Menu

Większa produktywność
w projektowaniu blach.

Połącz CAD z CAM

Rozwiązania oprogramowania SPI obejmują proces obróbki blachy na etapie produkcji. Koncentrują się na precyzyjnym przetwarzaniu obliczonym na podstawie używanych maszyn, narzędzi i procesów. Klienci potwierdzają oszczędność czasu nawet do 90% na konstrukcji, przygotowaniu ważnych części i obsłudze elementów z powierzchniami swobodnymi. Wielu klientów na całym świecie korzysta z rozwiązań SPI, ponieważ mogą polegać na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach SPI w dziedzinie blach. Rozwiązania SheetMetal firmy SPI ulepszają podstawowy system, dodając decydujące, wypróbowane i przetestowane funkcje - szczególnie w odniesieniu do zamkniętego łańcucha procesów i transferu cyfrowego do odpowiedniego systemu programowania NC.

SPI SheetMetal Inventor
SPI SheetMetal Inventor jest w pełni zintegrowany z obecnym oprogramowaniem Autodesk Inventor i umożliwia precyzyjne rozwijanie arkuszy blachy - nawet w przypadku bardzo specjalnych projektów. Dostępne są biblioteki dla kilku rozłożonych komponentów składających się z pojedynczej części lub złożeń, połączeń i przejść. Możesz dodawać do biblioteki własne, sparametryzowane elementy bez ograniczeń.
Pobierz ulotkę: SPI SheetMetal Inventor
SPI SheetMetalWorks
SPI SheetMetalWorks jest certyfikowanym rozwiązaniem Goldpartner dla oprogramowania CAD SOLIDWORKS, w pełni zintegrowanego z bieżącą wersją. Nawet w przypadku złożonych projektów, ułatwia szybkie i gotowe do rozwinięcia blachy. W przypadku obsługi komponentów składających się z pojedynczej części lub złożeń, przejść i połączeń dostępne są specjalne biblioteki, które można rozszerzyć, dodając własne sparametryzowane elementy.
Pobierz ulotkę: SPI SheetMetal Works
Interface TruTops
Interfejs SPI TruTops umożliwia odczytywanie informacji o materiale i gięciu, w tym współczynnikach gięcia i promieniach produkcyjnych, bezpośrednio do bazy danych materiałów programu SPI SheetMetal i wykorzystywanie go podczas projektowania. Narzędzia do gięcia zdefiniowane w TruTops Bend można konsekwentnie określić już na etapie modelowania. To sprawia, że promienie produkcyjne generowane podczas procesu gięcia są dostępne podczas projektowania. Rozwinięcie jest przekształcane w sposób zgodny z programem TruTops NC i zawiera wszystkie dane procesowe wymagane do procesu gięcia. Można go odczytać bezpośrednio w TruTops. Wszystkie informacje dotyczące gięcia dotyczące części lub zespołu zastosowanych w fazie projektowania stają się dostępne tutaj, eliminując potrzebę wielokrotnego wprowadzania danych technologicznych, a w konsekwencji minimalizując ryzyko błędu. Ten rodzaj rozwinięcia może być użyty bezpośrednio do symulacji i programowania NC z TruTops Bend podczas procesu przygotowania pracy.
Interface WiCAM
Projektanci blach wiedzą, że części nie mogą być wygięte z bardzo małym promieniem wewnętrznym. Wartość tego promienia zależy na przykład od użytego materiału i narzędzi. Dlatego współczynniki skracania muszą wpłynąć na obliczenia "długości płaskiej" . Interfejs WiCAM SPI umożliwia bezpośredni eksport rozwijanej geometrii do pliku XML, który może następnie zostać użyty przez oprogramowanie PN4000 firmy WiCAM. Dzięki temu interfejsowi SPI umożliwia wykorzystanie danych rozwinięcia bezpośrednio do programowania CAM poprzez PN4000 dostarczając szczegółowych danych geometrycznych niezbędnych do procesu gięcia.

Skontaktuj się z nami

Telefon: +48 42 288 16 00
E-mail: aplikom@aplikom.com.pl