Menu

CGS Revit Tools

CGS_Revit_Tools

CGS Revit Tools to zestaw różnorodnych narzędzi, dodających kilka cennych funkcji oraz zwiększających  produktywność w programach z rodziny Revit.

Aplikacja CGS Revit Tools 2016 obsługuje 32- i 64-bitowe programy Autodesk Revit tj.:

  • Revit Architecture 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
  • Revit Structure 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
  • Revit MEP 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Możliwości aplikacji:

Oświetlenie pomieszczeń (Room Lighting)
Narzędzie Oświetlenie pomieszczeń  umożliwia użytkownikowi obliczyć poziom oświetlenia w każdym pomieszczeniu. Na podstawie powierzchni  pomieszczenia, narzędzie oblicza oświetlenie w procentach. Posiada również edytowalne okienko, gdzie użytkownik może zmienić nazwę i oznaczenie pomieszczenia.

Menedżer arkuszy (Sheet Manager)
Za pomocą narzędzia Menedżer arkuszy i widoków, użytkownik może edytować nazwy widoków i arkuszy oraz ich numery. Parametry mogą być grupowane i filtrowane, tak aby umożliwić lepszy przegląd danych na arkuszach.

Menedżer obrotu drzwi (Door Swing Manager)
Menedżer obrotu drzwi pozwala na zdefiniowanie przez użytkownika orientacji skrzydeł drzwi (skrzydło lewe, skrzydło prawe, podwójne drzwi …). Informacje te mogą być następnie wykorzystane w legendach i zestawieniach. Zmieniając pozycję i kierunek otwierania drzwi w modelu, legenda lub zestawienie zostanie automatycznie zaktualizowane.

Edytuj osie (Edit Grid Name)
Jak sama nazwa wskazuje, narzędzie Edytuj osie pozwala użytkownikowi szybko edytować nazwy osi. Narzędzie Edytuj osie identyfikuje kierunek siatki, jak również informacje na temat położenia w układzie XY.

Legenda według kategorii (Legend by Category)
Legenda według kategorii łączy narzędzie legendy drzwi, okien i mebli z poprzedniej wersji Revit Extensions 2012 w jednym narzędziu. Legenda według kategorii pozwala wygenerować tabelę różnych elementów w zaledwie kilku krokach. Użytkownicy mogą tworzyć zestawienie okien, drzwi, mebli, ścian, dachu, elementów instalacji, etc. Użytkownik ma kontrolę wyglądu tabeli, może decydować które parametry i w jakiej kolejności mają być zawarte w legendzie. Zdolność do szybkiego tworzenia własnych legend jest bardzo przydatna do organizowania informacji i koordynacji z producentami.

Przełącz kategorię (Category Toggle)
Narzędzie Przełącz kategorię pozwala użytkownikowi włączać i wyłączać dowolną kategorię w projekcie (architektoniczną , konstrukcyjną, opisową…). Okno dialogowe daje możliwość wyboru kategorii, a następnie wyświetlenia lub ukrycia jej w różnych widokach. Dzięki narzędziu przełącz kategorię nie ma potrzeby korzystania z okna dialogowego Widoczność / Grafika.

Czyszczenie projektu (Project Cleanup)
Narzędzie Czyszczenie projektu oferuje użytkownikowi możliwość tworzenia lekkiego pliku zawierającego jedynie widoki stosowne do określonej dyscypliny. Użyj narzędzia do elektywnego usuwania widoków z projektu, a następnie zapisz konfigurację widoku aby użyć jej ponownie później.
Zespoły projektowe muszą współpracować i dzielić się informacjami, ale pracując w jednym środowisku modelu może stać się ono zatłoczone i rozmiar pliku może wymknąć się spod kontroli. Bez narzędzia Czyszczenia projektu, tradycyjne czyszczenie może zająć od 15 do 30 minut. Jeśli dostajesz nowy plik od Architekta każdego tygodnia, może zająć Ci aż 3 godziny w miesiącu przygotowanie modelu dla swojej dyscypliny.

Filtr wyboru (Selection Filter)
Polecenie wyświetla drzewo elementów projektu, pogrupowane według wyboru użytkownika (np. według kategorii). Umożliwia efektywne sterowanie doborem niektórych elementów. To narzędzie umożliwia użytkownikowi filtrowanie według wyboru, całego modelu lub widoku aktywnego.

Menedżer BIM (BIM Manager)
Narzędzie Menedżer BIM daje użytkownikowi wiele przydatnych funkcji. Użytkownik może generować system folderów, które będą stosowane w każdym nowym projekcie. W ten sposób użytkownik ma wszystkie projekty zorganizowane i ułożone w ten sam sposób.
Dzięki narzędziu Export / Import użytkownik może organizować wszystkie rodziny w projekcie. Użytkownik może wybrać jedną, kilka lub wszystkie pliki rodzin i importować je do bieżącego projektu. Ponadto użytkownik może eksportować rodziny do osobistej biblioteki.

Edytor wielu typów (Multi Type Editor)
Edytor Wielu Typów wyświetla drzewa elementów w projekcie, które mogą być edytowane, zmieniane i porządkowane.

Legendy (Legends)
Narzędzie Legenda może wygenerować legendę różnych elementów w zaledwie kilku krokach. Użytkownicy mogą tworzyć legendę materiału, legendę okien, legendę drzwi lub legendę mebli. Indywidualne modelowanie pól istotnych dla legendy zajmuje pewną ilość czasu, który mógłby być wykorzystany bardziej produktywnie. W opozycji użytkownik ma narzędzie Legenda Materiału, dzięki któremu może wygenerować legendę wszystkich materiałów w kilku krokach. Legenda okien generuje tabelę okien i ich parametrów  (wymiar, materiał, itp.) w bieżącym projekcie. Tworząc tę legendę użytkownik może określić, których parametrów potrzebuje i które są ważne dla poszczególnych projektów. Ta sama zasada stosuje się do tworzenia tabeli drzwi i legend mebli. Ta sama zasada stosuje się do tworzenia tabeli drzwi i legend mebli. To narzędzie jest bardzo przydatne do tworzenia zestawienia okien, które mogą się przydać do pozyskiwania informacji od producenta.

Widok (View)
W sekcji Widok miniatur, użytkownicy mogą edytować region przycięcia bieżącego widoku. Region może być zdefiniowany przez podanie dokładnego wymiar regionu (Zdefiniuj region przycięcia) lub przez wprowadzanie odległość odsunięcia od wybranych elementów (Zakres przycięcia z zaznaczenia).Narzędzie Zmień rozmiar zakresu przycięcia jest szczególnie przydatne, ponieważ użytkownicy mogą dopasować wymiary i położenie regionu przycięcia z wybranego do bieżącego widoku. Narzędzie Zdefiniuj region przycięcia kamery  umożliwia użytkownikom zmienić właściwości widoku 3D według wybranej proporcji(1:1,4:3,16:9,etc.).

Modeluj (Build)
W sekcji Modeluj narzędzie Rysuj ramkę wokół elementów rysuje prostokąt wokół wybranych elementów w aktywnym widoku. Linie są elastyczne i mogą być zmieniane w razie potrzeby. To narzędzie może zaoszczędzić czas, ponieważ użytkownik może wybrać elementy w prosty sposób i tylko w jednym kroku. Jednym z przydatnych narzędzi jest komenda Strop z pomieszczenia, która umożliwia użytkownikowi na automatyczne generowanie podłogi  wybranego typu w wybranym pokoju.

Zmień (Modify)
Sekcja Zmień to zestaw narzędzi do wyrównywania tekstu według wybranych elementów. Narzędzia te są przydatne podczas edycji opisów. W ten sposób możesz być pewien, że wszystko jest ustawione prawidłowo.

Parametry (Query)
Sekcja Parametry to zestaw narzędzi do zapytań właściwości elementu. Właściwości są zdefiniowane jako parametry współdzielone, dzięki czemu użytkownik może łatwo z nich korzystać w opisach i zestawieniach.

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.
Interesuje mnie:
Imię (nazwisko mile widziane)
Telefon
E-mail
Firma (opcjonalna)

Administratorem Twoich danych jest firma Aplikom Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: http://aplikom.com.pl/rodo/