Menu

CADProfi

CADProfi to kompleksowa aplikacja wspomagająca i znacznie przyspieszająca projektowanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, technologicznych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i innych.

Zaletą nakładki jest pełna zgodność tworzonych rysunków z formatem DWG a, co umożliwia ich wymianę pomiędzy projektantami niezależnie od tego, czy projektują oni przy użyciu nakładki czy też nie. Aplikacja zawiera wygodne polecenia automatyzujące projektowanie oraz obszerne biblioteki symboli i obiektów z różnych branż.

Program zawiera intuicyjny, czytelny interfejs użytkownika, który pozwala na rozpoczęcie pracy bez intensywnego szkolenia. Dzięki temu CADprofi jest chętnie używany zarówno przez architektów i inżynierów, jak i przez innych użytkowników, którzy nie codziennie pracują z rysunkami CAD.

CADprofi składa się z kilku modułów, dzięki czemu biura wielobranżowe mogą stosować spójny system wspomagania projektowania i koordynacji branż. Każdy moduł jest w pełni kompatybilny z pozostałymi i może być instalowany oddzielnie lub w dowolnej kombinacji z innymi:

 • Instalacje rurowe i wentylacyjne (HVAC & Piping)
 • Instalacje elektryczne (Electrical)
 • Architektura (Architectural)
 • Mechanika (Mechanical)

CADprofi jest rozwijany głównie do pracy w 2D oraz do tworzenia schematów izometrycznych. Jednak dzięki ciągle rozbudowywanym trójwymiarowym bibliotekom urządzeń wiodących producentów nadaje się on również doskonale do wspomagania projektowania w 3D. Program zawiera bogaty zestaw funkcji do wykorzystania na każdym etapie tworzenia rysunku, począwszy od automatycznego opisywania i numerowania wstawionych obiektów aż po tworzenie specyfikacji i przekazywanie danych w wielu formatach nadających się do dalszego wykorzystania (np. RTF, XLS, XML i innych).

Maksymalna zgodność
CADprofi jest wykorzystywany przez dziesiątki tysięcy użytkowników na całym świecie. Dlatego przy rozwoju programu zwracamy szczególną uwagę na jego pełną zgodność z innymi programami CAD. Automatyczny konfigurator troszczy się o optymalne dopasowanie aplikacji do znalezionego środowiska niezależnie od wybranego przez użytkownika programu bazowego (AutoCAD, Bricscad, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD i inne). Rysunki tworzone w CADprofi są w pełni zgodne z formatami DWG i DXF i mogą być edytowane w dowolnym systemie CAD bez konieczności używania naszej aplikacji. System automatycznych aktualizacji przez Internet umożliwia każdemu użytkownikowi łatwe korzystanie z najnowszych funkcji stale rozwijanego programu CADprofi.

Samodzielna rozbudowa
CADProfi posiada otwartą strukturę, dzięki czemu możliwa jest samodzielna rozbudowa programu i dopasowanie go do własnych potrzeb.

 • Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
 • Definiowanie dodatkowych typów przewodów lub linii sygnałowych dla instalacji hydraulicznych i pneumatycznych.
 • Samodzielna rozbudowa baz danych programu.

Bazy danych użytkownika są oddzielone od baz danych programu dzięki temu przy aktualizacji programu są automatycznie przejmowane do nowej wersji. Przy pracy w zespole projektantów lub przy konieczności zainstalowania programu na innym komputerze możliwe jest przenoszenie obiektów użytkownika między komputerami.

cp_sys_struktura

Inst. rurowe i wentylacyjne

Moduł wspomagający projektowanie instalacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Dzięki wielu predefiniowanym i edytowalnym rodzajom przewodów moduł ten umożliwia projektowanie praktycznie każdego rodzaju instalacji, np. c.o., wod.-kan., gazowych, medycznych, ppoż., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i innych instalacji technologicznych w budownictwie i w przemyśle. Szczególnie ważne dla użytkownika są funkcje wspomagające tworzenie schematów, rozwinięć, izometrii, rzutów i przekrojów, które pozwalają na użycie jednego narzędzia do wykonania całego projektu.

