Menu

Oprogramowanie

Program AutoCAD MEP automatyzuje zadania kreślarskie, co pomaga zwiększyć wydajność i dokładność oraz umożliwia płynne wykorzystanie branżowych narzędzi do projektowania i tworzenia dokumentacji.

Czytaj dalej

AutoCAD Plant 3D umożliwia wykorzystanie nowoczesnego procesu modelowania trójwymiarowego w codziennym projektowaniu zakładów przemysłowych.

Czytaj dalej

AutoCAD Raster Design pozwala zwiększyć wartość skanowanych rysunków, map, fotografii lotniczych, obrazów satelitarnych i cyfrowych modeli terenu i udostępnia zaawansowane narzędzia do przekształcania formatu rastrowego na format wektorowy, edycji obrazów rastrowych i przygotowania danych.

Czytaj dalej

Ten doskonały i atrakcyjny cenowo pakiet dla architektów, projektantów zawiera Revit LT oraz AutoCAD LT, które pozwalają na kreślenie i detalowanie w 2D oraz modelowanie i wizualizację w 3D.

Czytaj dalej

Oprogramowanie AutoCAD Utility Design przeznaczone do projektowania sieci energetycznych w oparciu o model, jest rozwiązaniem łączącym projektowanie i dokumentowanie z możliwością wykonywania analiz.

Czytaj dalej

Fusion 360 to system CAD/CAM oparty na rozwiązaniu chmurowym. Stanowi jedno połączone narzędzie do modelowania, symulacji i produkcji.

Czytaj dalej

System przeznaczony do udostępniania danych GIS (interaktywnych map, projektów i danych geoprzestrzennych) za pomocą wewnętrznej sieci komputerowej, intranetu lub Internetu.

Czytaj dalej

Oprogramowanie przeznaczone do projektowania koncepcyjnego pozwala urbanistom, inżynierom GIS i kierownikom projektu w szybki sposób tworzyć, oceniać i porównywać trójwymiarowe, sugestywne propozycje projektów infrastruktury, w kontekście istniejącego środowiska naturalnego lub terenów zabudowanych.

Czytaj dalej

Inventor HSM to kompletny pakiet CAD/CAM pozwalający na zaprojektowanie i następnie wytworzenie zaprojektowanego detalu na obrabiarkach CNC.

Czytaj dalej

Autodesk Inventor LT zapewnia możliwości projektowania trójwymiarowego odpowiadające możliwościom programu Autodesk Inventor 3D CAD. Inventor LT to praktyczny i opłacalny sposób na wprowadzenie trójwymiarowego modelowania części do procedur kreślenia dwuwymiarowego.

Czytaj dalej

Autodesk Inventor to profesjonalny system CAD przeznaczony do projektowania 3D dla branży elektromaszynowej, który pozwala na stworzenie modelu 3D, a następnie wygenerowania na podstawie modelu rysunków złożeniowych, wykonawczych, eksplodujących, ofertowych, poglądowych i innych.

Czytaj dalej

Wraz z zakupem technologii Nei Nastran, użytkownicy Autodesk Inventor Professional zyskali dostęp do nowych analiz symulacyjnych. Autodesk Nastran in-CAD to narzędzie wbudowane bezpośrednio w program Inventor, dzięki czemu możliwa jest praca nad modelem i symulacja w jednym spójnym środowisku graficznym. Nastran jest świetnym uzupełnieniem modułu wytrzymałościowego w Inventor Professional, a użytkownicy mogą być pewni, że wyniki które otrzymają będą zgodne z rzeczywistością.

Czytaj dalej

Z programem Navisworks usprawnisz koordynację i komunikację. Program pozwala połączyć w jedną całość dane o projekcie, co ułatwia jego wszechstronną weryfikację. Pozwala on członkom zespołów wydajnie udostępniać, łączyć, przeglądać i dopracowywać szczegółowe trójwymiarowe modele projektowe w dowolnym rozmiarze i formacie. Stanowi tym samym podstawę przepływu zadań podczas tworzenia modelu informacji o budynku (BIM).

Czytaj dalej

Autodesk Product Design Collection to zestaw najważniejszych programów do projektowania produktowego i przemysłowego, pomocnych w kreowaniu nowej rzeczywistości, w bardzo przystępnej cenie.

Czytaj dalej

Autodesk ReCap pozwala na organizacją i obróbkę chmur punktów w większym zakresie niż było to do tej pory możliwe w programach AutoCAD czy Revit.

Czytaj dalej

Autodesk Revit LT to tańsza wersja Revit Architecture, która dostarcza architektom, narzędzi, które ułatwią rozpoczęcie pracy wykorzystującej potencjał BIM. Pozwala na efektywną pracę w środowisku 3D – zapewnia możliwości modelowania 3D i tworzenia dokładniejszych oraz lepszych projektów i dokumentacji.

Czytaj dalej

Robot Structural Analysis to zaawansowane oprogramowanie do analizy wytrzymałościowej, które umożliwia inżynierom budownictwa przeprowadzanie zaawansowanych analiz i symulacji dużych i skomplikowanych konstrukcji. Usprawnia przebieg procesu roboczego, umożliwiając inżynierom szybsze przeprowadzanie symulacji i analiz rozmaitych konstrukcji.

Czytaj dalej

Vault to oprogramowanie do zarządzania danymi. Ułatwia współpracę zespołów projektowych, inżynieryjnych i działów wytwarzania w zakresie ponownego zastosowania danych projektowych, a także współpracy oraz udostępniania informacji o cyfrowych prototypach.

Czytaj dalej

Vehicle Tracking pozwala sprawdzić trajektorię pojazdów, ocenić ruch pojazdów oraz oszacować potrzebne miejsce do bezpiecznego wykonania manewrów na skrzyżowaniach, placach, parkingach, garażach, itp.

Czytaj dalej

Autopath wspiera projektowanie dróg w zakresie obliczeń i wizualizacji trajektorii ruchu pojazdów, automatyzacji tworzenia krzywych koszowych, wysepek, zatok autobusowych na sytuacji, ułatwienia tworzenia i edycji linii trasowania, sprawdzania zgodności geometrii poziomej i pionowej z polskimi normami, generowania pasów ruchu i poszerzeń na łukach, kreskowania skarp, tworzenia arkuszy itp.

Czytaj dalej

Load more