Menu

Miasto Konin

attachmentFile (1)Firma Aplikom Sp. z o.o, z siedzibą w Łodzi wykonywała w grudniu 2004 roku, na zlecenie Miasta Konina, prace związane z dostawą i wdrożeniem Systemu Informacji o Terenie (SIT) dla miasta Konina. Prace te obejmowały:

  • dostawę oprogramowania narzędziowego Autodesk MapGuide 6.5;
  • instalację oprogramowania na serwerze;
  • odpowiednią konwersję dostępnych map cyfrowych i baz danych wraz z ich instalacją w systemie (ewidencja gruntów i budynków);
  • opracowanie procedur konwersji danych;
  • szkolenie administratorów i użytkowników Systemu.

Prace powyższe zostały wykonane przez wykonawcę terminowo, w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy.
Podkreślić należy także dużą elastyczność wykonawcy i jego bezpośrednią reakcję na zgłaszane w trakcie realizacji usługi różnorodne potrzeby użytkowników systemu.

Andrzej Sybis
Zastępca Prezydenta Miasta Konina
Miasto Konin
Konin
2005-01-18