Menu

Samouczki do programów Autodesk

Materiały szkoleniowe z serii „Mój pierwszy projekt” to tzw. samouczki, skierowane są głównie do użytkowników, którzy chcą poznać program przed zakupem lub chcą rozpocząć pracę z programem, dlatego zawarto w nich podstawowe, a zarazem najważniejsze ćwiczenia. 

Już dziś pobierz bezpłatne samouczki wraz z plikami ćwiczeniowymi do najpopularniejszych programów:

 • AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Plant 3D,
 • Autodesk Revit: LT, Architecture, Structure, MEP,
 • Autodesk Inventor,
 • a także pakietów Autodesk Product Design Suite oraz Autodesk Factory Design Suite.

Samouczek „Pierwszy Projekt w AutoCAD Civil 3D”

prowadzi użytkownika programu AutoCAD Civil 3D przez podstawy procesu projektowania od modelowania terenu z danych wejściowych, przez projektowanie drogi, obliczanie robót ziemnych i projektowanie infrastruktury podziemnej. „Mój pierwszy projekt” stworzony został z myślą o użytkownikach, którzy dopiero rozpoczynają pracę z programem. W związku z tym zawarto w nim proste przykłady, w których położono nacisk na przedstawienie podstawowych metod projektowania w programie, bez znajomości których nie można stworzyć projektu zaawansowanego. Podręcznik Pierwszy Projekt został opracowany z myślą o początkujących użytkownikach programu AutoCAD Civil 3D. Ćwiczenia zostały tak opracowane, aby zapoznać użytkownika z interfejsem programu i strukturą poleceń, ale również aby pokazać sposoby projektowania wybranych obiektów w programie AutoCAD Civil 3D.

[wpex more=”>> Zobacz spis treści” less=”Zwiń”]

Z uwagi na to, że program Civil 3D znajduje swoje zastosowanie w różnych rodzajach projektów, w podręczniku zawarto zróżnicowane ćwiczenia do zastosowania przez różnych projektantów w zależności od specjalizacji. Wszystkie ćwiczenia zawarte w podręczniku opracowane zostały w ten sposób, aby zaznajomić użytkownika programu ze sposobem projektowania w programie. Przykłady zawarte w podręczniku nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości programu i zawierają niekiedy pewne uproszczenia. Wynika to z założenia, że podręcznik ten ma jedynie wprowadzać do pracy z programem, a nie być studium wykonalności złożonych projektów. Zakres ćwiczeń obejmuje jedynie podstawową znajomość oprogramowania. Bardziej zaawansowane umiejętności możesz zdobyć korzystając z pomocy podręcznej programu, na szkoleniach w naszym Centrum Szkoleniowym Autodesk oraz dzięki wsparciu naszych inżynierów. Do wykonania ćwiczeń niezbędna jest podstawowa znajomość programu AutoCAD na poziomie kreślenia 2D.

Spis treści:

Wstęp

 1. Przygotowanie do pracy w AutoCAD Civil 3D
  • Interfejs programu
  • Obszar narzędzi
 2. Wymiana danych
  • Wymiana danych z branżą architektoniczną
  • Import punktów z plików tekstowych
 3. Modelowanie powierzchni 3D
  • Model terenu istniejącego
  • Dodawanie linii nieciągłości i obwiedni
 4. Projektowanie drogowe
  • Linie trasowania osi i krawędzi
  • Profil terenu i niweleta drogi
  • Modelowanie korytarza drogowego
  • Obliczenia robót ziemnych
  • Widoki przekrojów
  • Generowanie arkuszy
  • Dynamiczne zmiany projektu
 5. Projektowanie powierzchniowe
  • Modelowanie powierzchni parkingu
  • Modelowanie skarp do terenu
  • Obliczenia robót ziemnych
 6. Projektowanie sieci
  • Tworzenie sieci kanalizacji deszczowej
  • Tworzenie i edycja profilu sieci
  • Detekcja kolizji i zbliżenia
 7. Podsumowanie

[/wpex]
>> Pobierz samouczek

Samouczek „Pierwszy Projekt w AutoCAD Map 3D”

przeznaczony jest dla początkujących użytkowników programu AutoCAD Map 3D. Wszystkie ćwiczenia opracowane zostały w ten sposób, aby zaznajomić użytkownika ze sposobem pracy w programie AutoCAD Map 3D i wskazać narzędzia przydatne w codziennej pracy. W opracowaniu tym zawarto przykładowe ćwiczenia pokazujące możliwości programu AutoCAD Map 3D i sposób pracy z różnymi formatami danych. Zestaw ćwiczeń obejmuje swoim zakresem przejście od grafiki CAD do danych GIS, tak jak funkcjonalność programu AutoCAD Map 3D łączy CAD z GIS-em.
[wpex more=”>> Zobacz spis treści” less=”Zwiń”]

Spis treści:

 1. Interfejs programu AutoCAD Map 3D
 2. AutoCAD Map 3D w pracy projektanta
  1. Definicja układu współrzędnych dla pliku DWG
  2. Wstawianie obrazów rastrowych
  3. Import danych wektorowych
  4. Narzędzia do edycji geometrii
  5. Tworzenie topologii obiektów
  6. Edycja danych opisowych
  7. Zapis danych w mapach źródłowych
  8. Klasyfikacja obiektów
  9. Eksport obiektów do formatu GIS
 3. AutoCAD Map 3D i systemy GIS
  1. Odczyt danych GIS
  2. Stylizacja danych GIS
  3. Edycja elementów GIS na podstawie danych CAD
  4. Łączenie dodatkowych atrybutów z bazy danych
  5. Analizy
  6. Eksport danych GIS

[/wpex]
>> Pobierz samouczek

Samouczek Pierwszy Projekt w Revit LT”

to bezpłatne opracowanie mające ułatwić pierwsze kroki w programie Autodesk Revit LT, który pomoże stworzyć model niewielkiego budynku biurowego a równocześnie poznać zasady pracy w programie, jego funkcjonalność i narzędzia. Celem publikacji „Mój pierwszy projekt” jest dostarczenie podstawowej wiedzy, która ułatwi i zachęci do dalszej pracy z programem.
[wpex more=”>> Zobacz spis treści” less=”Zwiń”]

Spis treści:
1. Wygląd programu
2. Siatka konstrukcyjna.
3. Parter – ściany konstrukcyjne.
4. Parter – słupy konstrukcyjne.
5. Parter – ściany działowe.
6. Parter – podłoga na gruncie
7. Piętro I. – ściany, słupy i strop nad parterem
8. Piętro II. – ściany i słupy
9. Piętro II. – strop nad piętrem I
10. Piętro II. – stropodach i attyka nad piętrem I
11. Piętro II. – stropodach i attyka nad piętrem II
12. Schody
13. Fundamenty
14. Drzwi i okna
15. Pomieszczenia
16. Wymiarowanie
17. Zestawienia
18. Teren i otoczenie
19. Arkusze wydruku.
[/wpex]
>> Pobierz samouczek

SamouczekPierwszy Projekt w Revit Architecture”

pomoże rozpocząć pracę w programie lub poszerzyć wiedzę.  Przygotowany materiał pomoże stworzyć model niewielkiego budynku biurowego a równocześnie poznać zasady pracy w programie, jego funkcjonalność i narzędzia. Celem publikacji jest dostarczenie podstawowej wiedzy, która ułatwi i zachęci do dalszej pracy z programem.
[wpex more=”>> Zobacz spis treści” less=”Zwiń”]

Spis treści:
1. Wygląd programu i tworzenie projektu
2. Siatka konstrukcyjna
3. Parter – ściany konstrukcyjne
4. Parter – słupy konstrukcyjne
5. Parter – ściany działowe
6. Parter – podłoga na gruncie
7. Piętro I. – ściany, słupy i strop nad parterem
8. Piętro II. – ściany i słupy
9. Piętro II. – strop nad piętrem I
10. Piętro II. – stropodach i attyka nad piętrem I
11. Piętro II. – stropodach i attyka nad piętrem II
12. Schody i poręcze
13. Fundamenty
14. Drzwi i okna
15. Pomieszczenia
16. Wymiarowanie
17. Zestawienia
18. Teren i otoczenie
19. Rendering
20. Arkusze wydruku
[/wpex]
>> Pobierz samouczek

SamouczekPierwszy projekt w Revit Structure”

przeznaczony głównie dla tych, którzy chcieliby rozpocząć pracę w Revit Structure, ale nie do końca wiedzą od czego zacząć. Wybrane narzędzia użytkownik pozna w praktyce podczas wykonywania modelu hali stalowej ze stropem zespolonym. Cały proces tworzenia modelu został podzielony na etapy, z których każdy porusza odrębne zagadnienia i prezentuje inny zestaw narzędzi. Jako efekt ostateczny użytkownik otrzyma model dwu – nawowej hali o konstrukcji ramowej. Model tworzony będzie w oparciu o rzeczywistą dokumentację w formacie .DWG, którą udostępnił Pan Piotr Frosztęga z firmy ARCHKON Biuro Obsługi Inwestycji z Dębicy.
[wpex more=”>> Zobacz spis treści” less=”Zwiń”]

