Menu

CGS Civil 3D Tools

CGS_civil3d_tools

Projektowanie w środowisku AutoCAD Civil 3D nie jest dla ciebie nowością?

Jednak szukasz rozwiązań, które pozwoliłyby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność twojej pracy, jednocześnie skracając czas jej wykonywania?

CGS Civil 3D Tools dla AutoCAD Civil 3D jest nakładką, którą musisz sprawdzić!

CGS Civil 3D Tools rozszerza możliwości oprogramowania AutoCAD Civil 3D o dodatkowe funkcjonalności, które zwiększają użyteczność i wydajność pracy, a zarazem pomagają użytkownikom Civil projektować jeszcze efektywniej. CGS Civil Tools jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem AutoCAD Civil 3D. Narzędzia tej aplikacji znajdują się bowiem na wstążce, dzięki czemu dostęp do nich jest niezwykle prosty.

CGS Civil 3D Tools 2016 jest wsparciem dla oprogramowania AutoCAD Civil 3D w wersjach 2016-2012.

Punkty

Punkty pikietażu wzdłuż polilinii.
Tworzenie punktów wzdłuż polilinii we wszystkich wierzchołkach polilinii i w określonych pikietach. Polecenie pyta użytkownika o wybranie polilinii, linii trasowania i określenie przyrostu pikietażu. W wyniku tworzy punkty wzdłuż polilinii prostopadłe do linii trasowania w określonym przyroście pikietażu.

Podnoszenie i opuszczanie punktów.
Podnoszenie i opuszczanie punktów o określoną wysokość.
To polecenie pozwala użytkownikowi na wybranie punktów przy pomocy różnych metod wyboru (Wszystkie, Grupa, Numery lub Wybrane).

Wyodrębnianie bloków z punktów.
Wyodrębnianie bloków AutoCAD, które tworzą style punktów Civil 3D. Użytkownik może określić, które bloki punktów wyodrębnić wg jednej z następujących metod wyboru (Wszystkie, Grupa, Numery lub Wybrane). Komenda wyodrębnia bloki i umieszcza je na rysunku. Następnie użytkownik może wyłączyć punkty i pozostawić bloki w rysunku.

Dodawanie pikietażu i odsunięcia do punktów.
Przyporządkowuje punkty do linii trasowania i dodaje odpowiednie wartości pikietażu i odsunięcia do punktu. Użytkownik może następnie utworzyć tabelę punktów, która pokazuje pikietaż i odsunięcia punktów.

Linie trasowania i profil

Tworzenie linii trasowania metodą interaktywną.
Tworzenie nowych linii trasowania za pomocą metody, którą nazywamy interaktywną. Metoda ta pozwala użytkownikowi na tworzenie linii trasowania za pomocą okna dialogowego. Okno dialogowe zawiera 3 zakładki: dla linii, łuków i krzywych przejściowych. Polecenie również pozwala użytkownikowi dodać elementy do istniejących linii trasowania.

Tworzenie niwelety wyłukowania.
Automatycznie tworzy łuki pionowe niwelety wyłukowania na podstawie spadków stycznych niwelety krawędzi. Civil 3D tworzy obecnie jedynie prostą między stycznymi niwelety wyłukowania. Polecenie tworzy odpowiednie krzywe pionowe na podstawie niwelety wyłukowania Civil 3D bez względu na to, czy jest to krzywa czy krzywa odwrócona.

Pomiar

Utwórz i edytuj ciąg poligonowy.
Twórz i edytuj polilinie poprzez wprowadzenie danych ciągu poligonowego do tabeli (kierunek, odległość, promień). Dzięki temu łatwemu w użyciu narzędziu można również edytować istniejące polilinie.

Rury

Zamień wiele części.
Zaznacz wiele części na planie lub profilu i zamień wszystkie na raz.
Używając tej komendy użytkownik wybiera wiele rur i/lub struktur. Pojawia się następnie okno dialogowe, w którym znajdują się zakładki dla rur i struktur, które pozwolą użytkownikowi określić pożądaną część za pomocą jednego, szybkiego i łatwego w użyciu polecenia.

Sieci wodociągowe z wielu polilinii.
Tworzenie pojedynczej sieci z wielu polilinii. Civil 3D obecnie pozwala jedynie na tworzenie sieci wodociągowej z jednej polilinii.
Komenda ta pozwala użytkownikowi wybrać wiele polilinii, aby utworzyć pojedynczą sieć ze wszystkich, wybranych polilinii.

Inne

Etykiety zespołów.
Etykietowanie istniejących zespołów na rysunku.
Polecenie to umieszcza etykietę nazwy przy każdym z wybranych zespołów na rysunku.

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.

Interesuje mnie:
Imię (nazwisko mile widziane)
Telefon
E-mail
Firma (opcjonalna)
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO