Menu

CAD dla przemysłu

Factory Design Utilities to rozwiązanie przygotowane do tworzenia oraz optymalizacji planów zakładów produkcyjnych, umożliwiające projektowanie i prezentację najbardziej optymalnego planu, dzięki stworzeniu cyfrowego modelu.

Czytaj dalej

Autodesk Product Design Collection to zestaw najważniejszych programów do projektowania produktowego i przemysłowego, pomocnych w kreowaniu nowej rzeczywistości, w bardzo przystępnej cenie.

Czytaj dalej

Autodesk Inventor to profesjonalny system CAD przeznaczony do projektowania 3D dla branży elektromaszynowej, który pozwala na stworzenie modelu 3D, a następnie wygenerowania na podstawie modelu rysunków złożeniowych, wykonawczych, eksplodujących, ofertowych, poglądowych i innych.

Czytaj dalej

Inventor HSM to kompletny pakiet CAD/CAM pozwalający na zaprojektowanie i następnie wytworzenie zaprojektowanego detalu na obrabiarkach CNC.

Czytaj dalej

Autodesk Inventor LT zapewnia możliwości projektowania trójwymiarowego odpowiadające możliwościom programu Autodesk Inventor 3D CAD. Inventor LT to praktyczny i opłacalny sposób na wprowadzenie trójwymiarowego modelowania części do procedur kreślenia dwuwymiarowego.

Czytaj dalej

Pakiet AutoCAD Inventor LT Suite zawiera AutoCAD LT oraz Inventor LT i pozwala rozszerzyć funkcjonalność AutoCAD LT o możliwość modelowania części w 3D oraz o dedykowane narzędzia mechaniczne.

Czytaj dalej

Fusion 360 to system CAD/CAM oparty na rozwiązaniu chmurowym. Stanowi jedno połączone narzędzie do modelowania, symulacji i produkcji.

Czytaj dalej

AutoCAD Mechanical oferuje pełną funkcjonalność programu AutoCAD oraz wyjątkowo obszerny zestaw narzędzi do wspomagania projektowania mechanicznego i kreślenia rysunków mechanicznych.

Czytaj dalej

Wraz z zakupem technologii Nei Nastran, użytkownicy Autodesk Inventor Professional zyskali dostęp do nowych analiz symulacyjnych. Autodesk Nastran in-CAD to narzędzie wbudowane bezpośrednio w program Inventor, dzięki czemu możliwa jest praca nad modelem i symulacja w jednym spójnym środowisku graficznym. Nastran jest świetnym uzupełnieniem modułu wytrzymałościowego w Inventor Professional, a użytkownicy mogą być pewni, że wyniki które otrzymają będą zgodne z rzeczywistością.

Czytaj dalej

AutoCAD dla projektantów układów elektrycznych. Program został zaprojektowany specjalnie do szybkiego i dokładnego tworzenia i modyfikowania projektów sterowania elektrycznego.

Czytaj dalej

Umożliwia projektantom szybkie opracowywanie i przekazywanie koncepcji projektów produktów przy użyciu szkiców, ilustracji, fotorealistycznych obrazów renderowanych i animacji.

Czytaj dalej

Autodesk Showcase pozwala konstruktorom tworzyć realistyczne i interaktywne wizualizacje, a ponadto zapewnia zaawansowane funkcje dla ekspertów w dziedzinie wizualizacji, stanowiąc połączenie najnowszych technologii z łatwo dostępną architekturą.

Czytaj dalej

AutoCAD Plant 3D umożliwia wykorzystanie nowoczesnego procesu modelowania trójwymiarowego w codziennym projektowaniu zakładów przemysłowych.

Czytaj dalej

Funkcje programu AutoCAD P&ID ułatwiają kreślenie, edytowanie, tworzenie raportów oraz sprawdzanie, udostępnianie i wymianę informacji o projekcie. Codzienne zadania związane z tworzeniem schematów orurowania i aparatury kontrolno-pomiarowej przebiegają sprawniej, co pozwala zwiększyć wydajność pracy.

Czytaj dalej

Udostępnia szybkie, precyzyjne i uniwersalne narzędzia do symulacji mechanicznych, które pozwalają przewidzieć wydajność, optymalizować projekty i weryfikować działanie produktu przed produkcją, minimalizując korzystanie z kosztownych prototypów fizycznych.

Czytaj dalej

SPI SheetMetal Inventor jest w 100% zintegrowany z aktualnym oprogramowaniem CAD firmy Autodesk Inventor i umożliwia dokładne rozwinięcia arkuszy blachy, nawet bardzo złożonych części oraz zespołów. SPI tworzy aplikacje dla branży blacharskiej od ponad 30 lat. Rozwiązania SPI są sprawdzone i stosowane przez wielu zadowolonych klientów na całym świecie.

Czytaj dalej

Internetowe oprogramowanie obliczeniowe, umożliwiające szybkie i wygodne projektowanie, a także obliczanie i optymalizowanie poszczególnych elementów maszyn tj.: wały, łożyska, koła zębate, sprężyny, połączenia wału z piastą i wiele innych według ogólnie przyjętych norm obliczeniowych ISO/DIN.

Czytaj dalej

Program AutoNEST przeznaczony jest do projektowania optymalnego rozkroju płaskich elementów na zadanym arkuszu materiału. Program maksymalizuje wykorzystanie materiału i minimalizuje odpady. Może być uruchomiony jako niezależna aplikacja lub jako nakładka do programu AutoCAD.

Czytaj dalej

Narzędzie działające w środowisku programu Inventor i pozwalające bezpośrednio z jego poziomu otworzyć okno bazy danych firmowego systemu magazynowego, przeszukiwać bazę danych według zadanych kryteriów, a następnie za pomocą jednego kliknięcia przypisać żądany zestaw informacji do projektowanej części lub zespołu.

Czytaj dalej