Najważniejsze funkcje:

 • Projektowanie wszystkich rodzajów instalacji (c.o., wod.-kan., gazowych, medycznych, ppoż., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz dowolnych instalacji technologicznych w budownictwie i w przemyśle).
 • Tworzenie wszystkich rodzajów dokumentacji: schematy, rozwinięcia instalacji c.o. i wod.-kan., rzuty i przekroje.
 • Rysowanie przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych z automatycznym wstawianiem odpowiednich złączek.
 • Automatyczne połączenia kanałów i rur dowolnymi złączkami.
 • Obliczenia powierzchni kanałów wentylacyjnych.
 • Automatyczna numeracja.
 • Projektowanie procesów technologicznych P&ID

– Wielowariantowe symbole oznaczeń P&ID zgodne z PN, EN, DIN i ISO.
– Symbole oznaczeń z automatycznym numerowaniem, dopasowujące się do wprowadzanych tekstów.
– Wiele elementów automatyki i pomiarów przemysłowych.

 • Specyfikacja symboli – zestawienie symboli użytych w rysunku.
 • Opisywanie symboli – edycja atrybutów oraz wstawianie opisów symboli.
 • System zarządzania elementami zdefiniowanymi przez użytkownika (bloki, ramki rysunkowe, symbole itp.).
 • Automatyczne zestawienia z funkcją wydruku lub eksportu do wielu formatów PDF, RTF(DOC), XLS, XLM, CSV, HTML i innych.
 • Automatyczne tworzenie legend do schematów.
 • Biblioteka urządzeń wiodących producentów z wielu branż.
 • Wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne.
 • Zarządzanie danymi oraz rozszerzony kreator zestawień

– Wiele gotowych szablonów służących do tworzenia różnorodnych zestawień.
– Możliwość definiowania własnych zestawień zawierających dowolne dane zawarte w projekcie.
– Specyfikacje rysunkowe.
– Graficzne legendy lub tabelki wstawiane do rysunku.
– Eksport danych do różnych formatów(w tym csv, xls, html, pdf, jpg, rtf, xml) pozwalających na dalsze przetwarzanie.
– Łączenie danych z wielu rysunków.

 • Zaawansowany edytor schematów i diagramów

– Pełne biblioteki symboli i obiektów stosowanych na schematach technologicznych, diagramach, rozwinięciach i planach instalacji.
– Wiele opcji automatyzujących wstawianie symboli, przy czym możliwe jest jednoczesne wstawianie wielu symboli, wstawianie symboli kątowych i krzyżowych, wstawianie symboli w przewody lub jednocześnie w wiele przewodów itp.
– Polecenia służące do edycji lub zamiany symboli (w tym błyskawiczne odwracanie i skalowanie symboli, kopiowanie symboli, edycja parametrów technicznych, usuwanie symboli z przewodów itp.).
– Wygodne rysowanie przewodów i linii sygnałowych na schematach.
– Komplet narzędzi do opisywania schematów i tworzenia zestawień.

 • Rysowanie izometrii

– Izometryczne rysowanie przewodów, symboli i wstawianie izometrycznych opisów.
– Unikalna technologia automatycznego przekształcania dowolnych symboli w widoki izometryczne. Pozwala to także na wykorzystanie w izometriach symboli zdefiniowanych samodzielnie przez użytkownika.

 • Rysowanie przewodów schematycznych (jednokreskowych)

– Możliwość jednoczesnego rysowania wielu przewodów.
– Przy projektowaniu na planach przewody można rysować z określonym odstępem wzdłuż ścian, innych przewodów itp.
– Określanie typów przewodów oraz wygodny tryb wizualizacji typów przewodów.
– Tworzenie zestawień uwzględniających ilości przewodów w zaprojektowanych instalacjach.

 • Samodzielna rozbudowa bibliotek i baz danych

– Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
– Definiowanie dodatkowych typów przewodów i rodzajów instalacji.
– Samodzielna rozbudowa baz danych programu.
– Właściwość ta pozwala na wykorzystanie programu do projektowania specyficznych rodzajów instalacji (np. w przemyśle spożywczym, chemicznym itp).

