Menu

Prosty dostęp do informacji i danych – firmowe archiwum map w EnergiaPRO

Dzięki archiwum użytkownik dostaje szybką informację na temat przebiegu sieci. Informacje zebrane są w jednym miejscu, a obsługa archiwum jest bardzo prosta – mapy dostępne są w przeglądarce internetowej. Archiwum map i informacji jest tak zaprojektowane, by zebrane dane można było wykorzystać również w innych systemach, np. paszportyzacji sieci, systemach zarządzania majątkiem.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

W wielu przypadkach informacje na temat sieci są rozproszone w wielu miejscach lub niedostępne. Utrudnia to lub całkowicie blokuje prace nad budową modelu sieci i poprawnym funkcjonowaniem obiektów. Budowa archiwum map i informacji daje nowe możliwości.
Zebranie danych w jednym miejscu, udostępnienie w prosty sposób zainteresowanym użytkownikom decyduje o przewadze konkurencyjnej zakładu. W ten sposób można rozpocząć budowę modelu sieci elektroenergetycznej.

Zebrane dane stanowią najcenniejszy element archiwum. System objął dane przestrzenne
(pomiary geodezyjne, mapy, rastry, ewidencję gruntów, zdjęcia) oraz dane tekstowe (dokumentację techniczną, schematy sieci, bazy danych). W skład oddziału w Jeleniej Górze wchodzą 3 rejony energetyczne: Jelenia Góra, Lubań oraz Bolesławiec.

Dla rejonu Jelenia Góra informacje o sieci były już wprowadzone, prace nad budową archiwum mapowego obejmowały dwa pozostałe rejony.W sumie archiwum zawiera ponad 6 000 map zasadniczych, pochodnych oraz obiekty sieci średniego i wysokiego napięcia (linie, słupy, odłączniki, mufy, …).

W trosce o jakość

Podczas realizacji projektu niezwykle ważna jest stała komunikacja z klientem oraz dbałość o
jakość wykonywanych prac. W trakcie budowy intranetowego archiwum map informacje były przekazywane dwukierunkowo, przebieg prac można było monitorować on-line i zgłaszać uwagi przez internet.

Dzięki dobrej współpracy powstał system odpowiadający potrzebom i otwarty na nowe
funkcjonalności. Stale rośnie grono jego użytkowników – na bieżąco dane użytkowane są
przez rejony dystrybucji, wydziały rozwoju, eksploatacji, jednostki usług specjalistycznych,
pogotowia energetyczne (lokalizacja obiektów, schematy, dane techniczne).

Korzyści z intranetowego archiwum map i informacji:

  1. szybka informacja od ręki
  2. cenne dane w jednym miejscu
  3. nowe możliwości rozwoju – budowa modelu sieci
  4. prosty dostęp dla wielu użytkowników

Wdrożenie systemu w przedsiębiorstwie udowadnia, że jest to bardzo skuteczne narzędzie,
które umożliwia przyspieszenie procesu planowania, podejmowania decyzji, kontrolę
prowadzonych inwestycji, planowanie remontów, lokalizację uszkodzeń i awarii. Tak
zbudowany system pozwala na bieżące wprowadzanie zmian, nadąża za zmianami w
infrastrukturze.