Menu

Poznań na BIM

W związku z planowanym wdrożeniem przez Poznań technologii BIM w zakresie realizacji inwestycji miejskich w poniedziałek 1 lutego 2016 roku na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania odbyła się prezentacja na temat „Technologii BIM (Building Information Modelling) i możliwości jej wykorzystania w Poznaniu”.

Na posiedzeniu prezentacje przedstawili specjaliści BIM, ze Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa, Komisji ds. Nowych Technologii przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Politechniki Poznańskiej. Przedstawili nie tylko idee BIM, ale i możliwości jej wykorzystania m.in. dla poprawy bezpieczeństwa i terminowości realizowanych inwestycji, kontroli harmonogramów i kosztorysów inwestycji i zwiększenia transparentności inwestycji. Przytaczane były liczne przykłady z krajów Europejskich, w których BIM z sukcesem jest wykorzystywany od kilku lat, a wyniki finansowe i terminowe potwierdzają celowość wykorzystania tej technologii. Wspomniano również o pracach na poziomie legislacyjnym, przygotowaniu norm dotyczących BIM przez ISO (International Standard Organization), CEN (European Committee for Standardization) i planów PKN (Polskiego Komitetu Normalizacji).

Prezentacje wykazały, że nadchodzi rewolucja technologiczna w polskim budownictwie. Aby być na to przygotowanym, należy rozpocząć pracę nad projektami pilotażowymi, przygotować procedury i przeszkolić zespoły ludzi, którzy będą brali udział w procesie budowlanym opartym o BIM. Wśród nich znajdą się przedstawiciele inwestora publicznego ze strony zamawiającego i nadzoru, działających w interdyscyplinarnych zespołach architektów, projektanci, planiści, kosztorysanci, wykonawcy, a zwłaszcza zarządcy obiektów nowo – wznoszonych (…).

Pokazano także możliwości wykorzystania technologii BIM do zarządzania obiektem i przygotowywania aplikacji interaktywnych w technologii wirtualnej rzeczywistości w połączeniu z modelami BIM, wykorzystywanych przez służby Straży Pożarnej, Policji, zespoły ratowników i oddziały ochrony, bezpieczeństwa i anty-terrorystyczne.

Po prezentacji pojawiło się wiele pytań ze strony uczestników, które świadczyły o zainteresowaniu tą technologią i potencjalnymi możliwościami wykorzystania jej w procesach inwestycyjnych Miasta Poznania. W dyskusji członkowie Komisji Rady Miasta Poznania podnosili także konieczność dostosowania technologii do lokalnych warunków inwestycji publicznych w Polsce, w tym zwłaszcza etapu przetargu publicznego.

Warto przypomnieć, iż aspekt prawny dotyczący zamówień publicznych był omawiany na konferencji zorganizowanej 5 grudnia przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. – Prawnicy urzędu przedstawili wówczas dość długą i ciekawą prezentację, wykazali w niej na podstawie, których paragrafów ustawy o zamówieniach publicznych można lub nawet należy je stosować.

Już w nieodległej przyszłości korzystać będziemy z modeli cyfrowych nie tylko budynków, obiektów infrastruktury, ale ulic, dzielnic i miast.

źródło: http://www.bim.put.poznan.pl