Menu

Referencje

Wysoką jakość naszego doradztwa oraz usług potwierdzają liczne referencje oraz wyniki badań satysfakcji klientów. Jednak najważniejszym dowodem uznania są dla nas nasi stali klienci.

Firma Aplikom (…) odznacza się profesjonalnym podejściem do klienta i jego potrzeb, zaś pracownicy stanowią grupę szczerych profesjonalistów, elastycznych w stosunku do kontrahentów.

Czytaj dalej

Firma Aplikom Sp. z o.o. w ramach przetargu (…) dostarczyła 30 stacji graficznych firmy HP wraz z monitorami. Dostawa wykonana została terminowo, a dostarczony sprzęt odpowiadał wymaganiom nałożonym przez Zamawiającego oraz był wolny od wad.

Czytaj dalej

Firma Aplikom przeprowadziła przygotowane szkolenie z tematów, które nie mieszczą się standardowym zakresie. Konsultacje techniczne były przeprowadzone bardzo rzeczowo.

Czytaj dalej

Polecamy firmę APLIKOM jako audytora programów Autodesk. Przeprowadzany u nas cyklicznie audyt umożliwia lepsze dopasowanie narzędzi CAD do wymagań poszczególnych stanowisk pracy.

Czytaj dalej

Oprogramowanie oraz profesjonalną obsługę mogę rekomendować wszystkim tym, którzy szukają bardzo dobrych systemów projektowych oraz miłych i kompetentnych partnerów w biznesie.

Czytaj dalej

Serdecznie dziękuję za niespotykane zaangażowanie i chęć pomocy. Gratuluję firmie Aplikom tak oddanych i profesjonalnych pracowników i życzę dalszych sukcesów.

Czytaj dalej

Aplikom zapewnił nam kompleksowe wdrożenie oprogramowania Inventor i (…) profesjonalne wsparcie techniczne.

Czytaj dalej

Aplikom zapewnia serwis i prowadzi szkolenia podnoszące umiejętności posługiwania się programem. (…) Doradztwo techniczne przed zakupem, ułatwiło nam wybór optymalnego narzędzia pracy.

Czytaj dalej

Wieloletnia współpraca zaowocowała dostarczeniem naszej firmie oprogramowania Autodesk, we wszystkich branżach w jakich działamy. Dzięki fachowej obsłudze pracowników Aplikom, możemy wydajnie pracować na zakupionym oprogramowaniu (…).

Czytaj dalej

Możemy polecić Aplikom jako partnera godnego zaufania. (…) Mamy nadzieję, że współpraca będzie nadal się rozwijać ku obustronnej satysfakcji.

Czytaj dalej

Aplikom jako profesjonalny dostawca rozwiązań z dziedziny CAD zapewnia kompleksową ofertę na oprogramowanie, sprzęt i szkolenia, co pozwoliło nam wybrać najlepszą opcję.

Czytaj dalej

Firma Aplikom jest godna polecenia ze względu na: wysoką jakość obsługi, terminowość i jakość dostawy, wysoki poziom wiedzy i umiejętności pracowników, solidność i rzetelność.

Czytaj dalej

Firma APLIKOM zaoferowała najkorzystniejszą cenę zamawianego przez nas sprzętu i zapewniła terminową realizację zamówienia. Pracownicy firmy APLIKOM zamontowali sprzęt, sprawdzili jego działanie a także przeprowadzili szkolenie z zakresu działania tablic multimedialnych.

Czytaj dalej

Usługa została wykonana należycie, rzeczowo, zgodnie z przedstawioną specyfikacją przetargową.

Czytaj dalej

Firma odznacza się profesjonalnym podejściem do klienta i jego potrzeb, zaś pracownicy stanowią grupę szczerych profesjonalistów, elastycznych w stosunku do kontrahentów. Postawa taka jest naprawdę godna wyróżnienia i propagowania.

Czytaj dalej

Dostawa wykonana została terminowo, a dostarczony sprzęt odpowiadał wymaganiom nałożonym przez Zamawiającego oraz był wolny od wad. Zadanie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy, z należytą starannością.

Czytaj dalej

Szkolenie w siedzibie firmy było krótkie, ale bardzo bogate w treści. Pan Robert wyjawił mi podstawowe zasady działania programu. Kupiłem również doskonałe („krok po kroku”), opracowane przez p. Roberta materiały szkoleniowe.

Czytaj dalej

Dostawa wykonana została terminowo, a dostarczony sprzęt odpowiadał wymaganiom nałożonym przez Zamawiającego oraz był wolny od wad. Zadanie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy, z należytą starannością.

Czytaj dalej

Niniejszym informuję, że firma Aplikom (…) dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła: 10 zestawów tablic interaktywnych,10 szt. projektorów, 10 zestawów komputerów, 100 szt. tabletów interaktywnych, 120 szt. pilotów Interwrite (…).

Czytaj dalej

Firma rzetelnie wywiązuje się ze składanych zamówień i zapewnia profesjonalną pomoc techniczną.

Czytaj dalej

Load more