Spis treści:
1. Interfejs użytkownika
2. Tworzenie szablonu projektowego
3. Tworzenie nowego projektu/wczytywanie podkładu .DWG
4. Tworzenie siatki osi konstrukcyjnych
5. Tworzenie poziomów
6. Wstawianie słupów
7. Konstrukcja wsporcza stropu na poziomie +4,02
8. Strop na blasze trapezowej
9. Konstrukcja wsporcza dachu nad wysoką nawą
10. Wzmocnienia belek dachowych
11. Fundamenty
12. Tworzenie zestawień
13. Formatowanie zestawień
14. Filtry zestawień
15. Arkusze wydruku
16. Model analityczny
17. Skróty i kombinacje klawiszowe oraz legenda
[/wpex]
>> Pobierz samouczek

Samouczek „Pierwszy Projekt w Revit MEP”

jest podstawowym wprowadzeniem do obsługi programu Autodesk Revit MEP. Pozwala on zapoznać się z tymi funkcjami programu, które służą do rozpoczęcia projektowania instalacji mechanicznych, elektrycznych czy wodno-kanalizacyjnych. Instruktaż ten przeznaczony zarówno dla początkujących użytkowników programu, jak i dla osób rozważających zakup programu Revit MEP. Ze względu na szeroki zakres stosowania programu, ćwiczenia w nim zawarte zostały podzielone na branże projektowe: wentylacyjno-klimatyzacyjną, wodnokanalizacyjną, elektryczną, ogrzewnictwo i przeciwpożarową.
[wpex more=”>> Zobacz spis treści” less=”Zwiń”]

Spis treści
Część I – instalacja wentylacji i klimatyzacji
1. Otwórz nowy projekt w programie Autodesk® Revit® MEP
2. Zalinkuj podkład architektoniczny zaprojektowany w Revit Architecture
3. Wrysuj sufit podwieszany
4. Wyposaż pomieszczenie w nawiewniki
5. Zmień parametry nawiewnika
6. Wstaw i edytuj urządzenie typu VAV Box
7. Stwórz system transportu powietrza nawiewanego
8. Wygeneruj ścieżkę kanałów w sposób automatyczny
9. Zwymiaruj układ wentylacyjny
Część II – instalacja wodno-kanalizacyjna
1. Otwórz nowy projekt w programie Autodesk® Revit® MEP
2. Zalinkuj podkład architektoniczny zaprojektowany w Revit Architecture
3. Wyposaż pomieszczenia w umywalki
4. Stwórz system odprowadzenia do kanalizacji
5. Wygeneruj ścieżkę orurowania w sposób automatyczny
6. Zmiana szczegółowości wyświetlania projektu
Część III – instalacja elektryczna
1. Otwórz nowy projekt w programie Autodesk® Revit® MEP
2. Zalinkuj podkład architektoniczny zaprojektowany w Revit Architecture
3. Wrysuj sufit podwieszany
4. Wyposaż pomieszczenie w oprawy oświetleniowe
5. Zmień parametry oprawy oświetleniowej
6. Wstaw i edytuj właściwości panelu elektrycznego
7. Stwórz obwód elektryczny
8. Stwórz zestawienie dla panelu elektrycznego
Część IV – instalacja przeciwpożarowa
1. Otwórz nowy projekt w programie Autodesk® Revit® MEP
2. Zalinkuj podkład architektoniczny zaprojektowany w Revit Architecture
3. Wrysuj sufit podwieszany
4. Wyposaż pomieszczenie w zraszacze
5. Zmień parametry zraszacza
6. Stwórz system instalacji tryskaczowej suchej
7. Wygeneruj ścieżkę orurowania instalacji przeciwpożarowej w sposób automatyczny
Część V – instalacja ogrzewania
1. Otwórz nowy projekt w programie Autodesk® Revit® MEP
2. Zalinkuj podkład architektoniczny zaprojektowany w Revit Architecture
3. Wyposaż pomieszczenie w grzejniki
4. Wstaw i edytuj właściwości urządzenia typu Boiler
5. Stwórz system transportu wody gorącej
6. Wygeneruj ścieżkę orurowania w sposób automatyczny
7. Zmiana szczegółowości wyświetlania projektu
8. Zwymiaruj układ doprowadzenia wody gorącej

[/wpex]
>> Pobierz samouczek

Samouczek „Pierwszy Projekt w Autodesk Product Design Suite „

został przygotowany w taki sposób, aby przeprowadzić Cię przez podstawowe procesy projektowania trójwymiarowego wyrobów i pokazać jak pakiet oprogramowania Autodesk Product Design Suite może usprawnić procesy powstawania wyrobów. Podczas pracy nad niniejszym projektem zobaczysz jak dzięki modelowaniu 3D możesz szybko stworzyć i dopracować projekt swojego wyrobu i jednocześnie łatwo przygotować i modyfikować niezbędną dokumentację rysunkową. Ćwiczenia, przygotowane na potrzeby niniejszego pierwszego projektu, ilustrują kluczowe elementy procesu projektowania pojedynczych części oraz zespołów. Mamy nadzieję, że ten zbiór ćwiczeń pokaże korzyści zastosowania oprogramowania Autodesk Product Design Suite i możliwości usprawnienia procesu rozwijania wyrobów. Materiał zawiera podręcznik w postaci elektronicznej (PDF) oraz pliki niezbędne do wykonania ćwiczeń.

[wpex more=”>> Zobacz spis treści” less=”Zwiń”]
Spis treści:

 • Projektowanie koncepcyjne w programie AutoCAD Mechanical
 • Konstruowanie wyrobu w Autodesk Inventor
 • Konfiguracja projektu w Autodesk Inventor
 • Ćwiczenie: Z 2D do 3D
 • Ćwiczenie: Edycja modelu STEP, ponowne użycie posiadanej geometrii
 • Ćwiczenie: Symulacja i analiza projektowanego urządzenia
 • Ćwiczenie: Dokumentacja projektu
 • Prezentacja projektu
 • Ćwiczenie: Projektowanie koncepcyjne w programie Alias
 • Ćwiczenie: Zaawansowana wizualizacja i animacja w programie Autodesk 3ds Max Design

[/wpex]
>> Pobierz samouczek

Samouczek „Pierwszy Projekt w Autodesk Factory Design Suite”

Pierwszy Projekt prezentuje w formie ćwiczeń do samodzielnego wykonania, wybrane możliwości oprogramowania wchodzącego w skład pakietu Autodesk Factory Design Suite, w zakresie projektowania zakładów produkcyjnych. Materiał zawiera podręcznik w postaci elektronicznej (PDF), filmy instruktażowe oraz pliki niezbędne do wykonania ćwiczeń. Materiał szkoleniowy pozwala poznać unikalne narzędzia automatyzujące, optymalizujące i przyspieszające tworzenie tak złożonych projektów jakimi są zakłady produkcyjne. Jesteśmy przekonani, że oprogramowanie z linii Factory Design Suite doskonale sprawdzi się w codziennej pracy zespołów inżynierskich optymalizujących produkcję w istniejącym zakładzie czy projektujących całą fabrykę od podstaw.

[wpex more=”>> Zobacz spis treści” less=”Zwiń”]
Pierwszy projekt omawia następujące możliwości pakietu Factory Design Suite:

 • Projektowanie rozplanowania urządzeń produkcyjnych na planie 2D
  Dokończymy projektowanie rozmieszczenia urządzeń produkcyjnych oraz wyposażenia dodatkowego na planie 2D korzystając z biblioteki zasobów systemu.
 • Analiza przepływu materiałów i stopnia wykorzystania stacji produkcyjnych
  Korzystając z wyspecjalizowanej funkcjonalności oferującej zestaw mierników będziemy analizować różne położenie stacji produkcyjnych w ciągu technologicznym i wpływ lokalizacji stacji na całkowity czas przejścia materiału i długość drogi. Dokonamy modyfikacji parametrów roboczych stanowisk produkcyjnych w celu lepszego dopasowania obciążenia stanowisk do bieżących potrzeb.
 • Rozmieszczanie urządzeń produkcyjnych na planie 3D
  Mając przygotowany częściowo rozkład urządzeń produkcyjnych na planie 2D przejdziemy do środowiska projektowania 3D, aby kontynuować pracę na planie 3D. System automatycznie przekonwertuje użyte komponenty z biblioteki zasobów na modele 3D. Wstawimy modele 3D kolejnych urządzeń z biblioteki zasobów oraz z dowolnych plików CAD.
 • Rozszerzanie biblioteki zasobów 3D o własne urządzenia technologiczne
  Dodamy do biblioteki zasobów nowe urządzenie. Sprawdzimy, jak łatwo można samodzielnie rozszerzać posiadane zasoby biblioteczne.
 • Analiza całego projektu fabryki
  Skonsolidujemy dane projektowe pochodzące od różnych zespołów projektowych w jeden spójny model, wykonamy wirtualny spacer po cyfrowym modelu fabryki, dokonamy pomiarów i sprawdzimy występowanie kolizji.
 • Praca z danymi z pomiarów skanowaniem laserowym
  Wczytamy dane ze skaningu laserowego odzwierciedlające istniejącą fizycznie infrastrukturę modernizowanego zakładu produkcyjnego i sprawdzimy możliwość występowania kolizji pomiędzy danymi ze skaningu i planowaną lokalizacją nowych urządzeń.

[/wpex]
>> Pobierz samouczek

Samouczek „Pierwszy Projekt w Autodesk Inventor”

Zestaw oprogramowania, zawarty w pakiecie Autodesk Product Design Suite Ultimate, wspomaga cały proces opracowania wyrobów z tworzyw sztucznych, od fazy koncepcji poprzez fazę wzornictwa, wizualizacje, opracowanie inżynierskie konstrukcji wyrobu aż po opracowanie form wtryskowych do produkcji tego wyrobu. W niniejszym pierwszym projekcie skoncentrujemy się na aspekcie konstrukcji formy wtryskowej.

[wpex more=”>> Zobacz spis treści” less=”Zwiń”]

Najlepszym sposobem na zapoznanie się z nowym oprogramowaniem do projektowania form wtryskowych jest wykonanie przykładowego projektu w tym programie. W pierwszej części niniejszego podręcznika zajmiemy się tematem projektowania formy wtryskowej na podstawie gotowego modelu produkcyjnego wyrobu. W drugiej części podręcznika przedstawimy sposób wykonania modelu produkcyjnego, na podstawie modelu powierzchniowego dostarczonego z działu wzornictwa.

„Pierwszy Projekt” składający się podręcznika PDF i plików ćwiczeniowych, przedstawi konstruktorom form wtryskowych technikę prowadzenia projektów form wtryskowych w programie Autodesk Inventor Professional 2012, który jest elementem składowym pakietu Autodesk Product Design Suite 2012. Przedstawiony tutaj materiał ilustruje, na prostym przykładzie, kluczowe narzędzia programu, sposób realizacji typowego zadania oraz korzyści wynikające z pracy w programie Autodesk Inventor Professional 2012.

Zadanie postawione w niniejszym dokumencie może być z powodzeniem wykonane przez osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z programem Autodesk Inventor, jak i przez osoby dobrze znające program Autodesk Inventor.

Spis treści:

Część I. Pierwszy projekt formy wtryskowej w programie Autodesk Inventor Professional
– Wprowadzenie
– Design – konstrukcja – technologia
– Temat pierwszego projektu
– Instalacja programu oraz plików do wykonania pierwszego projektu formy wtryskowej
– Wymagania systemowe programu Autodesk Inventor Professional
– Instalacja wersji testowej oprogramowania Autodesk Inventor Professional
– Instalacja materiałów do wykonania pierwszego projektu formy wtryskowej
– Przygotowanie programu do pracy
Rozdział 1.1. Wprowadzenie do pracy z Autodesk Inventor Professional
– Aktywacja pliku defi nicji projektu formy wtryskowej
– Wycieczka po Autodesk Inventor Professional
Rozdział 1.2. Projektowanie gniazda formy wtryskowej
– Wybór szablonu do projektowania formy wtryskowej
– Wstawienie modelu wypraski
– Dopasowanie orientacji modelu wypraski względem kierunku otwierania
– Wybór tworzywa sztucznego
– Wyświetlenie karty z narzędziami do modelowania gniazda formy
– Określenie liczby i położenia punktów wtrysku tworzywa
– Ustalenie parametrów procesu wtrysku
– Określenie skurczu technologicznego wypraski
– Analiza wypełnienia części
– Ustalenie wymiarów gabarytowych wkładek formujących
– Zaślepianie otworów
– Tworzenie powierzchni podziału
– Utworzenie stempla i matrycy formy
Rozdział 1.3. Ustalenie liczby gniazd i utworzenie kanału wlewowego
– Ustalenie liczby i położenia gniazd w formie wielokrotnej
– Tworzenie szkicu kanału układu wlewowego
– Utworzenie kanału wlewowego
– Wstawianie przewężki
– Wstawienie zabieraka wlewka
Rozdział 1.4. Prowadzenie kanałów chłodzących we wkładkach formujących
– Prowadzenie głównych kanałów chłodzących
Rozdział 1.5. Projektowanie zespołu formy wtryskowej
– Dobór bazowego korpusu formy
– Utworzenie kieszeni na wkładki w płytach stemplowej i matrycowej
– Wstawienie wypychaczy
– Wstawienie tulei wlewowej
– Wstawienie pierścienia centrującego
– Wstawienie zamków bocznych
Rozdział 1.6. Uzupełnienie układu chłodzenia
– Tworzenie kanałów w płycie matrycowej
– Wstawienie pierścieni uszczelniających
– Wstawienie korków zaślepiających
– Wstawienie końcówek złączy do podłączenia węży
Rozdział 1.7. Połączenia gwintowe
– Tworzenie połączeń gwintowych
Rozdział 1.8. Kinematyka formy
– Sprawdzenie pozycji roboczych formy wtryskowej
Rozdział 1.9. Tworzenie dokumentacji rysunkowej formy
– Konfiguracja arkuszy rysunkowych
– Generowanie rysunków 2D
– Podsumowanie części I
Część II. Projektowanie obudowy głowicy skanującej
Rozdział 2.1. Od projektu designerskiego do modelu produkcyjnego
– Tworzenie koncepcji wzorniczej wyrobu
– Projektowanie powierzchniowego modelu 3D
– Wizualizacja wyrobu
– Model produkcyjny wyrobu
Rozdział 2.2. Zastosowanie modelu powierzchniowego z programu Autodesk Alias Design
– Wstawienie zestawu powierzchni Autodesk Alias do pliku części i zszycie
– Utworzenie bryły cienkościennej i wycięcie otworu na czytnik za pomocą powierzchni
Rozdział 2.3. Narzędzia do modelowania elementów konstrukcyjnych w częściach z tworzyw sztucznych
– Wyjście na przewód łączący skaner z aparatem USG
– Żebra wzmacniające i pozycjonujące czytnik skanera.
– Kominki do zamontowania płytki obwodu drukowanego
– Zaczepy zamków do montażu z drugą częścią obudowy
– Występ do precyzyjnego ustalenia położenia połówek obudowy względem siebie
– Podsumowanie części II
Część III. Oprogramowanie Autodesk Moldflow
– Pozycja technologii Autodesk Moldflow w procesie powstawania nowych produktów
– Procesowe zadania symulacji Moldflow (Adviser Design, Adviser Manufacturing, Adviser Advanced, Autodesk Moldflow Insight)
– Przykładowe analizy modelu obudowy głowicy skanera wykonane w oprogramowaniu Autodesk Moldflow

[/wpex]
>> Pobierz samouczek

Samouczek „Pierwszy Projekt w AutoCAD Plant 3D”

przedstawia zestaw prostych ćwiczeń, dających możliwość zorientowania się w podstawowych narzędziach tego programu. Dzięki temu użytkownik AutoCAD-a w kilkadziesiąt minut będzie mógł poznać program na tyle, żeby samodzielnie wykonać prostą instalację rurową, wspartą na konstrukcji stalowej wraz z dokumentacją płaską i rysunkami izometrycznymi zaprojektowanych rurociągów.

[wpex more=”>> Zobacz spis treści” less=”Zwiń”]
Spis treści.

 1. Wstęp
 2. Środowisko projektu
 3. Przestrzeń robocza w AutoCAD Plant 3D
 4. Modelowanie konstrukcji stalowych
 5. Projektowanie zbiorników i urządzeń
 6. Projektowanie rurociągów
 7. Tworzenie dokumentacji płaskiej
 8. Tworzenie izometrycznych rysunków rurociągów
 9. Zarządzanie danymi projektu

[/wpex]
>> Pobierz samouczek

  Wypełnij formularz i otrzymaj bezpłatne samouczki na email.

  Moje imię:
  Mój e-mail, na który chcę otrzymać samouczki:
  Firma (opcjonalnie)
  Głównie działam w branży:
  W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


  Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO