Menu

Autodesk Infraworks

Oprogramowanie Autodesk Infraworks, przeznaczone do projektowania koncepcyjnego, pomaga urbanistom, inżynierom GIS oraz inżynierom projektu w szybki sposób tworzyć, oceniać i porównywać sugestywne propozycje projektów infrastruktury, w kontekście istniejącego środowiska naturalnego lub terenów zabudowanych. Umożliwiając tworzenie wizualnie rozbudowanych propozycji kolejnych projektów infrastruktury transportowej, lądowej, wodnej lub energetycznej, Infraworks przyspiesza uzyskanie akceptacji udziałowców przedsięwzięcia i ułatwia podejmowanie pewniejszych decyzji.

Zalety:

  • Modelowanie istniejącej infrastruktury
  • Importowanie szczegółowych modeli
  • Nakładanie danych GIS
  • Zarządzanie alternatywnymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi
  • Wydajne narzędzia do szkicowania
  • Prezentacja różnych propozycji na jednym modelu

Zapraszamy do obejrzenia zapisu prelekcji dotyczącej Infraworks, którą można było wysłuchać podczas jednego z naszych seminariów.

Szybkie konstruowanie modeli istniejącej infrastruktury

Oprogramowanie Autodesk Infraworks usprawnia projektowanie koncepcyjne, umożliwiając tworzenie trójwymiarowych modeli istniejącej infrastruktury w oparciu o dostępne dane rastrowe, GIS, CAD i modele informacji o budynku (BIM). Program pozwala szybko przekształcać dwuwymiarowe osie dróg, instalacji rurowych lub obrysy budynków w trójwymiarowe modele. Niezależnie od tego, czy trzeba zaplanować jedną przecznicę w mieście, cały region czy nowy długodystansowy korytarz transportowy, oprogramowanie Autodesk Infraworks potrafi to zadanie ułatwić.

Stworzone modele infrastruktury można następnie rozbudować, łącząc je ze szczegółowymi projektami istniejących budynków i infrastruktury przeniesionymi z oprogramowania AutoCAD Civil 3D, programów z rodziny Autodesk Revit lub innego oprogramowania do modelowania. Modele infrastruktury można również stylizować, aby bardziej realistycznie odzwierciedlały lokalne otoczenie. Infraworks pozwala szybko i w łatwy sposób tworzyć modele istniejącego środowiska naturalnego i terenów zabudowanych, zapewniając w ten sposób wizualną podstawę
dla propozycji projektów koncepcyjnych.

Łatwe opracowywanie i porównywanie wielu propozycji

Najmocniejszą stroną oprogramowania Autodesk Infraworks jest możliwość przeanalizowania przyszłej infrastruktury w kontekście istniejącego środowiska. Korzystając z rozbudowanych, a jednocześnie prostych w użyciu branżowych narzędzi do szkicowania, można szybko rozmieszczać i wizualizować proponowane obiekty dróg, zbiorników wodnych i terenów lądowych, w kontekście istniejących uwarunkowań. Można również edytować dane GIS, np. granice nieruchomości lub chronione tereny leśne, co zapewnia lepsze podstawy do podejmowania decyzji odnośnie projektów koncepcyjnych. Program umożliwia studiowanie korytarzy transportowych przy pomocy łatwego w użyciu narzędzia do tworzenia dróg, które automatycznie nakłada siatkę terenu. Na potrzeby planowania przestrzennego można szkicować elementy dróg, budynków, terenu i zbiorników wodnych.

Możliwe jest również importowanie projektów instalacji hydraulicznych lub elektrycznych z oprogramowania CAD, GIS lub BIM, co ułatwia wykonywanie szkiców infrastruktury technicznej. Niezależnie od charakterystyki wykonywanego projektu koncepcyjnego, oprogramowanie Infraworks pomoże go urzeczywistnić. Rozbudowane narzędzia do zarządzania propozycjami pozwalają ocenić szereg alternatywnych rozwiązań projektowych – można szybko przechodzić od jednej alternatywy do innej, aby zobaczyć ich wpływ na otaczające środowisko.

Po wybraniu najlepszego rozwiązania, można zaimportować dane z programu Infraworks do oprogramowania AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD Map 3D i kontynuować szczegółowe opracowywanie projektu, bez potrzeby zaczynania od podstaw. To zintegrowane podejście ogranicza konieczność dokonywania zbędnych i kosztownych poprawek, a tym samym pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Szybsze uzyskiwanie akceptacji udziałowców przedsięwzięcia

Autodesk Infraworks pozwala przedstawić wszystkim udziałowcom przedsięwzięcia atrakcyjną wizualnie, łatwą do zrozumienia propozycję projektu koncepcyjnego, niezależnie od ich znajomości kwestii technicznych. Intuicyjne narzędzia nawigacyjne umożliwiają swobodne badanie zaproponowanej infrastruktury w kontekście istniejącego otoczenia. Można łatwo przechodzić od jednej propozycji projektu do innej i oceniać alternatywne rozwiązania z dowolnego punktu widzenia, co zapewnia cenny wgląd w założenia projektowe. Funkcja interaktywnej edycji projektów pozwala wprowadzać informacje zwrotne uzyskane od udziałowców przedsięwzięcia, a tym samym ułatwia szybkie podejmowanie decyzji. Można również przechwytywać nieruchome obrazy i filmy wideo i łatwiej udostępniać propozycje projektowe. Niezależnie od tego, czy trzeba zdobyć więcej zleceń czy pozyskać publiczne wsparcie dla finansowania projektu, oprogramowanie Infraworks pomaga sprawniej przedstawiać założenia projektowe udziałowcom przedsięwzięcia. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć propozycje projektów infrastruktury i szybciej podejmować decyzje.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wystarczy wypełnić formularz:

Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Firma
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO