Menu

Szkolenie AutoCAD Civil 3D – moduł sieciowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających środowisko programu AutoCAD, które chcą zmienić technologię pracy na technologię oprogramowania Autodesk Civil 3D. Umożliwia poznanie nowych sposobów i technologii realizacji zadań z zakresu projektowania infrastruktury sieciowej.

Czas szkolenia: 21 godzin

Ramowy program szkolenia:

1. Moduł drogowy – 12 godzin – import danych

  • import danych z plików DGN i LandXML
  • wyświetlanie profilu i przekrojów.
 • Sieci:
  • style rur, struktur i przenikania
  • zasady dla rur i struktur
  • rodziny części
  • sieci rurociągów
  • kolizje i przenikania sieci.
 • Skarpy:
  • style skarpy
  • linie charakterystyczne
  • edycja geometrii skarpy.
 • Dynamiczne etykiety i opisy:
  • etykiety tekstowe
  • etykietowanie linii, łuków i polilinii
  • informacje o sieciach
  • etykietowanie linii widoków przekrojów
  • etykiety na sytuacji.
 • Tworzenie prostego korytarza – rowu:
  • import danych z plików TXT
  • powierzchnia terenu
  • profil terenu i niwelety
  • przekrój normalny rowu
  • korytarz
  • przekroje poprzeczne
  • obliczanie robót ziemnych.
 • Zasady organizacji projektów:
  • dodawanie nowych użytkowników w programie Vault
  • praca z programem Vault w programie Civil 3D
  • praca z projektem bezpośrednio w programie Civil 3D.

2. Moduł mapowy – 6 godzin

 • podstawy ADE: praca z wieloma rysunkami import, eksport
 • wprowadzanie i łączenie danych
 • mapy tematyczne na podstawie węzłów
 • wprowadzanie danych sieciowych
 • tematyczna mapa sieci
 • narzędzia mapowe i mapy tematyczne
 • klasyfikacja danych
 • edycja rysunku – czyszczenie.