 • Projektowanie z wykorzystaniem technologii parametrycznej

– Wszystkie obiekty, np. armatura, urządzenia, elementy przewodów rurowych i wentylacyjnych, grzejniki itd. są obiektami parametrycznymi. Wymiary oraz właściwości takich elementów mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika.
– Wykorzystywanie obiektów i symboli wielowariantowych.
– Wykorzystywanie obiektów z ogólnych bibliotek programu oraz ze szczegółowych bibliotek producentów.

 • Automatyczne projektowanie w technologii „Jedno kliknięcie”:

– Wstawianie obiektów w przewody.
– Dołączanie obiektów do innych obiektów.
– Automatyczne dopasowywanie typów przewodów lub kanałów do dołączanych obiektów.
– Wstawianie armatur z jednoczesnym wstawieniem wyposażenia, kołnierzy i redukcji.
– Przywracanie ciągłości przewodów przy usuwaniu z nich symboli i obiektów.

 • Rysowanie orurowania i kanałów wentylacyjnych

– Rysowanie widoków rur i kanałów wentylacyjnych z uwzględnieniem średnic i typów.
– Wymiary przewodów wybierane z baz danych lub definiowane przez użytkownika.
– Dowolne typy przewodów (stalowych, miedzianych, z tworzyw sztucznych, itp.) dla budownictwa ogólnego i przemysłowego.
– Izolowanie przewodów.
– Możliwość rysowania z określonym odstępem wzdłuż ścian, innych przewodów itp.
– Kształtki pozwalające na projektowanie dowolnych instalacji (redukcje, kolanka, trójniki itd.).
– Zestawienia uwzględniające elementy instalacji, a także powierzchnie kanałów wentylacyjnych.

 • Automatyczne połączenia

– Automatyczne połączenia przewodów rurowych, kanałów wentylacyjnych i obiektów łączenie ze wstawianiem odpowiednich złączek.
– Możliwość edycji połączeń.
– Automatyczne dołączanie przewodów do innych przewodów lub obiektów.

 • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów

– Edycja parametrów technicznych obiektów i wstawianie opisów na rysunkach.
– Wymiarowanie obiektów.
– Numerowanie elementów instalacji.
– Wiele specjalnych symboli służących do automatycznego oznaczania obiektów (np. oznaczanie typów przewodów, wielkości urządzeń itp.).

 • Bezpłatna roczna aktualizacja

– Przez rok od zakupu program objęty jest subskrypcją pozwalającą na korzystanie z systemu aktualizacji on-line.
– Brak zobowiązań – przedłużenie subskrypcji nie jest obowiązkowe i nie następuje automatycznie.

 • Aktualizacje online.
 • Wielojęzyczny, uniwersalny interfejs użytkownika

– 22 języki – przełączanie bez konieczności reinstalacji programu (polski, angielski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski i włoski).
– Możliwość pracy w różnych programach CAD (np. AutoCAD, Bricscad, GstarCAD, ProgeCAD, ZWCAD i w innych).
– Różne jednostki projektowania (mm, cm, m, cale).
– Pełna natywna zgodność z formatem DWG (możliwość edycji projektów także poza aplikacją CADprofi).
– Wiele międzynarodowych norm, np. ISO, EN, DIN, GOST, ANSI, PN, ÖNORM i inne.

Inst. elektryczne

Moduł wspomagający projektowanie instalacji elektrycznych, zasilających, oświetleniowych, niskiego napięcia, telekomunikacyjnych, alarmowych, antenowych i innych. Dostępnych jest kilka tysięcy symboli z najnowszych norm elektrycznych, oprawy oświetleniowe, rozdzielnice, system rysowania przewodów oraz korytek i kanałów kablowych. Do szczególnie przydatnych funkcji należy również system automatycznego numerowania (adresowania) obwodów elektrycznych oraz wygodny edytor schematów.

