Menu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi - List referencyjnyMiejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi informuje, że firma APLIKOM Sp. z o. o. z siedziba w łodzi przy ul. Nowe Sady 2 wykonała dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej następujące dostawy oraz usługi:

 1. W ramach umowy nr MPU.AO.272.7.2013 z dnia 7 listopada 2013 opracowała, wykonała oraz wdrożyła w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej System Standaryzacji Informatycznej planów zagospodarowania przestrzennego i studium dla miasta Łodzi. System został zbudowany na platformie dostarczonego i wdrożonego wcześniej przez firmę Aplikom sp. z o. o. serwera map opartego o oprogramowanie Autodesk Infrastracture Map Server oraz bazę danych Oracle Standard Edition One.Wartość wykonanych usług wdrożeniowych: 196700,00 zł (244401,00 zł brutto)
 2. W ramach umowy nr MPU.AO.272.1.2014 z dnia 24 marca 2014 wykonała dostawę subskrypcji oprogramowania Autodesk Ifrastructure Design Suit Premium dla 25 licencji sieciowych wraz z wygenerowaniem kluczy licencji sieciowych i ich wdrożeniem w środowisku sieciowym MPU.Wartość dostawy wynosiła 112100,00 zł netto (137883,00 zł brutto)
 3. W ramach umowy z dnia 24 lipca 2014 r. dostarczyła oraz wdrożyła w MPU serwer Fujitsu Primergy RX200S8 z oprogramowaniem Windows Server 2012R2 DataCenter. Prace wdrożeniowe polegały na:
  1. stworzeniu sieciowego środowiska domenowego wraz z usługą Active Directory dla 80 użytkowników
  2. integracji usługi Active Directory ze środowiskiem aplikacji Autodesk
  3. przygotowaniu wzorcowej serwerowej maszyny wirtualnej umożliwiającej jej późniejsze kopiowanie w środowisku wirtualnym w zależności od potrzeb zamawiającego.

  Wartość dostawy wynosiła 44600,00 zł (54858,00 zł brutto)

Wymienione prace zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami oraz przyjętymi warunkami technicznymi. Wykonawca w sposób czynny współpracował z Zamawiającym oraz szybko i skutecznie reagował na zalecenia i sugestie dotyczące wykonywanych prac.

Robert Warsza
Dyrektor
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
Łódź, 13.01.2015 r.