Menu

Szkolenie AutoCAD Civil 3D – moduł drogowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających środowisko programu AutoCAD, które chcą zmienić technologię pracy na podstawie mechanizmów działania i technologii oprogramowania AutoCAD Civil 3D. Umożliwia poznanie nowych sposobów i technologii realizacji zadań z zakresu projektowania infrastruktury i drogownictwa.

Czas szkolenia: 21 godzin

Ramowy program szkolenia:

1. Moduł drogowy – 14 godzin

 • Modelowanie terenu:
  • punkty – tworzenie, import, edycja, zmiana stylu, właściwości i szablony
  • modelowanie powierzchni – tworzenie siatki powierzchni, import danych z formatu LandXML, edycja, analiza, widoki 3D, maski, granice, kontury, etykiety, linie nieciągłości.
 • Projektowanie dróg:
  • linie trasowania – tworzenie, edycja
  • profile – tworzenie, edycja, tworzenie niwelety drogi
  • modelowanie korytarza drogowego – zespoły i podzespoły, nasypy i wykopy, tworzenie powierzchni korytarza
  • przekroje – tworzenie linii próbkowania, widoki, pasma, opisy, etykiety
  • obliczenia i raporty: roboty ziemne, raport materiałowy
  • dynamiczne zmiany projektu – niwelety, przechyłki, edycja korytarza
  • skarpy: kryteria, style profilowania, tworzenie, obliczanie objętości.
 • Zasady organizacji projektów:
  • dodawanie nowych użytkowników w programie Vault
  • praca z programem Vault w programie Civil 3D
  • praca z projektem bezpośrednio w programie Civil 3D.

2. Moduł mapowy – 7 godzin

 • podstawy ADE: praca z wieloma rysunkami – import, eksport
 • wprowadzanie i łączenie danych
 • mapy tematyczne oparte na węzłach
 • wprowadzanie danych sieciowych
 • tematyczna mapa sieci
 • narzędzia mapowe i mapy tematyczne
 • klasyfikacja danych
 • edycja rysunku – czyszczenie.