Najważniejsze funkcje:

 • Rozbudowana biblioteka symboli stosowanych w instalacjach elektrycznych oraz automatyki budynków i procesów.
 • Rysowanie ciągów korytek i tras kablowych z automatycznym wstawianiem odpowiednich złączek.
 • Rozdzielnice, aparatura modułowa, oprawy oświetleniowe i inne.
 • System szybkiego numerowania (adresowania) obwodów elektrycznych.
 • Gotowe elementy wiodących producentów (Legrand, Cablofil, Zucchini i innych).
 • Automatyczna numeracja.
 • System zarządzania elementami zdefiniowanymi przez użytkownika (bloki, ramki rysunkowe, symbole itp.).
 • Automatyczne zestawienia z funkcją wydruku lub eksportu do wielu formatów PDF, RTF(DOC), XLS, XLM, CSV, HTML i innych.
 • Automatyczne tworzenie legend do schematów.
 • Biblioteka urządzeń wiodących producentów z wielu branż.
 • Wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne.
 • Opisywanie symboli – edycja atrybutów oraz wstawianie opisów symboli.
 • Specyfikacja symboli – zestawienie symboli użytych w rysunku.
 • Zarządzanie danymi oraz rozszerzony kreator zestawień

– Wiele gotowych szablonów służących do tworzenia różnorodnych zestawień.
– Możliwość definiowania własnych zestawień zawierających dowolne dane zawarte w projekcie.
– Specyfikacje rysunkowe.
– Graficzne legendy lub tabelki wstawiane do rysunku.
– Eksport danych do różnych formatów(w tym csv, xls, html, pdf, jpg, rtf, xml) pozwalających na dalsze przetwarzanie.
– Łączenie danych z wielu rysunków.

 • Zaawansowany edytor schematów i diagramów

– Pełne biblioteki symboli i obiektów stosowanych na schematach, diagramach i planach instalacji.
– Wiele opcji automatyzujących wstawianie symboli, przy czym możliwe jest jednoczesne wstawianie wielu symboli, wstawianie symboli kątowych i krzyżowych, wstawianie symboli w przewody lub jednocześnie w wiele przewodów itp.
– Polecenia służące do edycji lub zamiany symboli (w tym błyskawiczne odwracanie i skalowanie symboli, kopiowanie symboli, edycja parametrów technicznych, usuwanie symboli z przewodów itp.).
– Wygodne rysowanie przewodów i linii sygnałowych na schematach.
– Komplet narzędzi do opisywania schematów i tworzenia zestawień.

 • Rysowanie przewodów schematycznych (jednokreskowych)

– Możliwość jednoczesnego rysowania wielu przewodów.
– Przy projektowaniu na planach przewody można rysować z określonym odstępem wzdłuż ścian, innych przewodów itp.
– Określanie typów przewodów oraz wygodny tryb wizualizacji typów przewodów.
– Tworzenie zestawień uwzględniających ilości przewodów w zaprojektowanych instalacjach.

 • Szablony do projektów elektrycznych – wiele predefiniowanych elementów przyspieszających tworzenie projektów:

– Ramki i tabliczki rysunkowe.
– Tabelki z definicjami obwodów elektrycznych.
– Definicje linii potencjałów, typowych obwodów itp.

 • Symbole IEC

– Symbole dostosowane do projektowania rozdzielnic oraz układów sterowania i automatyki.
– Automatyczne opisywanie i numerowanie już na etapie wstawiania obiektów do projektu.
– System automatycznego oznaczania końcówek (podłączeń) symboli.
– Możliwość edycji, wyświetlania lub ukrywania atrybutów zawierających parametry techniczne lub funkcjonalne.

 • System numerowania (adresowania) obwodów

– Definiowanie rozdzielnic, central itp.
– Definiowanie obwodów elektrycznych i przyporządkowywanie do nich obiektów (np. opraw oświetleniowych, gniazd, łączników, czujników ppoż. itp.).
– Automatyczna kontrola poprawności numerowania.
– Możliwość edycji i zmiany przyporządkowania obiektów.
– Szybkie odnajdywanie i wizualizacja obwodów.
– Uwzględnienie przyporządkowania obiektów do obwodów w zestawieniach.

