Menu

Pracownia Usług Inwestycyjnych INWESTUS

attachmentFile (11)Niniejszym listem referencyjnym pragniemy wyrazić nasze zadowolenie ze współpracy z firmą Aplikom Sp. z o.o. Poza pełnieniem funkcji dealera oprogramowania Autodesk i sprzętu komputerowego, Aplikom zapewnia serwis i prowadzi szkolenia podnoszące umiejętności posługiwania się programem.

Kompleksowa oferta na oprogramowanie i doradztwo techniczne przed zakupem, ułatwiło nam wybór optymalnego narzędzia pracy, jakim się stało oprogramowanie AutoCAD Revit Architecture Suite 2012.

Polecamy współpracę z firmą Aplikom Sp. z o.o. Firma rzetelnie wywiązuje się ze złożonych zamówień, pracownicy Aplikom zapewniają nam stałą opiekę handlową i służą pomocą techniczną gwarantującą najlepsze wykorzystanie oprogramowania.

Bogdan Dublicki
Pracownia Usług Inwestycyjnych INWESTUS
Zgierz
2011-06-09