Menu

Obwodnica realizowana z wykorzystaniem BIM

Aktualnie trwa faza projektowania 8,4 km obwodnicy Miechowa w ciągu DW 783. Północne obejście miasta ma być pierwszą tak dużą inwestycją w Małopolsce, która zostanie zaprojektowana i wykonana z wykorzystaniem technologii BIM. Inwestycja ma być gotowa do 30 września 2018 roku i będzie kosztować 52 miliony złotych. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Technologia 3D

Jak informuje wykonawca, już od etapu planowania, poprzez realizację aż do użytkowania wykorzystywany będzie BIM, czyli proces inteligentnego zarządzania informacją w trakcie cyklu życia obiektu. – Wykorzystanie technologii BIM ma efektywny wpływ na wykorzystanie zasobów w ramach projektu, zapewnia lepsze przygotowanie oraz koordynację prac w trakcie realizacji inwestycji. BIM na projektach to przede wszystkim efektywność, bezpieczeństwo, precyzja wykonania, nowa jakość, szybsza praca, wyższa wydajność i mobilność na budowie. W naszej codziennej pracy stawiamy na nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania oraz jesteśmy otwarci na dialog z inwestorem i otoczeniem, dzięki czemu na bieżąco optymalizujemy nasze działania – informuje Aleksander Szerner, menadżer wsparcia technicznego w firmie Skanska, która jest generalnym wykonawcą inwestycji.

obwodnica

– Mówiąc w pewnym uproszczeniu, BIM polega na stworzeniu trójwymiarowego, cyfrowego modelu obiektu, który ma powstać. W modelach zapisujemy informacje przydatne na etapie projektowania, budowy i użytkowania. Wykorzystanie technologii 3D zapewnia lepsze przygotowanie projektu oraz koordynację prac na budowie – tłumaczy Agnieszka Kotela z firmy Skanska.

– W pomiarach zespół wspierały zespoły BIM z oddziałów Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Warszawie, Katowicach i w Rzeszowie.  Dzięki takiej współpracy, wymianie wiedzy i doświadczenia oraz wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu udało nam się przygotować bardzo dokładny pomiar terenu – zaznacza Paweł Praszkiewicz, Kierownik Robót w firmie Skanska.

W czasie budowy przygotowane wcześniej modele cyfrowe zostaną wprowadzone do systemów sterowania spycharek, koparek, równiarek, rozściełaczy asfaltu itd. Ma to pozwolić na bardziej precyzyjne wykonanie zaplanowanych prac i uniknięcie kosztownych błędów. To nie jedyne przykłady nowoczesnych technologii, które mają zostać wykorzystane podczas pracy nad obejściem Miechowa. Wykonawcy będą mieli do swojej dyspozycji również drona oraz scaning laserowy.

Zaprojektuj i wybuduj

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Koncepcję i Decyzję Środowiskową pozyskaną przez ZDW w Krakowie. W ramach zadania powstanie most nad rzeką Cichą oraz wiadukt nad linią kolejową. Zbudowanych zostanie 5 przejazdów gospodarczych oraz przepusty drogowe. Budowa będzie skoordynowana z planowaną budową drogi ekspresowej S7 Rabka-Gdańsk.

Obwodnica będzie drogą klasy G, na odcinku głównym jednojezdniową, posiadającą dwa pasy ruchu. W ramach zadania powstaną pobocza i drogi serwisowe. Przebudowane będą zatoki autobusowe, wybudowane 4 ronda, chodniki i przejścia dla pieszych. Projekt obejmie budowę przepustów i przejść dla zwierząt. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie typu LED na czterech rondach. Zamontowane zostaną bariery ochronne, kamery do monitoringu oraz tablice zmiennej treści.

Z korzyścią dla mieszkańców

Obwodnica przejmie ruch tranzytowy, który obecnie odbywa się przez centrum miasta. Inwestycja usprawni także układ komunikacyjny w regionie. Przejazd pomiędzy Małopolską i woj. świętokrzyskim stanie się bardziej komfortowy i bezpieczny poprzez zastosowanie urządzeń systemu ITS, które zostaną skonfigurowane ze Zintegrowanym Systemem Sterowania Ruchem w Małopolsce. Dzięki temu zwiększy się przepustowość, poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli zmniejszy się liczba wypadków. Lepsza infrastruktura drogowa to również redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni czy obniżenie kosztów zarządzania taborem drogowym. Wszystko to wpłynie także na poprawę jakości środowiska, co jednocześnie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną okolicy.

Źródło: Skanska