Menu

Szkolenie Autodesk 3ds Max – Zarządzanie dużymi projektami

Szkolenie dedykowane dla Osób, wykonujących wizualizacje zawierające duże ilości elementów (osiedla, wizualizacje makietowe, koncepcje zagospodarowania terenu, drogownictwa). Wprowadza narzędzia, których wykorzystanie jest typowe dla tego typu projektów. Omówione zostaną również opcje renderingu projektów o bardzo dużej złożoności geometrycznej.

Czas szkolenia:  7 godzin

Ramowy program szkolenia

  • Przygotowanie pliku 3ds Max. Folder projektu
  • Import modeli z innych programów, wykorzystanie modeli w programie 3ds max
  • mrProxy
  • Warstwy
  • Możliwości wykorzystania podkładów w projektach
  • Szybkie klonowanie obiektów, typy klonów
  • Szybkie rozmieszczanie dużej ilości obiektów
  • Materiały
  • Rendering dużych scen