Menu

Szkolenie AutoCAD Mechanical Bazowy

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób pracujących z systemem AutoCAD Mechanical. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią oraz sposobem tworzenia i edycji rysunków technicznych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych bibliotek części własnych, jak i znormalizowanych części dostarczonych przez program AutoCAD Mechanical Power Pack. Od uczestników kursu wymagana jest wiedza na poziomie szkolenia AutoCAD Bazowy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, zaawansowanego tworzenia i edycji rysunków technicznych.

Czas szkolenia: 21 godzin

Ramowy program szkolenia:

 • Zaawansowane polecenia rysowania i sposobów edytowania obiektów.
 • Zaawansowane polecenia automatycznego wymiarowania.
 • Sposoby zarządzania grupami warstw.
 • Mechanizmy tworzenia i wykorzystywania katalogu elementów.
 • Sposoby tworzenia i edycji (bloków i odnośników).
 • Operacje automatycznego detalowania.
 • Automatyczne generowanie list części i odnośników specyfikacji.
 • Korzystanie z biblioteki elementów standardowych (łożyska, śruby, itp.).
 • Generowanie automatyczne wałków.
 • Pojęcie więzów geometrycznych i ich wykorzystanie w konstruowaniu elementów dynamicznych.
 • Obliczenia inżynierskie.

Krótka charakterystyka poszczególnych punktów programu ramowego:
1. Wykorzystanie opcji automatycznego tworzenia linii konstrukcyjnych, linii przekrojowych. Wykorzystanie opcji super (skoku, kopiowania, wymazywania i edytowania obiektów).
2. Poznanie sposobów automatycznego wymiarowania, wprowadzania tolerancji i pasowań oraz automatycznego wprowadzania chropowatości i innych symboli.
3. Poznanie sposobów zarządzania grupami warstw obiektów oraz sposobami ich wykorzystania w celu najbardziej wydajnego projektowania.
4. Zasady tworzenia i wykorzystywania biblioteki własnych elementów konstrukcyjnych przy tworzeniu dokumentacji technicznej.
5. Poznanie sposobów tworzenia i edycji (bloków i odnośników) w celu uzyskania bardziej przejrzystych rysunków złożeniowych i jednoznacznej dokumentacji rysunkowej.
6. Poznanie sposobów pozyskiwania z rysunków złożeniowych rysunków wykonawczych poszczególnych części.
7. Poznanie sposobu tworzenia bazy danych informacji o komponentach istniejących w rysunku, a następnie automatyczne generowanie listy części i numerów pozycji części.
8. Zasady wykorzystywania elementów standardowych przy tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej (śrub, podkładek, nakrętek, itp.).
9. Zasady wykorzystywania narzędzi do automatycznego projektowania zarysów wałków i elementów znormalizowanych, jak uszczelnień, łożysk, pierścieni osadczych itp.
10. Zasady tworzenia i wykorzystywania węzłów geometrycznych w konstruowaniu elementów dynamicznych.
11. Zasady wykorzystywania narzędzi do obliczeń inżynierskich, takich jak (obliczenia ugięć wałków, momentów bezwładności przekrojów, trwałości łożysk, sprawdzenia połączeń gwintowych).