Menu

BIM dla deweloperów – cykl spotkań biznesowych z Autodesk

Zakończyła się druga edycja spotkań biznesowych dla firm deweloperskich. Ich celem było pokazanie korzyści z zastosowania nowego podejścia do tworzenia budynków od strony dewelopera. Efektem spotkań była ożywiona dyskusja branżowa o roli najnowszych technologii projektowych w zwiększaniu efektywności i jakości pracy.

„Z punktu widzenia firmy deweloperskiej najważniejsza jest bieżąca kontrola kosztów i harmonogramu” – mówi Jakub Góralski, ZAPP Architekci. „Zastosowanie jednego modelu cyfrowego daje ogromy postęp w tym zakresie” – dodaje.

Przedstawiciele kilkudziesięciu firm deweloperskich działających na terenie Warszawy, Gdańska, Wrocławia i Krakowa mieli okazję dowiedzieć się, jak w oparciu o jeden cyfrowy model BIM (modelowanie informacji o budynku) można skrócić czas realizacji inwestycji, a także jak na bieżąco kontrolować jakość całego projektu, wraz z kosztami i harmonogramem.

Swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia projektów zgodnych z koncepcją BIM dla firm deweloperskich podzielili się architekci z pracowni ZAPP Architekci.

„Nasza praktyka pokazuje, że z punktu widzenia deweloperów najważniejsza jest optymalizacja kosztów oraz koordynacja przebiegu procesu inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu jednego modelu cyfrowego wszyscy uczestnicy procesu budowalnego mają dostęp do aktualnych informacji, a każdy element projektu jest spójny i skoordynowany z całością, łącznie z wizualizacjami. Takie podejście ułatwia zarządzanie i szybkie podejmowanie decyzji, a w konsekwencji usprawnia cały proces wykonawczy” – mówi Jakub Góralski, ZAPP Architekci.

Wśród zagadnień najczęściej poruszanych podczas spotkań znalazły się także: koordynacja międzybranżowa i odpowiedzialność – deweloper czy architekt, zwrot z inwestycji w projekty wykonane zgodnie z koncepcją BIM, a także brak świadomości najnowszych rozwiązań do projektowania wśród firm deweloperskich.

Jednocześnie wyniki badań Smart Market opublikowane w Stanach Zjednoczonych przez McGraw Hill Construction w 2010 roku wskazują, że praca w oparciu o cyfrowy model BIM obniża ryzyko inwestycyjne i zapewnia jego przewidywalność wszystkim grupom zaangażowanym w proces budowlany. Wszelkie dane projektowe znajdują się bowiem w jednym miejscu ułatwiając zarządzanie i kontrolę nad projektem. Inwestorzy od samego początku stają się partnerami architektów mając wpływ na kształt i przebieg procesu inwestycyjnego.

Patronat medialny nad cyklem spotkań Autodesk dla deweloperów objął magazyn Builder oraz portal Real Estate Monitor.