Menu

BIM dla budownictwa kubaturowego

BIM jest procesem opartym na inteligentnym modelu zapewniającym wiele korzyści w całym cyklu życia projektu. Każdego projektu. Pomimo, że technologia BIM utożsamiana jest z projektowaniem budynków, w rzeczywistości jej definicja i, co najważniejsze, jej potencjalne wartości, są praktycznie takie same w każdej branży.

Proces modelowania informacji o budynku (BIM) polega na utworzeniu i używaniu inteligentnego modelu 3D do przechowywania informacji i komunikowania decyzji projektowych. Przyjęcie technologii BIM może w zasadniczy sposób usprawnić metody planowania, projektowania, budowania i zarządzania projektami związanymi z budynkami, infrastrukturą, obiektami użyteczności publicznej lub zasobami naturalnymi.

bim

W trakcie ostatniej dekady BIM zmienił sposób projektowania i proces budowy, istotnie wpływając na czas i koszty z nimi związane. Instytucje rządowe na świecie spostrzegły zalety BIM i zalecają korzystanie w coraz większym stopniu z procesów BIM w przetargach publicznych. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii do 2016 projekty publiczne „będą wymagały w pełni współpracującego 3D BIM”. Inne kraje, w tym Brazylia, Chiny, Korea, Singapur i Stany Zjednoczone, wprowadziły podobne wymogi dotyczące BIM w różnym zakresie. Z każdym dniem zmiany te będą bardziej zauważalne w Europie. Unia Europejska wydała w styczniu 2014 dyrektywę dla 28 państw członkowskich, w której rekomenduje stosowanie BIM przy zamówieniach publicznych. Polska ma już tylko rok na wprowadzenie przepisów w ustawodawstwie krajowym.

Jednakże BIM interesuje nie tylko instytucje rządowe. Podczas, gdy sektor publiczny wprowadza wymogi BIM, sektor prywatny jest bardziej zainteresowany współpracą z zespołami, które już w tej chwili są gotowe na BIM. Wzrasta liczba głównych wykonawców, którzy wprowadzają „wymóg” BIM w niektórych projektach – nawet w krajach, gdzie nie jest to spowodowane ustawodawstwem.

Łatwo zrozumieć, dlaczego sektor prywatny chce korzystać z zalet BIM przy projektach. BIM pomaga zespołom poznać i sprawdzić projekty zanim rozpocznie się etap budowy. Inteligentne modele 3D i dane, które są istotą procesów BIM, sprawiają, że krytyczne aspekty projektu, takie jak koordynacja, komunikacja oraz współpraca stają się łatwiejsze. Proaktywna analiza ekologiczności projektu (sustainability analysis), którą umożliwia BIM, pomaga zredukować wpływ projektu na środowisko.

Rozwiązania Autodesk dla BIM

Stosowanie technologii BIM rozpoczyna się od utworzenia modelu 3D, ale to nie wszystko. Niezależnie od tego, czy model będzie tworzony na podstawie istniejących już warunków, czy też będzie opierał się tylko na projektowaniu koncepcyjnym, będzie on stanowił klucz do pełnego wykorzystania zalet technologii BIM. Dzięki używaniu bogatego w dane modelu 3D można:

 • przeprowadzać symulacje i wizualizacje kluczowych charakterystyk fizycznych i funkcjonalnych;
 • koordynować proces komunikacji i współpracy ze wszystkimi uczestnikami projektu;
 • tworzyć inteligentniejsze i bardziej elastyczne procesy pozwalające zachować wiedzę i wspierać cele dotyczące jakości.

Dzięki współczesnej technologii możliwe jest gromadzenie, dokonywanie syntezy i udostępnianie ogromnych ilości danych odnośnie określonego projektu lub grupy projektów. Jednakże takie informacje same w sobie są ograniczone. Wszystko zależy od tego jak zostaną wykorzystane. I właśnie to odróżnia rozwiązania Autodesk dla technologii BIM od innych tradycyjnych technologii.

