Menu

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

attachmentFile

Początki współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (MODGiK) a firmą Aplikom 2001 w Łodzi sięgają roku 1998, kiedy to firma Aplikom 2001 rozpoczęła prace studialne a następnie w latach1999-2000 stworzyła i wdrożyła w MODGiK aplikację System Map Przeglądowych, opartą na oprogramowaniu Autodesk MapGuide.

W późniejszych latach, aż do chwili obecnej, firma Aplikom 2001 wielokrotnie dostarczała do MODGiK różnorodne oprogramowanie:

  • AutoCAD,
  • Autodesk Map,
  • MapGuide,
  • CADRaster
  • Autodesk Land Desktop
  • WiseImage i inne.

W trakcie wieloletniej współpracy firma Aplikom 2001 dała się poznać jako solidny partner, oferujący rozwiązania o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny oraz wywiązujący się bez zarzutu ze zobowiązań wynikających z podpisywanych umów.

Należy podkreślić, że świadczona przez firmę Aplikom 2001 obsługa po sprzedaży, szybkość reagowania na zgłaszane problemy oraz wsparcie techniczne dla użytkowników oprogramowania zwykle znacznie wykracza poza przyjęte w tej materii standardy.

Jan Schnerch
Dyrektor
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi
Łódź
2005-01-07