Menu

Oznakowanie drogowe APLIKOM dla AutoCAD – nowa autorska aplikacja

Wszyscy, którzy na co dzień zajmują się inżynierią ruchu i projektują oznakowanie dróg i ulic docenią najnowszy pakiet narzędziowy Aplikomu dla programów: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D oraz AutoCAD Map 3D. 

 „Oznakowanie drogowe Aplikom” jest nakładką na programy AutoCAD, AutoCAD Civil 3D oraz AutoCAD Map 3D, która pozwala na umieszczanie znaków poziomych i pionowych bezpośrednio w projekcie. Umożliwia również generowanie zestawienia użytych znaków.Program zawiera rozbudowaną bibliotekę znaków oraz szereg dodatkowych narzędzi takich jak Kreator tablic drogowych czy biblioteka symboli.Wszystkie znaki pionowe i poziome zawarte w bibliotece programu zgodne są z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 3 lipca 2003 r.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Zobacz więcej informacji oraz filmy prezentujące narzędzie Oznakowanie drogowe APLIKOM.