Menu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

attachmentFileFirma Aplikom przeprowadziła przygotowane szkolenie z tematów, które nie mieszczą się standardowym zakresie. Szkolenie obejmowało m.in.:
transformację map między państwowymi układami współrzędnych geodezyjnych,
naukę łączenia z danymi udostępnianymi przez portale GIS,
tworzenie podzespołów 2 własnymi materiałami í kodami,
filtrowanie zawartości projektowych i obsługę przeźroczystości plików,
tworzenie widoków przestrzennych i planarnych, .
zaawansowaną pracę z odnośnikami zewnętrznymi i plikami rastrowymi,
modyfikację kolejności wyświetlania obiektów wektorowych i rastrowych.
Konsultacje techniczne były przeprowadzone bardzo rzeczowo i ukierunkowane na
znalezienie nie tyle samego rozwiązania problemu, co wypracowania procedury
postępowania podczas niestandardowych, problematycznych zagadnień projektowych oraz zarządzania dużą ilością informacji w projektach.

Prowadzący w sposób profesjonalny i bardzo przystępny odpowiadał na zadawane
dodatkowe pytania wyjaśniając wszelkie zagadnienia.

Andrzej Majewski
Wiceprezes Zarządu
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Sosnowiec
2012-02-24