Menu

Szkolenie AutoCAD / AutoCAD LT – stopień bazowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Od uczestników nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

Ramowy program szkolenia

 • Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD.
 • Konfiguracja najważniejszych opcji programu, kolory, ścieżki, mysz i interfejs AutoCAD.
 • Sposoby wprowadzania poleceń, linia poleceń, opcje poleceń, skróty.
 • Tworzenie podstawowych obiektów AutoCAD (Lina, Polilinia, Wielobok, Prostokąt, Łuk, Okrąg)
 • Ustalanie widoku(powiększanie, przewijanie, szczególnie użycie myszy i klawiatury)
 • Wybór obiektów. Zaznaczanie i odznaczanie. Zastosowanie podstawowych poleceń edycyjnych (wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie, dołączanie, zaokrąglanie, fazowanie)
 • Sposoby określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni programu
 • Współrzędne względne kartezjańskie i biegunowe
 • Siatka i skok. Tryb ORTO
 • Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektów. Tryb Od
 • Właściwości obiektów. Edycja obiektów za pomocą uchwytów
 • Stałe tryby lokalizacji. Śledzenie lokalizacji
 • Tworzenie szablonu rysunkowego. Style obiektów
 • Jednostki i granice rysunku
 • Warstwy, edycja właściwości warstw
 • Tworzenie obiektów bloku i kreskowanie
 • Rozciąganie obiektów
 • Polecenia edycyjne: szyk prostokątny, szyk biegunowy. Szyk zespolony
 • Wykorzystanie poznanych poleceń i metod do efektywnego rysowania
 • Tworzenie i edycja tekstu
 • Wymiarowanie obiektów
 • Drukowanie rysunków. Właściwości wydruku – ustawienia strony.

Czas szkolenia: 21 godzin

Harmonogram szkoleń.