Autodesk dostarcza technologię do projektowania i symulacji oraz wszechstronny zestaw rozwiązań BIM, które można wykorzystywać na komputerach stacjonarnych, w chmurze lub na platformach przenośnych, dzięki czemu:

 • kontekst oraz zgodność są zachowane w całym cyklu życia projektu
 • odpowiednie osoby uzyskują dostęp do informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie
 • informacje mogą być używane lub prezentowane w sposób wspierający osiąganie celów projektowych (np. w formie symulacji, wizualizacji, analiz, porównań)

Rozwiązania Autodesk do BIM pomagają przekształcać procesy biznesowe i zamieniać informacje na wiedzę praktyczną. Wszyscy uczestnicy projektu mogą podejmować lepsze decyzje i reagować szybciej na zmieniające się wymagania projektowe, biznesowe lub branżowe dzięki bardziej dokładnym i lepiej dostępnym informacjom. Rozwiązania Autodesk do BIM wspierają wydajniejsze procesy projektowe i dokładniejszą komunikację dostosowaną do złożoności projektu. Pomagają również firmom lepiej konkurować na rynku poprzez stosowanie symulacji dla optymalizacji projektów i lepszej przewidywalności oraz wykorzystywanie rozwiązań chmurowych lub platform mobilnych, aby zapewnić uczestnikom projektu dostępu do informacji wtedy, gdy ich najbardziej potrzebują, co w efekcie umożliwia szybszą reakcje na wszelkie zmiany wpływające na projekt.

Dzięki wsparciu globalnej sieci partnerów, deweloperów, centrów szkoleniowych i konsultingowych rozwiązania Autodesk do BIM oferują sprawdzoną w działaniu technologię dostarczaną przez światowego lidera i innowatora, wszechstronny zestaw narzędzi BIM, począwszy od narzędzi do projektowania i planowania koncepcyjnego, poprzez szczegółowe projektowanie, inżynierię, produkcję i budowę, a skończywszy na obsłudze i zarządzaniu budynkami i obiektami infrastrukturalnymi, a także lepszą elastyczność biznesową dzięki wykorzystaniu narzędzi dla komputerów stacjonarnych, platform mobilnych, rozwiązań chmurowych i internetowych dostępnych w ekonomicznych pakietach pozwalających na dostosowanie do wielkości projektu i zespołu.

>>> Zobacz rozwiązania Autodesk dla BIM.

10 kroków do BIM

Na całym świecie firmy konstrukcyjne i projektowe, które dopiero chcą wdrożyć BIM, planują już, jak to zrobić. Wiele z tych firm obawia się, że ich konkurencyjność ucierpi, jeśli nie przejdą na BIM odpowiednio szybko. Niektóre z nich martwi to, że samo wdrożenie może być trudne i uciążliwe. Takie nastawienie może powodować odsunięcie wdrożenia w czasie.

Autodesk przeanalizował przypadki firm, które z sukcesem wdrożyły BIM. Chociaż nie ma jednego, właściwego sposobu, to udało się zidentyfikować 10 istotnych etapów, które mogą pomóc przyspieszyć ten proces i zmniejszyć niedogodności związane ze zmianą.

 1. Poznaj BIM
  Wyznacz jedną lub dwie osoby z zespołu, które dowiedzą się więcej na temat tego, jak BIM może wpłynąć na procesy w Twojej firmie. Na przykład, wiele firm przy projektach 2D zajmuje się detalami dopiero w późniejszych fazach projektu. Natomiast w procesach BIM wiele szczegółów projektu musi być ustalonych na wcześniejszym etapie.
 2. Przekaż informacje o zmianie swoim współpracownikom
  Liderzy firm powinni przyjąć wiodącą rolę w przekazywaniu tej informacji. Przekaz powinien być wyraźny: „przechodzimy na BIM, ponieważ jest to istotne dla naszej przyszłości”, nie należy mówić, „chcemy spróbować BIM”. Ważne jest, aby omówić oczekiwane korzyści BIM dla firmy i jej klientów. Łatwiej będzie zmobilizować drużynę wokół atrakcyjnej wizji przyszłości, niż mówić zbyt wiele o wymogach prawnych.
 3. Zastanów się nad niezbędnym oprogramowaniem i infrastrukturą sprzętową
  BIM nie jest oprogramowaniem, BIM to procesy oparte na inteligentnych modelach 3D. Aby stworzyć te modele, potrzebne będzie odpowiednie oprogramowanie. Poświęć czas na poznanie dostępnego oprogramowania i zastanów się, czy posiadany sprzęt ma odpowiednią moc obliczeniową. Starsze, mniej wydajne stacje robocze mogą wymagać wymiany.
 4. Stwórz plan zarządzania zmianą
  W planie powinny się znaleźć szczegółowe informacje dotyczące oczekiwanych zmian w procesach, lista osób, które wymagają szkolenia i planu tych szkoleń oraz rozwiązywania problemów zazwyczaj towarzyszących wprowadzaniu zmian. Wsparcie pracowników w trakcie takiego procesu jest bardzo istotne. Zmiany organizacyjne mogą być wprowadzane szybciej i z lepszym rezultatem, jeśli aktywnie pomaga się pracownikom przystosować do nowego sposobu pracy.
 5. Rozpocznij pilotażowy projekt i zapewnij szkolenie zespołowi, który prowadzi ten projekt
  Dla większości firm prowadzenie pilotażowego projektu BIM ma uzasadnienie. Jeśli firma każdego roku prowadzi dziesiątki małych projektów, warto ukończyć pilotażowy projekt i wyciągnąć z niego wnioski, zanim rozpocznie się kolejne pilotażowe projekty. Dla firmy, która prowadzi kilka dużych, wieloletnich projektów, lepszym rozwiązaniem może być nauka w trakcie trwania projektu pilotażowego, jednocześnie wprowadzając BIM do wszystkich nowych projektów.
 6. Dokumentuj wybrane procesy
  W miarę postępu projektu pilotażowego (lub kilku projektów), zespół powinien dokumentować procesy BIM. Zastanów się nad oczekiwanymi rezultatami i jak wykorzystać BIM do ich osiągnięcia. Najłatwiejsze może wydawać się stworzenie standardów w trakcie lub przed przeprowadzeniem pilotażowego projektu, ale wyobrażenie o standardach będzie ewoluowało wraz z poznawaniem procesów BIM. Rozpoczynanie od standardów może spowolnić zespół i utrudnić niepotrzebnie wdrażanie procesów BIM.
 7. Doceniaj entuzjastów BIM
  Przekonasz się, że niektórzy współpracownicy są zwolennikami BIM – być może poznali BIM w trakcie edukacji lub pracy w innej firmie. Postaraj się by byli częścią każdego zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie BIM. Zapewnij im również dodatkowe szkolenie i wsparcie, by mogli ułatwić swoim współpracownikom przyjęcie BIM.
 8. Zapewnij szkolenie pracownikom bezpośrednio przed rozpoczęciem projektu BIM Powszechnym błędem jest szkolenie wszystkich pracowników w firmie jednocześnie, a potem przydzielanie do projektów BIM za rok lub dwa. Po upływie takiego czasu, pracownicy zapominają, czego nauczyli się podczas szkolenia.
 9. Integruj swoje modele z innymi modelami
  Największą zaletą BIM jest możliwość dzielenia modeli z innymi uczestnikami procesu pracującymi w BIM. Wiele firm przekonało się, że integrowanie wielu modeli w jeden, przyspiesza proces koordynacji i przenosi współpracę na całkowicie nowy poziom.
 10. Rozwijaj się razem z BIM
  Stosując BIM, zyskasz nowe możliwości wizualizacji, koordynacji i analizy. Znajdź własny sposób, aby te możliwości wykorzystać, jako nowe usługi lub produkty dla klientów. Daj poznać wartość BIM swoim obecnym i potencjalnym klientom, poprzez działania marketingowe. Upewnij się, że wszyscy wiedzą, że Twoja firma jest gotowa na nadchodzące ustawowe wymagania BIM.