Menu

Szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę z programem Inventor.

Czytaj dalej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób dobrze znających środowisko programu Inventor.

Czytaj dalej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób dobrze znających środowisko programu Inventor. Uczestnicy poznają analizę wytrzymałościową i częstotliwościową elementów utworzonych w programie Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES firmy ANSYS.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Inventor. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i edycji modeli parametrycznych.

Czytaj dalej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie programu Inventor modelowanie części. Celami kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji zespołów, tworzenia prezentacji z widokami rozstrzelonymi oraz sposobami generowania dokumentacji rysunkowej.

Czytaj dalej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę z programem Inventor. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i edycji modeli parametrycznych.

Czytaj dalej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób dobrze znających środowisko programu Inventor. Uczestnicy poznają zaawansowane mechanizmy projektowania elementów z wykorzystaniem modelowania elementów przy pomocy powierzchni.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dobrze znających środowisko programu Inventor. Uczestnicy poznają zasady użytkowania modułu tworzenia wiązek przewodów oraz biblioteki elementów znormalizowanych Content Center.

Czytaj dalej

Szkolenie „Revit Architecture – Projekt od A do Ż” to pierwsze w Polsce i jedyne, profesjonalne szkolenie multimedialne, które przygotowaliśmy z myślą o użytkownikach programu Autodesk Revit Architecture. Szkolenie składa się z polskiego podręcznika i filmów instruktażowych na płycie DVD.

Czytaj dalej

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób rozpoczynających prace projektowe w środowisku Autodesk Revit Architecture. Dzięki temu szkoleniu użytkownik pozna mechanizmy i funkcje umożliwiające wykonanie projektów wyższej jakości w krótszym czasie. Korzyści, jakie niesie to skrócony czas projektowania, zwiększona produktywność i wzrost profitów, a także lepsza reaktywność klientów i partnerów.

Czytaj dalej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób dobrze znających środowisko programu Revit, które chcą pozszerzyć swoją wiedzę o tym programie.

Czytaj dalej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Autodesk Robot Structural Analysis. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem zarówno tworzenia jak i edycji podstawowych konstrukcji oraz ponadto zaznajomienie z poleceniami umożliwiającymi przeprowadzenie analizy wyników oraz wymiarowania elementów.

Czytaj dalej

Celem szkolenia jest wprowadzenie użytkownika w zagadnienia automatyzacji pracy z programem AutoCAD przez wykorzystanie wbudowanego narzędzia programistycznego, jakim jest AutoLISP. W trakcie zajęć uczestnicy tworzą i uruchamiają przykładowe funkcje (procedury) narzędzia AutoLISP.

Czytaj dalej

Szkolenie z programu WiseImage przeznaczone dla tych osób, które chcą poznać i wykorzystywać nowoczesne metody przekształcania grafiki rastrowej w wektorową.

Czytaj dalej

Load more