Menu

Quadri

Quadri-Logo_transp-450px

Serwer BIM
Standaryzacja i ujednolicony przepływ informacji w całym cyklu życia projektu.

Dobra znajomość oprogramowania do projektowania przede wszystkim umożliwia inżynierom sprawne modelowanie oraz produkowanie dokumentacji. Jednak nie mniej ważna i zajmująca coraz więcej czasu, staje się część prac bezpośrednio niezwiązana z projektowaniem. Koordynacja, współdzielenie danych (również na budowie), gromadzenie informacji i zarządzanie repozytorium - wszystko w środowisku wielu formatów plików i standardów pracy.
Jak sprostać takim wyzwaniom?

Arkance_Aplikom PL_białe_250px.jpg

Trimble Quadri jest odpowiedzią na wymagania związane z zarządzaniem modelami i koordynacją projektów infrastrukturalnych. Jest to narządzie które pozwala na unifikację standardów pracy na modelach BIM (niezależnie od systemu do projektowania), co rewolucjonizuje współpracę  na etapie projektowym jak i wykonawczym. Quadri jako rozwiązanie serwerowe zrywa z tradycyjnym podejściem do koordynacji międzybranżowej opartej na wymianie plików. Architektura systemu pozwala na współpracę „współbieżną” – każdy ma jednoczesny dostęp do centralnego modelu koordynacyjnego, który jest aktualizowany w czasie „rzeczywistym” (tzw. BIM Level 3). Każda z osób uczestniczących w tworzeniu modelu, sama decyduje, kiedy oraz jakie dane chce udostępnić. Ogranicza to chaos komunikacyjny przy zachowaniu spójnej struktury wymiany informacji. Dodatkowo importując, czy też wysyłając dane opieramy się o reguły konwersji, tzw. „FCR”. Jest to największa zaleta rozwiązania – sami mamy kontrolę jakie parametry oraz jakie części naszego modelu trafiają do centralnej bazy danych. Dodatkowo importując dane z różnych źródeł (urządzeń geodezyjnych, maszyn budowlanych itp.) możemy je standaryzować, zmienić np. nazewnictwo (oraz inne parametry) zgodnie z wymaganiami zamawiającego,  a na koniec wyeksportować jeden, zunifikowany plik (np. IFC, LandXML), który może posłużyć jako produkt końcowy

Connected Construction _INTERNATIONAL.pn

Koniec z problemem koordynacji w infrastrukturze.

Kontrola inwestycji od projektu do utrzymania

Trimble Quadri

Możliwości współpracy w Trimble Quadri są nieograniczone. Rozwiązanie opiera się na połączeniach (tzw. „Connector”), które bezpośrednio pobierają dane z oprogramowania do projektowania do środowiska koordynacji, z uwzględnieniem geodezyjnych układów współrzędnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tracimy czas na generowanie plików w różnych standardach oraz nie gubimy danych w trakcie procesu importu/exportu.

Co warte podkreślenia Quadri uniezależnia nas od oprogramowania do projektowania. Dzięki Quadri zespół projektowy może w ten sam sposób prowadzić koordynacje niezależnie od oprogramowania podwykonawców, partnerów czy inwestorów.

Quadri Connectors_600x600

Trimble Quadri posiada bezpośrednie połączenie z:

Trimble Tekla

Trimble Novapoint

Trimble Business Center

Trimble Connect

Trimble Sketchup

Autodesk Civil 3D

Autodesk Revit

Bentley OpenRoads

Bentley Projectwise

Rhino and Grasshopper

tekla_35px
Novapoint_35px
BusinessCentre_35px
TrimbleConnect_35px
SU_FullColor_35px
Civil3d_35px
Revit_35px
OpenRoads_35px
ProjectWisse_35px
rhino2_35px

Oprócz bezpośrednich połączeń z różnymi systemami, Trimble Quadri pozwala również na współdzielenie informacji w oparciu o podejście klasyczne (przy pomocy plików):

 • import DGN (wsparcie dla starszych wersji oprogramowania Bentley)
 • import DWG (wsparcie oprogramowania CAD, jak Autocad czy innych)
 • import chmur punktów (las/laz/txt/xyz/plf/plfh5);
 • import danych o odwiertach (csv/txt/xyz);
 • import danych z systemów sterowania maszyn (ttm/xml);
 • import danych z formatów otwartych (itf/kof/xml/ifc);
 • połączenie z serwerami WMS/WMTS;
 • połączenie z plikami zawierającymi ortofotomapę.
QUADRI_vision_700px
aaa

Informacje zagregowane w bazie danych Quadri nie stanowią zamkniętego środowiska – wszystkie dane można swobodnie współdzielić i przesyłać dalej. Obsługiwane formaty danych to:

 • eksport danych do darmowej przeglądarki bazy danych Quadri;
 • eksport danych do wielu różnych formatów (gml/ifc/itf/kof/landxml/leica/skp/ttm/ dwg/kml/pdf3D/dgn);
 • eksport danych do systemu rozszerzonej rzeczywistości SiteVision;
 • Eksport danych do systemów mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality): : Trimble XR10 Hololens 2.

