Menu

Mapa_SG

Mapa SG dostarcza geodetom narzędzi do opracowania i aktualizacji map numerycznych zgodnych z Instrukcją K-1 wzbogaconych o pełną symbolikę znaków umownych, elementy uzbrojenia podziemnego i o rzeźbę terenu, obsługę standardu SGDoN oraz symbole zgodne z wymaganiami Operatora Gazu GAZSystem, a także eksport opracowań do GeoInfoV.

Program pracuje w środowisku Au­toCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, Autodesk Infrastructure Design Suite, Autodesk Design Suite, Bricscad, GstarCAD.

Sposób ten gwarantuje niezawodność w działaniu, bezpie­czeństwo danych, dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb (możliwość oprogra­mowania), obsługę urządzeń peryferyjnych, również tych najnowocześniejszych, wymianę danych z innymi syste­mami, przejęcie danych przez nowe techno­logicznie systemy.

Zalety

Najważniejsze zalety aplikacji:

 • Kompletna instrukcja K-1 z 1998, a każdy jej element jest w menu lub po naciśnięciu odpowiadającej mu ikony, albo też z menu poleceń kod obiektu.
 • Opracowanych ponad 400 poleceń istotnie ułatwiających redakcję mapy.
 • Gotowy system obiektów geodezyjnych odwzorowanych w mapie numerycznej bez konieczności pamiętania ich nazw, skali czy tez warstw rysunkowych.
 • Działa w środowisku AutoCAD, cenionej i ciągle doskonalonej platformy projektowania graficznego.
 • Zestaw gotowych narzędzi wspomagających opracowanie wyników pomiarów terenowych i utworzenie profesjonalnej mapy numerycznej.
 • Tworzy i eksportuje obiekty opisane w Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA (SGDoN).
 • Zgodna z instrukcją D-19.
 • Przygotowana do tworzenia obiektowej mapy numerycznej zgodnej z Instrukcją D-19 (Instrukcją o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej).

 

Podstawowym założeniem programów Mapa_SG, będących elementami procesu technologicznego MAPY NUMERYCZNEJ, jest kompletne punktowe opracowanie wszelkich danych pomiarowych (z dzienników, szkiców, rejestratorów polowych) w tzw. trybie wsadowym, przy możliwie minimalnej ingerencji operatora.

Sposób pracy programu jest identyczny do zasady działania systemu AutoCAD. Praca prowadzona jest w trybie konwersacyjnym, a polecenia wydawać można przez wybór z menu górnego lub bocznego albo wpisując jego nazwę z klawiatury.

Funkcje programu Mapa_SG tworzone elementy graficzne składają w obiekty w segregacji tematycznej wraz z kodami i atrybutami. Odpowiednie kody i atrybuty przydzielane są obiektom automatycznie, podczas ich tworzenia. Możliwe jest przy tym generowanie wykazów punktów lub obiektów według atrybutów opisowych.

Konwersacja z programem w znacznym stopniu odbywa się poprzez opracowane okna dialogowe.

Opracowanych jest ponad 400 poleceń istotnie ułatwiających redakcję mapy.

Dodatkowe moduły:

 • Menedżer obrazów rastrowych
 • Instrukcja D-II
 • Instrukcja D19
 • Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA (SGDoN)
 • Nakładka do prowadzenia ZUD
 • Polecenia uzupełniające

Większość opracowanych poleceń posiada opcje w działaniu, w wielu przypadkach proponowane są, wynikające z obliczeń, podpowiedzi. Funkcje zgrupowane są w menu tematycznie do treści opracowywanej mapy.

W różnych grupach ułożone są funkcje do rysowania, poprawiania i usuwania obiektów.Tworzone obiekty są połączone w grupy i posiadają atrybuty opisowe, zgodnie z Instrukcja K-1, tak w treści obligatoryjnej, jak i fakultatywnej.

Dla użytkowników znających system AutoCAD istotne jest to, że wszystkie polecenia systemu pozostają do ich dyspozycji. Istnieje również możliwość dołączenia dowolnych poleceń i menu, zdefiniowanych przez użytkownika.

Obiekty rysować można opcjonalnie przez wskazanie punktu, wskazanie numeru punktu lub wpisanie numeru punktu z klawiatury.

W odróżnieniu od innych programów o podobnym przeznaczeniu program Mapa SG umożliwia opracowanie, przeskalowanie i wykreślenie mapy w dowolnej skali, przy czym zachowana zostaje zgodność, co do wielkości symboli i opisów z wyżej wymienioną Instrukcją. Oznacza to, że wielkość symboli, tekstów i ich położenie mogą być przeskalowane tak, aby rysunek kreślony na ploterze lub drukarce miał zawsze pod tym względem jednakowy wygląd.

W rysunku prototypowym zdefiniowanych jest siedem typów punktów roboczych, każdy z nich na innych warstwach. Są to punkty budynku, graniczne, klasyfikacyjne, osnowy, uliczne, uzbrojenia i inne. O typie punktu decyduje jego kod zawarty w pliku tekstowym lub utworzony element mapy numerycznej. Przynależność do różnych warstw umożliwia w łatwy i szybki sposób „ukrywanie” punktów okresowo niepotrzebnych. Ma to szczególne znaczenie przy dużym zagęszczeniu punktów, kiedy to jego identyfikacja przy użyciu urządzenia wskazującego jest praktycznie niemożliwa. Punktom, po połączeniu obiektu, dołączany zostaje automatycznie kod zgodny z instrukcją K-1.Tworzone obiekty są połączone w grupy i posiadają atrybuty opisowe, zgodnie z Instrukcją K-1, tak w treści obligatoryjnej jak i fakultatywnej.

W Mapa_SG opracowanych jest ponad 400 poleceń istotnie ułatwiających redakcję mapy takich jak:

 • kartowanie punktów sytuacyjnych metodą ortogonalną i biegunową
 • kartowanie punktów w sposób wsadowy z plików tekstowych, a także z plików w formacie Geo89, C-Geo czy WinKalk
 • przenumerowanie punktów
 • tworzenie usystematyzowanych wykazów punktów roboczych, punktów granicznych, punktów osnowy, działek
 • kreślenie działek oraz ich opisywanie z dodatkowymi atrybutami
 • kreślenie konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych
 • kreślenie budynków oraz ich opisywanie
 • kreślenie obiektów towarzyszących budynkom (schody, tarasy itp.)
 • automatyczne kreślenie skarp
 • kreślenie sieci uzbrojenia terenu oraz jej opisywanie
 • opisywanie punktów wysokościowych
 • kreślenie warstwic
 • wymiarowanie rysunku
 • wyszukiwanie działek oraz ich topologia
 • sterowanie widocznością warstw, skalowanie rysunku, itp.
 • wbudowane układy współrzędnych „1965”, „2000” oraz układy lokalne „Kraków”, „Szczecin” i „Warszawa” m.in. umożliwiają generowanie arkuszy przez wskazanie dowolnego punktu na ekranie lub określenie jego godła
 • generowanie dowolnych wyrysów
 • opracowanie profili podłużnych i poprzecznych
 • wyszukiwanie obiektów poprzez wartość atrybutu
 • transformacja rysunku pomiędzy układami

Screeny zastosowań:

 

1mapa_sg_zrzut12mapa_sg_zrzut2
3mapa_sg_zrzut34mapa_sg_zrzut4

 

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.

Interesuje mnie:
Imię (nazwisko mile widziane)
Telefon
E-mail
Firma (opcjonalna)
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO