Menu

Referencje

Wysoką jakość naszego doradztwa oraz usług potwierdzają liczne referencje oraz wyniki badań satysfakcji klientów. Jednak najważniejszym dowodem uznania są dla nas nasi stali klienci.

…zostaliśmy objęci pakietem wsparcia Platinum, który oferuje nam priorytetowy czas reakcji na zgłoszenie problemu, nielimitowaną ilość reakcji serwisowych poza „helpdesk”, oraz pomoc dedykowanego inżyniera.

Czytaj dalej

Jednocześnie firma Aplikom objęła nas pakietem wsparcia na poziomie Platinum, który daje szerokie spektrum pomocy technicznej oraz merytorycznej.
Wiedza i doświadczenie inżynierów z Aplikom pomaga nam lepiej wykorzystać możliwości używanych narzędzi w takich obszarach jak Sheetmetal czy parametryzacja.

Czytaj dalej

Zrealizowany kurs charakteryzował się należytą starannością i profesjonalizmem. Prowadzący zajęcia wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, popartym posiadanym doświadczeniem zawodowym.

Czytaj dalej

Pragniemy serdecznie podziękować za przeprowadzenie profesjonalnego audytu i dopasowanie oprogramowania inżynierskiego do naszych potrzeb. Dzięki fachowcom z Aplikom wdrożyliśmy licencje czasowe aplikacji AutoCAD LT oraz AutoCAD Civil 3D, a także pakiety Autodesk Infrastructure Design Suite Premium.

Czytaj dalej

Firma Aplikom z siedzibą w Łodzi doradziła i dostarczyła narzędzia spełniające nasze oczekiwania oraz zapewniła pomoc w instalacji i uruchomieniu zakupionego oprogramowania.

Czytaj dalej

Wysoka jakość oprogramowania w połączeniu z profesjonalizmem, wiedzą oraz daleko idącym zaangażowaniem ze strony pracowników firmy APLIKOM (którym składam serdeczne podziękowania) – zarówno na etapie wyboru oprogramowania, jak również jego wdrożenia w naszej firmie – przyczyniły się do znacznego uproszczenia i przyspieszenia procesu projektowania.

Czytaj dalej

W ramach szkoleń firma Aplikom zapewniła niezbędne materiały, które w czytelny i jasny sposób pozwoliły na późniejsze utrwalenie zdobytej wiedzy.

Czytaj dalej

Wykonawca w sposób czynny współpracował z Zamawiającym oraz szybko i skutecznie reagował na zalecenia i sugestie dotyczące wykonywanych prac.

Czytaj dalej

Zaświadczamy, że wykonawca jest solidnym i rzetelnym partnerem posiadającym duże doświadczenie i wiedzę merytoryczną z obszaru rozwiązań GIS.

Czytaj dalej

Polecam firmę Aplikom Sp. z o.o. jako profesjonalnego partnera w realizacji projektów informatycznych z zakresu wdrażania oprogramowania inżynierskiego.

Czytaj dalej

Firma Aplikom Sp. z o.o. doradziła w wyborze i dostarczyła oprogramowanie edukacyjne Autodesk.
Dostawa została wykonana terminowo. (…) Polecam firmę Aplikom Sp. z o.o. do nawiązywania współpracy.

Czytaj dalej

Firma Aplikom Sp. z o.o. dostarczyła pakiet edukacyjny Autodesk Building Design Suite Ultimate 2014 z subskrypcją. Firma odznacza się profesjonalnym podejściem do klienta i jego potrzeb. (…) Polecam firmę Aplikom Sp. z o.o. do nawiązywania współpracy.

Czytaj dalej

Wdrożenie odbyło się szybko i sprawnie, a z samego rozwiązania jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ ułatwiło i znacząco przyspieszyło ono procesy projektowania infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej

Firma Aplikom brała udział w wykonaniu prac informatycznych na potrzeby realizacji wdrożenia Systemu Zarządzania Majątkiem w PERN „Przyjaźń” SA.

Czytaj dalej

Firma Aplikom brała udział w wykonaniu prac informatycznych związanych z budową i wdrożeniem Systemu Ewidencji i Oceny Zagrożeń.

Czytaj dalej

Aplikom zrealizował projekt kompleksowego wdrożenia, którego celem było podniesienie efektywności pracy naszych inżynierów-projektantów.

Czytaj dalej

Gdyby nie wiedza oraz doświadczenie specjalistów z firmy Aplikom, nie udałoby się nam, tak szybko i sprawnie przesiąść się na technologię CAD 3D.

Czytaj dalej

Aplikom przeprowadził dla nas dedykowane konsultacje doradczo-szkoleniowe, dzięki którym mogliśmy podjąć świadomą decyzję o zakupie prezentowanego oprogramowania, które z powodzeniem używane jest w naszej firmie.

Czytaj dalej

Dedykowane, przygotowane pod nasze potrzeby i na naszych plikach projektowych, szkolenie pozwoliło jeszcze efektywniej wykorzystywać oprogramowanie Autodesk.

Czytaj dalej

Firma Aplikom Sp. z o.o. (…) dostarczyła oprogramowanie edukacyjne Autodesk (…). Dostawa została wykonana terminowo. Zadanie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy.

Czytaj dalej

Load more