Menu

BeStCAD

BeStCAD jest systemem wspomagający rysowanie betonowych i stalowych konstrukcji budowlanych oraz obiektów mostowych w środowisku AutoCAD.

BeStCAD składa się z modułów:

 • Ogólny
 • Żelbet
 • Stal
 • Biblioteka Konstruktora
 • Mosty,
 • Sprężenie
 • Ścianki szczelne

Podstawowym zadaniem tego programu jest skrócenie czasu pracy nad rysunkiem poprzez automatyzację tworzenia rysunków konstrukcyjnych i warsztatowych konstrukcji betonowych i stalowych oraz rysunków ogólnych. Rysowane pręty czy profile niosą ze sobą informację o tym, czym są: kolejny numer w wykazie materiałów, średnica, stal, oznaczenie i wymiary profilu, długość, itp. Nadawanie tych cech odbywa się poprzez odpowiednie okna dialogowe. Rysowanie profili walcowanych realizowane jest za pomocą procedur parametrycznych na podstawie biblioteki profili (normy PN i DIN).

Opisywanie elementów jest procesem automatycznym – wystarczy wskazać profil czy pręt do opisu, a wszystkie informacje z rysunku zostaną odczytane i wykorzystane w opisie. Cały czas działa kontrola numerów wykazu, ostrzegająca konstruktora przed dublowaniem numerów pozycji. Na koniec możliwe jest automatyczne przygotowanie wykazu stali i umieszczenie go na rysunku lub w osobnym pliku.

BeStCAD stanowi również uzupełnienie AutoCADa, np w zakresie skali oraz opisywania i edycji obiektów graficznych. Umożliwia pracę zespołową oraz wymianę rysunków i bloków pomiędzy projektantami poprzez ujednolicenie systemu nazewnictwa warstw, stosowanych kolorów i grubości linii, stylów oraz wysokości napisów, wymiarów itp. Nazwy warstw mają strukturę hierarchiczną i są oparte na Specyfikacjach Technicznych powszechnie stosowanych w budownictwie.

Moduły

1. Moduł Ogólny to przede wszystkim

 • ustalanie skali, jednostek rysunkowych i wymiarowych
 • narzędzia konfiguracyjne kolorów i linii
 • automatyczne tworzenie tematycznych warstw
 • zarządzanie warstwami
 • ramki i tabliczki rysunkowe
 • rysowanie osi
 • koty wysokościowe
 • ukrywanie linii niewidocznych
 • rysowanie linii w spadku i nachyleniu
 • rysowanie skarp
 • obliczanie parametrów przekroju
 • symbole rysunkowe

 

2. Moduł Biblioteka Konstruktora

 • skrajnie kolejowe
 • odwierty geotechniczne
 • rysowanie izolacji
 • belki prefabrykowane
 • schematy obciążeń pojazdami normowymi i rzeczywistymi
 • biblioteka wyposażenia mostów.

 

3. Moduł Stal

Przeznaczony jest dla branży budownictwa ogólnego i lądowego. Jego zadaniem jest wspomaganie konstruktora w pracy nad rysunkiem poprzez układ menu, okna dialogowe oraz specjalne polecenia będące rozszerzeniem możliwości samego programu AutoCAD.

Moduł Stal to przede wszystkim:

 • biblioteka profili walcowanych, spawanych i zimnogiętych wg PN i DIN (kątowniki, dwuteowniki, ceowniki, blachy, płaskowniki, blachy żeberkowe, kratki Mostostal, szyny kolejowe, tramwajowe i suwnicowe, kęsy, pręty, rury okrągłe, rury kwadratowe i prostokątne, IPE, HEA, HEB, HEM, IPBS, HKS, IKS, IKSH)
 • rysowanie profili w dowolnych widokach
 • generator połączeń doczołowych, biblioteka śrub wg PN i DIN
 • rysowanie śrub i otworów w grupach w sposób dokładny lub uproszczony oraz w dowolnych widokach
 • dobór długości śrub ze sprawdzeniem długości zaciskowej
 • symbole spoin
 • zaawansowana edycja
 • konfigurowalne symbole opisów pozycji
 • automatyczna numeracja pozycji
 • wykazy stali profilowej, elementów wysyłkowych i śrub

 

4. Moduł Żelbet to przede wszystkim:

 • rysowanie prętów o kształtach nietypowych oraz typowych wg normy PN ISO (pręty proste, odgięte, strzemiona zamknięte i otwarte, spirale itd.)
 • generatory przekrojów belek prostokątnych i teowych
 • rozmieszczanie prętów w widokach bocznych i przekrojach
 • automatyczne dodawanie haków
 • szybkie opisywanie i wymiarowanie prętów
 • konfigurowalne symbole opisów prętów
 • zaawansowana edycja
 • automatyczna numeracja pozycji
 • automatyczne zliczanie prętów
 • wykazy stali zbrojeniowej

 

5. Moduł Mosty to nowy zestaw poleceń programu BeStCAD służący do rysowania konstrukcji mostowych w środowisku AutoCAD-a. W skład modułu wchodzą następujące polecenia:

 • Zabudowa pomostu,
 • Przekroje mostowe,
 • Przyczółki mostowe,
 • Ściany oporowe,
 • Bariery energochłonne.

 

Zabudowa pomostu
Szybkie generowania przekroju poprzecznego elementów drogi na obiekcie mostowym. Użytkownik ustala szerokości i spadki jezdni i chodników, wybiera urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery, poręcze), a program w trybie rzeczywistym aktualizuje rysunek w oparciu o dokonane zmiany. Możliwe jest zapisanie do pliku tekstowego ustawień dokonanych w tym oknie w celu wykorzystania ich w kolejnych projektach.

Ściany oporowe
Polecenie służy do generowania rysunków ściany oporowej. Użytkownik ma możliwość ustalenia parametrów przekroju porzecznego oraz widoków z góry i z boku. Zmiany parametrów wprowadzane w oknie dialogowym automatycznie aktualizują również rysunek ściany oporowej.

Bariery energochłonne
Rozmieszczanie parametryczne barier energochłonnych i barieroporęczy na obiekcie mostowym. Po wskazaniu linii, stanowiącej bazę rozmieszczenia słupków bariery, Użytkownik automatycznie otrzymuje rysunek bariery w widoku z góry lub z boku.

Przekroje mostowe
Przekroje mostowe to bardzo wygodne narzędzie do generowania przekrojów poprzecznych ustrojów nośnych konstrukcji mostowych. Podstawą do tworzenia tych przekrojów jest rysunek zabudowy pomostu. Użytkownik ma możliwość wyboru z biblioteki określonego typu przekroju, a następnie ustalenia jego parametrów. W programie dostępne są następujące typy przekrojów: monolityczne, prefabrykowane, stalowe.

Przyczółki mostowe
Parametryczne rysowanie przyczółków mostowych typu skrzyniowego w dowolnych widokach (z boku, z góry, z przodu, z tyłu w przekroju podłużnym). Program generuje również rysunek 3D przyczółka.

Biblioteka
Biblioteka zawiera rysunki elementów wyposażenia mostów (dylatacje, łożyska, bariery energochłonne, odwodnienie), rysunki prefabrykatów mostowych, skrajni kolejowych oraz elementów służących do sprężenia konstrukcji. Użytkownik ma możliwość dodawania własnych elementów do biblioteki.

 

6. Moduł Sprężenie wspomaga tworzenia rysunków konstrukcji sprężonych poprzez generowanie tras kabli sprężających w widoku z boku i z góry, automatyczne rozmieszczanie opórek, opisywanie kabli i tabelaryczne zestawienie rzędnych kabli.

Możliwe jest rysowanie tras kabli sprężających zarówno w konstrukcjach o prostej geometrii, jak i zakrzywionej w planie i w widoku bocznym. Program pozwala również na sprawdzanie kolizji tras kabli w przekroju poprzecznym.

Możliwości:

 • generowania kabli w widoku z boku i z góry
 • opisywania kabli
 • sprawdzanie kolizji z innymi kablami i z deskowaniem
 • rysowanie kabli w przekroju w wybranym miejscu na długości konstrukcji
 • automatyczne generowanie tabel z rzędnymi kabli
 • rysowanie widoku z boku w skażonej skali 2:1
 • zarządzania kablami

 

7. Moduł Ścianki Szczelne służy do obliczania i rysowania ścianek szczelnych w środowisku AutoCAD-a.

Wyniki obliczeń mogą być w prosty sposób przedstawione graficznie. Generowany rysunek zawiera podstawowe dane geometryczne, parametry warstw oraz wykresy: parć, sił wewnętrznych oraz przemieszczeń.

Program posiada gotową bazę profili stalowych (G62, Profil ARBED), z których wykonuje się ścianki szczelne. Użytkownik może samodzielnie rozszerzać i modyfikować bazę profili. Dla wybranego profilu liczone są naprężenia oraz przemieszczenia.

 

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.

Interesuje mnie:
Imię (nazwisko mile widziane)
Telefon
E-mail
Firma (opcjonalna)
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO