Menu

Autodesk Inventor. Zaproszenie do Studia

Firma Autodesk posiada ogromne doświadczenie w kreowaniu wirtualnego świata. Wielokrotnie nagradzane oprogramowanie przeznaczone do tworzenia produkcji animowanych oraz fotorealistycznych wizualizacji od wielu lat jest domeną Autodesku. Najnowsze, 10 wydanie programu Autodesk Inventor także korzysta z narzędzi firmy Autodesk w tworzeniu rzeczywistości wirtualnej. Ale to nie jedyna nowość wydania 10.
Autodesk Inventor Studio
Ten całkowicie nowy moduł prezentacyjny programu pozwala na wykonanie w środowisku programu Inventor, bezpośrednio na rzeczywistych modelach 3D, perfekcyjnej animacji działania projektowanego urządzenia, z uwzględnieniem prawdziwych faktur materiałowych, cienia oraz zmiany położenia kamery.
17

Design Accelerator.
W wersji 10 na stałe wbudowany został pakiet narzędzi Design Accelerator, dostępny wcześniej tylko dla subskrybentów wersji Inventor 9. Istniejące wcześniej funkcje zostały w wersji 10 rozszerzone o nowe opcje. Design Accelerator oferuje obecnie podręcznik inżynierski zawierający wzory i opisy, specjalne kalkulatory przeznaczone do sprawdzenia i doboru elementów mechanicznych oraz generatory typowych obiektów mechanicznych.

4

Content Center.
Całkowicie zmodyfikowano biblioteki Content Center. Wprowadzono zupełnie nowy interfejs obsługi obejmujący części biblioteczne oraz elementy iFeature. Nowa biblioteka obsługuje także własne części iPart oraz elementyiFeature, tworzone przez użytkowników. Wprowadzono możliwość użycia zcentralizowanego banku bibliotecznego z kontrolą dostępu.

15

Konstrukcje spawane.
W wersji 10 wykonano znaczące modyfikacje w module do tworzenia konstrukcji spawanych. Powstał nowy interfejs obsługi, wprowadzono nowe rodzaje spoin, ulepszono spoiny 3D, ulepszono opisywanie i analizę spoin.

1

Zestawienie komponentów i listy części.
Ważną nowością jest wprowadzenie rozróżnienia komponentów kupowanych i wytwarzanych łącznie z uwzględnieniem komponentów takich jak np. smar czy lakier. W wersji 10 możemy na jednym arkuszu umieścić wiele list części. Lista części może powstać bez tworzenia widoku rysunkowego, a komponenty będą konsekwentnie numerowane na wielu arkuszach w rysunku.

2

Uchwyty 3D.
Całkowicie nowym narzędziem edycji modeli są uchwyty 3D, podobne do uchwytów 2D w programie AutoCAD. Dzięki temu można o wiele szybciej dokonać parametrycznej edycji obiektu poprzez zwykłe „złapanie” i przemieszczenie uchwytu 3D.

9

Rozszerzenia narzędzi modelowania części.

Wprowadzono nową funkcję przeznaczoną do parametrycznego przesuwania wybranych powierzchni. Zoptymalizowano zaokrąglenia o zmiennym promieniu i ulepszono wyciągnięcie złożone. Wprowadzono tolerancję środkową, która pozwala na ustawienie wymiarów modelu dla wartości tolerancji niskiej, średniej i wysokiej. W przeglądarce, elementy znajdujące się poniżej węzła końca części mogą być usunięte lub wyłączone. Aktualizacja części iPart została rozszerzona o aktualizację zmian gwintów w otworach gwintowanych.
Rozszerzenia narzędzi modelowania zespołów.
Obecnie można wykonać szyk elementów kształtujących na poziomie złożenia, który obejmie także operacje wykonane w ramach przygotowania spawania i obróbki po spawaniu. Kopia lustrzana i zwykła zespołu obejmuje teraz także reprezentacje pozycyjne. Wprowadzono rozróżnienie kolorami pierwszego i drugiego elementu pary wiązania zespołu. Zmiany wprowadzone w częściach pochodnych powodują obecnie aktualizację tylko tych komponentów.
Widoki rysunkowe.

Obecnie można tworzyć widoki rysunkowe z modeli powierzchniowych i krawędziowych 3D, także z geometrii zaimportowanej z plików IGES i STEP. Wprowadzono narzędzie do przenoszenia zasobów rysunkowych z jednego rysunku do wielu istniejących już rysunków, aktualizując ich zawartość. Rozszerzono automatyczne generowanie linii osiowych, program generuje automatycznie linie osiowe także w widokach zespołów oraz widokach pomocniczych.

10

Import i eksport danych.

Znacząco zwiększono szybkość importowania dużych plików STEP oraz zwiększono poziom kontroli importowanych danych poprzez dodanie warstw dla formatów IGES i STEP. Poprawiono automatyczne naprawianie powierzchni. Geometria zaimportowana do obszaru geometrii konstrukcyjnej może być teraz obsługiwana przez znacznie szerszy zakres funkcji edycji, naprawy i kontroli. Dane importowane z formatu Mechanical Desktop zachowują powiązania pomiędzy modelami 3D i rysunkami.
Harmonogram zadań.

To nowe narzędzie usprawnia proces przetwarzania dużej ilości danych tego samego rodzaju poprzez zdefiniowanie zadania i wykonanie go dla grupy danych. Zadania obejmują migrację plików, aktualizacje zespołów i rysunków, drukowanie i publikowanie, import i eksport w formatach IGES/STEP oraz własne zadania użytkownika. Dzięki temu w jednym kroku możemy np. wykonać konwersję wszystkich rysunków IDW danego projektu do formatu DWG, itp.

Dodano także szereg istotnych usprawnieni w narzędziach szkicowania 2D i 3D, w tworzeniu widoków rysunkowych zawierających złożenia oraz w opisywaniu otworów na rysunkach IDW.

16