Menu

Szkolenie AutoCAD LT – stopień zaawansowany

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie AutoCAD LT Bazowy, posiadają pewną praktykę w komputerowym projektowaniu i chcą poszerzyć swoje wiadomości z zakresu tworzenia bibliotek elementów oraz konfigurowania środowiska programu w zależności od potrzeb użytkownika. Omawiane są zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystywaniem bloków i atrybutów, dokonywaniem wyciągu atrybutów, definiowaniem i wykorzystywaniem symboli, rodzajów linii, wzorców kreskowania itp.

Czas szkolenia: 14 godzin

Ramowy program szkolenia

1. Polecenia edycji zaawansowanej (nieujęte na pierwszym stopniu szkolenia):

 • linie podwójne, proste, punkty, elipsy, chmurki,
 • edytor tekstu wielowierszowego,
 • obliczanie odległości i powierzchni, lista danych obiektu,
 • filtrowanie obiektów,
 • tryb pracy BIEGUN.

2. Wymiarowanie zaawansowane:

 • tworzenie i modyfikacja stylów wymiarowania,
 • tolerancje geometryczne i wymiarowe,
 • edycja zwymiarowanego rysunku.

3. Praca z obszarem papieru i modelu.
4. Rysunek izometryczny.
5. Modyfikacja nazewnictwa poleceń:

 • definiowanie skrótów poleceń,
 • definiowanie poleceń współpracy z programami zewnętrznymi.

6. Tworzenie slajdów i scenariuszy.
7. Modyfikowanie menu programu AutoCAD.
8. Obsługa plików rastrowych.
9. Definiowanie i wstawianie bloków.
10. Praca z odnośnikami i nakładkami.
11. Definiowanie i praca z atrybutami:

 • tworzenie wyciągu atrybutów.

12. Tworzenie bibliotek elementów.
13. Definiowanie rodzajów linii.
14. Definiowanie wzorów kreskowania.

Harmonogram szkoleń.