usługi w chmurze Autodesk 360:
 • Renderowanie
 • Civil Engineering Data Translator
 • Green Building Studio
 • Structural Analysis for Revit
 • InfraWorks 360 LT

 

Geotechnical Module – moduł geotechniczny ułatwia importowanie i korzystanie z danych nawiertów. Importuj nawierty do programu AutoCAD Civil 3D. Twórz powierzchnie z warstw nawiertów. Dokumentuj etapy nawiertów.

Rail Layout Module – moduł pozwala usprawnić układ szyn kolejowych. Utwórz nowe linie trasowania i przełącz grafikę na podstawie katalogu rozjazdów kolejowych.

Bridge Module – moduł umożliwia modelowanie mostów i ich elementów. Modeluj mosty i rozmieszczaj je na podstawie geometrii dróg i powierzchni zaprojektowanych w programie AutoCAD Civil 3D. Modeluj płytę, filary, oparcia boczne, elementy nośne i bariery. Wyodrębniaj elementy, takie jak dźwigary i bariery, aby utworzyć profile programu AutoCAD Civil 3D.

River & Flood Analysis Module – moduł umożliwia automatyzację funkcji analizy i tworzenia map. Automatyzuj przecinanie przekrojów poprzecznych HEC-RAS, analizę powierzchni wody, tworzenie map terenów powodziowych i wszystkie powiązane zadania modelowania. Wykonuj automatyczne obliczenia uszkodzeń mostu. Generuj automatycznie mapy terenów powodziowych i kierunków zalewania gotowe do przekazania odpowiednim instytucjom.