Menu

Najważniejsza w BIM jest informacja

Pytania o to, czy stosować BIM już w zasadzie się nie zadaje. Teraz chodzi raczej o sposób w jaki go wprowadzić i jak najlepiej wykorzystać. Projekty infrastrukturalne są dużo droższe, bardziej skomplikowane i czasochłonne niż inne, więc tym bardziej BIM powinien znaleźć w nich swoje miejsce. BIM ma być sposobem na lepsze zarządzanie i kontrolę inwestycji, ma towarzyszyć jej od planowania i realizacji aż do końca wieloletniej eksploatacji.

O BIM mówią projektanci, firmy realizujące inwestycje infrastrukturalne, zarządcy obiektów, producenci oprogramowania – mówi Agnieszka Marciniak, prezes firmy Aplikom, organizatora konferencji „Jak przygotować się do się do realizacji kontraktów infrastrukturalnych zgodnie z ideą BIM?”. – Natomiast my staramy się, aby było to bardziej zrozumiałe. Stąd temat konferencji: jak zrobić ten pierwszy krok.

Unia Europejska na razie tylko rekomenduje wykorzystanie narzędzi BIM w obszarze zamówień publicznych, natomiast, biorąc pod uwagę doświadczenia brytyjskie, rekomendacje mogą szybko stać się wymogiem. Prawdopodobnie takie zapisy znajdą się również w polskim prawie.

Istota BIM

W technologii BIM najważniejsza jest informacja oraz możliwość wykorzystania tej informacji na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od koncepcji, po projektowanie, wykonawstwo i eksploatację wybudowanych obiektów. Model trójwymiarowy jest lepszym nośnikiem informacji niż opis czy płaski rysunek, a może być jeszcze wzbogacany o dane pochodzące z pomiarów terenowych, informacje o istniejącej infrastrukturze czy budynkach.

Jest to komunikacja dwustronna. To nie jest tylko miejsce, w którym gromadzimy dane, ale również miejsce, z którego je wyciągamy. Model może być np. zasilony dokumentacją techniczną, ale równie dobrze ona może z niego pochodzić. To samo dotyczy wizualizacji, harmonogramów, czy kosztorysów, gdzie występuje dwustronna komunikacja z modelem na każdym etapie inwestycji. A dzięki dostępowi do szerokopasmowego Internetu, mamy możliwość zdalnego korzystania z tych danych, również na urządzeniach mobilnych.

Najważniejsza w BIM jest informacja i jej sprawny przepływ – stwierdza Marek Majewski, Dyrektor ds rozwoju w firmie Aplikom. – Przepływ informacji jest szczególnie istotny w projektach infrastrukturalnych, ponieważ koszt jej przetwarzania i stopień skomplikowania jest bardzo duży.

bim_spojne_zrodlo_informacji

Nie można projektować infrastruktury bez dobrych danych geodezyjnych. Model 3D, z którym najczęściej BIM się kojarzy jest ważny, ale nie można pomijać znaczenia GIS. – Dobre dane mapowe, odpowiednio przetworzone, są kluczem do sukcesu – podsumował Marek Majewski. – A przetwarzanie danych przestrzennych, zwłaszcza przy zastosowaniu starych technologii, nastręcza najwięcej problemów. Istotą BIMu i sprawnego przepływu informacji jest więc umiejętność opanowania danych mapowych.

Autor artykułu: Ilona Hałucha

Więcej informacji na: Edroga.pl