Menu

Szkolenie Autodesk 3ds Max – Podstawy animacji (animowanie świateł, materiałów, rendering gotowej animacji)

Szkolenie dedykowane dla osób, które znają co najmniej podstawy obsługi programu 3ds Max/Max Design z zakresu tworzenia modeli i renderingów statycznych. Wprowadza w przystępny sposób podstawowe informacje o animacji różnymi technikami, jak również pokazuje, w jaki sposób szybko wykonać rendering sekwencji animowanej.

Czas szkolenia: 7 godzin

Ramowy program szkolenia

 • Podstawowe informacje z teorii animacji
 • Listwa czasu, parametry animacji
 • Animacja metodą klatek kluczowych
 • Edytor krzywych
 • Animacja ruchu po ścieżce
 • Spacer wirtualny
 • Kontrolery ruchu
 • Śledzenie obiektów
 • Animacja świateł
 • Animacja materiałów
 • Animacja modyfikatorów
 • Rendering animacji