Koniec z problemem koordynacji w infrastrukturze.

Kontrola inwestycji od projektu do utrzymania

Trimble Quadri

ServerBIMdlaInfrastruktury

Trimble Quadri to środowisko wymiany informacji wszystkich grup interesariuszy inwestycji.
Sprawdź jak szeroki wachlarz możliwości przynosi realną wartość każdej z nich.

 • Inwestor

  Trimble Quadri dla INWESTORÓW zarządzających projektami:

  • infrastruktury kolejowej;
  • infrastruktury drogowej;
  • infrastruktury lotniczej;
  • hubów komunikacyjnych (projekty interdyscyplinarne);
  • sieci transportowych (gazowe, elektryczne i inne);
  • infrastruktury wodnej (drogi i regulacje cieków wodnych);
  • modelowania miast i terenów zurbanizowanych.
 • Korzyści dla inwestorów

  • uniezależnienie od dostawców oprogramowania do projektowania (obsługa wielu formatów danych)
  • standaryzacja nazewnictwa elementów/parametrów modelu (Feature Conversion Rules)
  • repozytorium modeli (MMS) jako integralna część środowiska CDE
  • komunikacja prowadzona bezpośrednio na modelach (narady techniczne, konsultacje)
  • dostęp do informacji projektowej za pomocą uproszczonego interfejsu dedykowanego dla inwestorów
  • konsultacje społeczne na modelach
  • automatyzacja procesów
  • ograniczenie ryzyk nieterminowej realizacji projektu (ograniczenie kolizji, spójny i przejrzysty system komunikacji)
 • Projektant

  Trimble Quadri dla PROJEKTANTÓW obsługujących projekty:

  • infrastruktury kolejowej;
  • infrastruktury drogowej;
  • sieci transportowych (gazowych, elektrycznych i innych);
  • infrastruktury wodnej (drogowej i regulacji cieków wodnych);
  • inne „liniowe”.
 • Korzyści dla projektantów:

  • uniezależnienie od dostawców oprogramowania do projektowania;
  • eliminacja problemów technicznych (związanych z różnymi formatami danych);
  • eliminacja problemów związanych z brakiem wydajności oprogramowania (model Quadri działa płynnie niezależnie od wielkości projektu);
  • ograniczenie ilości błędów projektowych związanych z brakiem koordynacji;
  • spójny produkt końcowy dla zmawiającego (w postaci kompletnego, ujednoliconego modelu);
  • komunikacja prowadzona bezpośrednio na modelach;
  • możliwość udostępnienia (eksportowania) danych w różnych formatach otwartych;
  • ułatwienie standaryzacji pracy projektowej;
  • uniezależnienie się od „przeglądarkowych” rozwiązań koordynacyjnych;
  • możliwość pracy grupowej na jednym obiekcie liniowym;
 • Wykonawca

  Trimble Quadri dla WYKONAWCÓW realizujących projekty:

  • infrastruktury kolejowej;
  • infrastruktury drogowej;
  • sieci transportowych (gazowych, elektrycznych i innych);
  • infrastruktury wodnej (drogi i regulacje cieków wodnych).
 • Korzyści dla wykonawców

  • uniezależnienie od dostawców oprogramowania do projektowania (obsługa wielu formatów danych);
  • ograniczenie ryzyk związanych z pracami ziemnymi (eksportowanie zawsze aktualnego modelu do systemów sterowania maszyn);
  • monitorowanie zaawansowania prac na podstawie danych powrotnych z systemów sterowania maszyn;
  • prowadzenie wstępnego raportowania aktualnego postępu prac ziemnych na podstawie danych pochodzących z pomiarów w terenie (np. „DTM z dronów”);
  • ustanowienie jednego, spójnego źródła danych do narzędzi geodezyjnych, harmonogramowania, przedmiarowania, narzędzi VR/AR/MR;
  • ustanowienie jednego, spójnego środowiska dla całej firmy, uniezależnionego od dostawcy modeli projektowych;

Koniec z problemem koordynacji w infrastrukturze.

Kontrola inwestycji od projektu do utrzymania

Trimble Quadri

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 22 201 36 01

info.pl@arkance-systems.com

lub wypełnij formularz, oddzwonimy

  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy
  Telefon
  Adres e-mail
  W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


  Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO