Menu

Przetwarzanie dokumentacji – Centrum Dokumentacji Inżynierskiej

Rodzaje usług, które oferujemy:

 • Skanowanie – przeniesienie dokumentacji papierowej do postaci elektronicznego obrazu.
 • Kalibracja dokumentacji – proces pozwalający przywrócić wymiary zeskanowanego dokumentu do oryginalnych wymiarów rysunku, zgodnych z dokumentem papierowym.
 • Kalibracja pozwala na przekształcenie zwykłego zeskanowanego obrazu na pełnowartościowy rysunek techniczny lub mapę przy pomocy odpowiedniego oprogramowania
 • Czyszczenie dokumentacji – usługa czyszczenia dokumentacji złożona jest z procesu filtracji (czyszczenie zabrudzeń i zanieczyszczeń) oraz ręcznej poprawy czytelności linii i tekstów.
 • Wektoryzacja – to usługa wykonywana na dokumencie rastrowym, umożliwiająca przeniesienie rysunku technicznego lub mapy z postaci grafiki rastrowej (opisanej przez piksele) do postaci wektorowej (opisanej jako punkty w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych x,y). Postać taka jest w pełni edytowalna, zapisana w formacie np. *.dwg.
 • Wydruk wielkoformatowy (plotowanie) – usługa umożliwia dokonanie wydruku dokumentacji technicznej, mapowej i graficznej do postaci wielkoformatowej (od A3 do A0).

Proces realizacji wszystkich usług przetwarzania dokumentacji może być monitorowany bezpośrednio przez zlecającego usługę, poprzez dedykowany portal internetowy.

Dlaczego warto u nas zrealizować usługi przetwarzania dokumentacji?

 • Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie przetwarzania dokumentacji
 • Zatrudniamy zespół ekspertów z zakresu projektowania, zarządzania i przetwarzania dokumentacji CAD/GIS – którzy również służą pomocą i doświadczeniem podczas realizacji usług
 • Nie musisz dysponować sprzętem (skaner wielkoformatowy, ploter), wiedzą lub specjalistycznym oprogramowaniem do wykonania zaplanowanych prac
 • Możesz zamówić kompleksowe przetworzenie dokumentacji w jednej firmie: przekazaną nam dokumentację papierową możesz otrzymać nawet w postaci edytowalnej *DWG; z możliwością jej późniejszego wydruku
 • Możesz zrealizować tylko poszczególne etapy przetwarzania dokumentacji
 • Masz możliwość monitorowania na bieżąco postępów wykonania zleconych prac
 • Przed zamówieniem możesz samodzielnie obliczyć koszt wykonania wybranej usługi – korzystając z naszego portalu
 • Wszystkie prace powadzimy z zachowaniem polityki jakości.

Odbiorcami naszych usług są: biura architektoniczne, architekci, biura projektowe, projektanci, działy remontowe, utrzymania ruchu (UDT), archiwa firmowe, biura geodezyjne, geodeci, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, administracja i urzędy, zarządcy (gestorzy) sieci.