 • Samodzielna rozbudowa bibliotek i baz danych

– Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
– Definiowanie dodatkowych typów przewodów i rodzajów instalacji.
– Samodzielna rozbudowa baz danych programu.
– Właściwość ta pozwala na wykorzystanie programu do projektowania specyficznych rodzajów instalacji.

 • Projektowanie z wykorzystaniem technologii parametrycznej

– Wszystkie obiekty, np. oświetlenie, aparatura, rozdzielnice, korytka elektryczne, szynoprzewody itd. są obiektami parametrycznymi. Wymiary oraz właściwości takich elementów mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika.
– Wykorzystywanie obiektów i symboli wielowariantowych.
– Wykorzystywanie obiektów z ogólnych bibliotek programu oraz ze szczegółowych bibliotek producentów.
– Powiązanie widoków obiektów z symbolami, co ułatwia półautomatyczne tworzenie widoków rozdzielnic (elewacji) na podstawie schematów wykonanych z wykorzystaniem urządzeń z bibliotek producentów.

 • Automatyczne projektowanie w technologii „One-Click”:

– Wstawianie obiektów w przewody.
– Dołączanie obiektów do innych obiektów.
– Automatyczne dopasowywanie typów przewodów lub korytek do dołączanych obiektów.
– Automatyczne uzyskiwanie widoków alternatywnych (np. wstawianie widoku aparatu po wskazaniu jego symbolu).
– Przywracanie ciągłości przewodów przy usuwaniu z nich symboli i obiektów.

 • Rysowanie systemów kanałów i korytek elektrycznych

– Rysowanie widoków rur ochronnych, kanałów i korytek elektrycznych z uwzględnieniem średnic i typów.
– Wymiary kanałów i korytek wybierane z baz danych lub definiowane przez użytkownika.
– Dowolne typy korytek (stalowe, z tworzyw sztucznych, itp.) dla budownictwa ogólnego i przemysłowego.
– Możliwość rysowania z określonym odstępem wzdłuż ścian, innych przewodów itp.
– Kształtki łączące pozwalające na projektowanie dowolnych instalacji (kolanka, trójniki, zwężki itd.).
– System rysowania korytek siatkowych, uwzględniający materiały, mocowania i akcesoria systemowe.
– Zestawienia uwzględniające elementy instalacji.

 • Automatyczne połączenia korytek i kanałów

– Automatyczne łączenie kanałów i korytek elektrycznych z wstawianiem odpowiednich złączek.
– Możliwość edycji połączeń.

 • System rysowania szynoprzewodów

– Projektowanie szynoprzewodów z wykorzystaniem produktów renomowanych producentów.
– Możliwość pracy w trybie 2D lub 3D.
– Automatyczne dołączanie kształtek, kaset odpływowych, głowic itp. do szynoprzewodów lub innych elementów.
– Pełne zestawiania służące do zamawiania elementów instalacji u producenta.

 • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów

– Edycja parametrów technicznych obiektów i wstawianie opisów na rysunkach.
– Wymiarowanie obiektów.
– Numerowanie elementów instalacji.
– Wiele specjalnych symboli służących do automatycznego oznaczania obiektów (np. oznaczanie typów przewodów, wielkości urządzeń itp.).

 • Bezpłatna roczna aktualizacja

– Przez rok od zakupu program objęty jest subskrypcją pozwalającą na korzystanie z systemu aktualizacji on-line.
– Brak zobowiązań – przedłużenie subskrypcji nie jest obowiązkowe i nie następuje automatycznie.

 • Aktualizacje online.
 • Wielojęzyczny, uniwersalny interfejs użytkownika

– 22 języki – przełączanie bez konieczności reinstalacji programu (polski, angielski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski i włoski).
– Możliwość pracy w różnych programach CAD (np. AutoCAD, Bricscad, GstarCAD, ProgeCAD, ZWCAD i w innych).
– Różne jednostki projektowania (mm, cm, m, cale).
– Pełna natywna zgodność z formatem DWG (możliwość edycji projektów także poza aplikacją CADprofi).
– Wiele międzynarodowych norm, np. ISO, EN, DIN, GOST, ANSI, PN, ÖNORM i inne.

Architektura

Moduł wspomagający projektowanie budowlane (tworzenie rysunków budowlanych, rzutów oraz elewacji) umożliwia rysowanie ścian wielowarstwowych, wstawianie okien, drzwi, wymiarowanie architektoniczne, tworzenie opisów oraz wykorzystywanie obiektów z obszernych bibliotek wyposażenia wnętrz. Możliwe jest również tworzenie rysunków elewacji. Unikalną cechą programu jest możliwość projektowania planów ewakuacyjnych i BHP.

Najważniejsze funkcje

 • Wielowarstwowe ściany z możliwością definiowania dowolnych konstrukcji.
 • Parametryczna stolarka budowlana (drzwi, okna, otwory). Widoki dla rzutów, przekrojów i elewacji.
 • Biblioteka wyposażenia wnętrz, meble, przybory sanitarne itp.
 • Symbole architektoniczne: oznaczenia pomieszczeń, koty wysokościowe, symbole otworów i przepustów, opisy stolarki budowlanej i inne.
 • Wymiarowanie architektoniczne o dowolnej dokładności.
 • Rysowanie i edycja dróg ewakuacyjnych.
 • Biblioteka symboli i oznaczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
 • Automatyczna numeracja.
 • System zarządzania elementami zdefiniowanymi przez użytkownika (bloki, ramki rysunkowe, symbole itp.).
 • Automatyczne zestawienia z funkcją wydruku lub eksportu do wielu formatów PDF, RTF(DOC), XLS, XLM, CSV, HTML i innych.
 • Automatyczne tworzenie legend do schematów.
 • Biblioteka urządzeń wiodących producentów z wielu branż.
 • Wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne.
 • Opisywanie symboli – edycja atrybutów oraz wstawianie opisów symboli.
 • Specyfikacja symboli – zestawienie symboli użytych w rysunku.
 • Zarządzanie danymi oraz rozszerzony kreator zestawień

– Wiele gotowych szablonów służących do tworzenia różnorodnych zestawień.
– Możliwość definiowania własnych zestawień zawierających dowolne dane zawarte w projekcie.
– Specyfikacje rysunkowe.
– Graficzne legendy lub tabelki wstawiane do rysunku.
– Eksport danych do różnych formatów(w tym csv, xls, html, pdf, jpg, rtf, xml) pozwalających na dalsze przetwarzanie.
– Łączenie danych z wielu rysunków.

 • Samodzielna rozbudowa bibliotek i baz danych

– Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
– Definiowanie własnych rodzajów ścian, materiałów itp.
– Samodzielna rozbudowa baz danych programu.

 • Projektowanie z wykorzystaniem technologii parametrycznej

– Stolarka budowlana, meble i wyposażenie wnętrz to obiekty parametryczne, dla których użytkownik może określać dowolne wymiary i właściwości.
– Wykorzystywanie obiektów i symboli wielowariantowych.
– Wykorzystywanie obiektów z ogólnych bibliotek programu oraz ze szczegółowych bibliotek producentów.

 • Automatyczne projektowanie w technologii „Jedno kliknięcie”:

– Automatyczne i półautomatyczne wstawianie obiektów.
– Dołączanie obiektów do innych obiektów.

 • Rysowanie ścian wielowarstwowych

– Możliwość rysowania ścian jedno i wielowarstwowych.
– Możliwość definiowania własnych materiałów i grubości ścian.
– Możliwość dowolnego definiowania konstrukcji ścian wielowarstwowych.

 • Wymiarowanie architektoniczne

– Wymiarowanie dopasowane do projektów budowlanych.
– Możliwość zmiany stylu wymiarów oraz jednostki wymiarów niezależnie od jednostek rysunku (np. możliwe jest wymiarowanie w cm dla rysunku wykonanego w mm).
– Zamiana zwykłego wymiarowania na wymiarowanie architektoniczne.

 • Projektowanie planów ewakuacyjnych, ppoż. i bhp

– Biblioteka symboli ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, bhp itp.
– Projektowanie tras ewakuacyjnych.

 • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów

– Edycja parametrów technicznych obiektów i wstawianie opisów na rysunkach.
– Wymiarowanie obiektów.
– Numerowanie obiektów.
– Wiele specjalnych symboli służących do opisywania projektów (np. metki pomieszczeń, koty wysokościowe, strzałki, symbole topograficzne, symbole ogólne itd.).

 • Bezpłatna roczna aktualizacja

– Przez rok od zakupu program objęty jest subskrypcją pozwalającą na korzystanie z systemu aktualizacji on-line.
– Brak zobowiązań – przedłużenie subskrypcji nie jest obowiązkowe i nie następuje automatycznie.

 • Aktualizacje online.
 • Wielojęzyczny, uniwersalny interfejs użytkownika

– 22 języki – przełączanie bez konieczności reinstalacji programu (polski, angielski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski i włoski).
– Możliwość pracy w różnych programach CAD (np. AutoCAD, Bricscad, GstarCAD, ProgeCAD, ZWCAD i w innych).
– Różne jednostki projektowania (mm, cm, m, cale).
– Pełna natywna zgodność z formatem DWG (możliwość edycji projektów także poza aplikacją CADprofi).
– Wiele międzynarodowych norm, np. ISO, EN, DIN, GOST, ANSI, PN, ÖNORM i inne.

Mechanika

Moduł ten wspomaga tworzenie projektów mechanicznych i konstrukcyjnych w 2D.

Odznacza się wyjątkowo obszernym zestawem normaliów, kształtowników stalowych i innych wyrobów hutniczych opracowanym na podstawie narodowych i międzynarodowych norm. Użytkownik znajdzie tu między innymi śruby, nakrętki, podkładki, kołki, kątowniki, ceowniki, elementy do projektowania wymienników ciepła i innych aparatów. Doskonały edytor schematów pozwala na wyjątkowo łatwe tworzenie rysunków układów hydraulicznych i pneumatycznych.

Najważniejsze funkcje:

 • Bogaty zestaw normaliów: śruby, wkręty, podkładki, nakrętki, połączenia, nity, kołki, otwory, wpusty, kliny, sworznie, zawleczki, łożyska, smarowniczki i wiele innych.
 • Profile stalowe: kątowniki, ceowniki, płaskowniki, profile zamknięte, pręty, rury i wiele innych.
 • Każda część jest dostępna we wszystkich widokach.
 • Płaszcze i dennice aparatów.
 • Rury stalowe i inne, złączki: kolanka, trójniki, redukcje itp.
 • Procedury do obliczania powierzchni wymiany ciepła oraz różnych układów wiązek rurek w wymiennikach ciepła.
 • Inteligentne symbole do rysowania schematów układów hydraulicznych i pneumatycznych.
 • Automatyczna numeracja.
 • System zarządzania elementami zdefiniowanymi przez użytkownika (bloki, ramki rysunkowe, symbole itp.).
 • Automatyczne zestawienia z funkcją wydruku lub eksportu do wielu formatów PDF, RTF(DOC), XLS, XLM, CSV, HTML i innych.
 • Automatyczne tworzenie legend do schematów.
 • Biblioteka urządzeń wiodących producentów z wielu branż.
 • Wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne.
 • Opisywanie symboli – edycja atrybutów oraz wstawianie opisów symboli.
 • Specyfikacja symboli – zestawienie symboli użytych w rysunku.
 • Zarządzanie danymi oraz rozszerzony kreator zestawień

– Wiele gotowych szablonów służących do tworzenia różnorodnych zestawień.
– Możliwość definiowania własnych zestawień zawierających dowolne dane zawarte w projekcie.
– Specyfikacje rysunkowe.
– Graficzne legendy lub tabelki wstawiane do rysunku.
– Eksport danych do różnych formatów(w tym csv, xls, html, pdf, jpg, rtf, xml) pozwalających na dalsze przetwarzanie.
– Łączenie danych z wielu rysunków.

 • Projektowanie z wykorzystaniem technologii parametrycznej

– Wszystkie obiekty, np. części złączne, profile stalowe itd. są obiektami parametrycznymi. Wymiary oraz właściwości takich elementów mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika.
– Wykorzystywanie obiektów i symboli wielowariantowych.

 • Automatyczne projektowanie w technologii „One-Click” – Dołączanie obiektów do innych obiektów, wstawianie i usuwanie symboli itp. wykonywane są jednym kliknięciem, co znacznie przyspiesza i ułatwia projektowanie.
 • Tworzenie projektów mechanicznych i konstrukcji

– Pełny zestaw części zgodnych z krajowymi i międzynarodowymi normami (śruby, podkładki, nakrętki, wkręty, nity, kołki, kliny, łożyska, sworznie itd.) dostępne w różnych widokach.
– Wstawianie połączeń śrubowych przez wskazanie dwóch punktów (od łba śruby do nakrętki).
– Walcówka, pręty, rury, kształtowniki stalowe i aluminiowe stosowane w projektach konstrukcji.
– Wygodna i szybka baza danych ułatwia wyszukiwanie potrzebnych części, dzięki czemu znacznie szybciej można stworzyć dowolne rysunki techniczne.
– Zestawienia uwzględniające także masę wykorzystanych elementów (profili stalowych, śrub itd.). Możliwość wydruku danych lub wstawianie tabelek specyfikacji w rysunku.

 • Projektowanie aparatów i wymienników ciepła

– Obliczanie i rysowanie powierzchni wymiany ciepła.
– Możliwość wyboru różnych układów powierzchni wymiany ciepła wymienników.
– Płaszcze i dennice aparatów.
– Kołnierze, redukcje i inne elementy orurowania.

 • Projektowanie układów pneumatyki i hydrauliki

– Zaawansowany edytor schematów i diagramów.
– Pełne biblioteki symboli i obiektów stosowanych na schematach hydraulicznych i pneumatycznych.
– Wiele opcji automatyzujących wstawianie symboli.
– Polecenia służące do edycji lub zamiany symboli (w tym błyskawiczne odwracanie i skalowanie symboli, kopiowanie symboli, usuwanie symboli itp.).
– Wygodne rysowanie przewodów i linii sygnałowych.
– Komplet narzędzi do opisywania schematów i tworzenia zestawień.

 • Samodzielna rozbudowa bibliotek i baz danych

– Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
– Definiowanie dodatkowych typów przewodów lub linii sygnałowych dla instalacji hydraulicznych i pneumatycznych.
– Samodzielna rozbudowa baz danych programu.

 • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów

– Edycja parametrów technicznych obiektów i wstawianie opisów na rysunkach.
– Wymiarowanie obiektów.
– Numerowanie obiektów.
– Wiele specjalnych symboli służących do opisywania projektów, np. symbole i widoki spawów, chropowatość powierzchni, schematy połączeń, szybkie linie odniesienia, tolerancje i inne.

 • Bezpłatna roczna aktualizacja

– Przez rok od zakupu program objęty jest subskrypcją pozwalającą na korzystanie z systemu aktualizacji on-line.
– Brak zobowiązań – przedłużenie subskrypcji nie jest obowiązkowe i nie następuje automatycznie.

 • Aktualizacje online.
 • Wielojęzyczny, uniwersalny interfejs użytkownika

– 22 języki – przełączanie bez konieczności reinstalacji programu (polski, angielski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski i włoski).
– Możliwość pracy w różnych programach CAD (np. AutoCAD, Bricscad, GstarCAD, ProgeCAD, ZWCAD i w innych).
– Różne jednostki projektowania (mm, cm, m, cale).
– Pełna natywna zgodność z formatem DWG (możliwość edycji projektów także poza aplikacją CADprofi).
– Wiele międzynarodowych norm, np. ISO, EN, DIN, GOST, ANSI, PN, ÖNORM i inne.

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.

Interesuje mnie:
Imię (nazwisko mile widziane)
Telefon
E-mail
Firma (opcjonalna)
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO