Menu

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

attachmentFile (3)Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku zajmuje się m.in. obsługą zgłoszonych prac przez wykonawców geodezyjnych, sprzedażą map zasadniczych i ewidencji gruntów i budynków oraz budową i bieżącą aktualizacją Powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej.

Do prac z posiadaną przez nas dużą ilością skanowanych materiałów potrzebne było narzędzie, które w profesjonalny sposób ułatwi i przyśpieszy żmudne czynności związane z poprawą jakości, kalibracja, edycją i wektoryzacją mapy.

Jako narzędzie do tego rodzaju prac wybraliśmy oprogramowanie Wiselmage dostarczone przez firmę Aplikom Sp. z o.o. w Łodzi. O wyborze narzędzia zdecydowały jego unikalne cechy przy jednoczesnym dość łatwym i szybkim wdrożeniu. Przy wdrożeniu pomogło nam również profesjonalne szkolenie zapewnione nam przez dostawcę.

Polecamy zarówno oprogramowanie Wiselmage jak i jego dostawcę – firmę Aplikom Sp. z o.o. z Łodzi.

Dariusz Felcenloben
Dyrektor
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Kłodzko
2007-06-20