Menu

Szkolenie AutoCAD Map 3D Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie korzystania z programu AutoCAD Map 3D. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanym sposobem tworzenia oraz edycji map i topologii terenu. Od uczestników wymagana jest znajomość programu AutoCAD Map 3D w stopniu podstawowym.

Czas szkolenia: 14 godzin

Ramowy program szkolenia

  • Budowa i analiza topologii węzłów.
  • Budowa i analiza topologii sieci.
  • Edycja topologii sieci.
  • Dołączanie danych do regionów.
  • Czyszczenie rysunku i budowa topologii regionów.
  • Analiza regionów.
  • Konwersja układów współrzędnych.