Menu

Szkolenie AutoCAD Map 3D Bazowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD Map 3D. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem i sposobem tworzenia oraz edycji map i topologii terenu. Od uczestników wymagana jest znajomość programu AutoCAD w stopniu podstawowym. Po ukończeniu kursu uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i edycji map.

Czas szkolenia: 21 godzin

Ramowy program szkolenia

 • zapoznanie z interfejsem
 • układy współrzędnych
 • dołączenie rysunków *.dwg
 • czyszczenie rysunku i budowa topologii
 • analizy topologiczne
 • dołączanie danych do obiektów
 • wybór obiektów przez zapytanie
 • klasyfikowanie obiektów
 • podłączanie do rysunku danych GIS
 • import i eksport danych GIS
 • analizy przestrzenne
 • dołączanie plików baz danych
 • tworzenie map tematycznych, stylizacje i etykietowanie danych
 • tworzenie trójwymiarowych modeli terenu
 • wstęp do projektowania procesów roboczych
 • generowanie skoroszytów map